سعید کارگر بیوتکنولوژی زیست فناوری بیوتکنولوژیست بیولوژیست بیوتکنولوژی میکروبی دانشگاه تهران بیوتکنولوژی دانشگاه کردستان کارشناس مولکولی شرکت لیوژن فارمد (1397-1398) کارشناس سلولی شرکت لیوژن فارمد (1399) مدیر مارکتینگ شرکت لیوژن فارمد (1397)

سعید کارگر   اطلاعات بیشتر

عبدالله صابری   اطلاعات بیشتر

ژیلا ذوالفقاریان | zhila zolfagharian بیوتکنولوژی آینده بیوتکنولوژی کاربرد بیوتکنولوژی در پزشکی درامد رشته بیوتکنولوژی در ایران فرق زیست فناوری و بیوتکنولوژی درامد رشته بیوتکنولوژی در امریکا بازار کار بیوتکنولوژی بازار کار رشته بیوتکنولوژی در خارج درآمد رشته بیوتکنولوژی در ایران

ژیلا ذوالفقاریان   اطلاعات بیشتر

سپیده محسنی • کارشناسی : بیوتکنولوژی دانشگاه کردستان • کارشناسی ارشد : رتبه 23 کنکور کارشناسی ارشد ، بیوتکنولوژی صنعت و محیط زیست دانشگاه تهران عنوان پایان نامه : بهینه سازی محیط کشت در بیوراکتور غشایی جهت تولید لواستاتین توسط آسپرژیلوس ترئوس

سپیده محسنی   اطلاعات بیشتر