پرش لینک ها

مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی

مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی

بسته به اینکه کدام تعریف انتخاب شده باشد ، بیوتکنولوژی را می توان یکی از قدیمی ترین فناوریهای صنعتی یا یکی از جدیدترین دانست. با این وجود ، برای مهندس شیمی مهمترین تفاوت از نظر مقیاس کارکرد است. بیشتر محصولات بیوتکنولوژی جدید بیوشیمیایی با ارزش بسیار بالا و کم حجم هستند. بنابراین فرایندهای بازیابی (جداسازی) برای چنین محصولاتی ممکن است نسبتاً پرهزینه و پرانرژی باشند ، زیرا به دلیل مقادیر اندک درگیر هستند ، اما در عین حال باید بسیار کارآمد باشند تا از دست دادن محصول با ارزش به حداقل برسد. این در تضاد با فرآیندهای بیوتکنولوژیک سنتی صنایع غذایی و نوشیدنی ، تولید داروهای آنتی بیوتیک و با ارزش متوسط ​​و تصفیه فاضلاب است. در اینجا ، مشکلات مهندس شیمی بیشتر به مشکلات صنایع شیمیایی یا صنایع فرآیندی شبیه است.

در این مقاله یک فرایند بیولوژیکی معمولی با فرآیند شیمیایی همتای خود مقایسه شده و نقش مهندس شیمی در طراحی و توسعه چنین فرایندی از طریق یک سری مثال ها بررسی شده است. درست همانطور که صنعت شیمیایی برای چندین دهه تحت تسلط شیمیدان بود ، بنابراین صنعت بیوپروسس هنوز تحت سلطه میکروبیولوژیست صنعتی است. در نتیجه بسیاری از مناطق وجود دارد که می توان با استفاده از مفاهیم مهندسی ساده ، فرآیندهای بیولوژیکی صنعتی را بهبود بخشید.