نرم افزار AutoDimer :

برنامه های مختلفی برای آنالیز پرایمرها وجود دارد. برنامه AotoDimer یک نرم افزار بیوانفورماتیکی است که می تواند تمام پرایمرهای شما را به طور همزمان آنالیز بکند…

ادامه مطلب

رم افزار SnapGene (اسنپ ژن ) :

یک نرم افزار زیست شناسی مولکولی می باشد برای شبیه سازی مراحل کلون نمودن ژن ها و طراحی پرایمر می باشد. به کمک این نرم افزار می توان برنامه ریزی، شبیه سازی و مستندسازی فرآیندهای PCR و کلون سازی DNA را انجام داد…

ادامه مطلب