نوشته‌ها

دانشمندان به تازگی یک مولکولی کوچک از میتوکندری به نام BAM15 را شناسایی کرده اند که باعث کاهش توده چربی بدن موش ها بدون تأثیر در مصرف مواد غذایی و توده عضلات یا افزایش دمای بدن می شود.

استفاده از مولکول چربی سوز برای درمان چاقی

/
دانشمندان به تازگی یک مولکولی کوچک از میتوکندری به نام…
بیوتکنولوژی چیست؟ فرق زیست فناوری و بیوتکنولوژی درامد رشته بیوتکنولوژی در ایران بازار کار بیوتکنولوژی کاربرد بیوتکنولوژی در پزشکی بازار کار رشته بیوتکنولوژی در خارج درامد رشته بیوتکنولوژی در امریکا رشته نانوبیوتکنولوژی چیست درآمد دکترای بیوتکنولوژی

بیوتکنولوژی چیست؟

/
زیست فناوری چیست؟ واژه‌ زیست‌فناوری یا بیوتکنولوژی نخستین بار در سال…