پرش لینک ها

بیوتکنولوژی میکروبی

بيوتكنولوژی ميكروبی

بيوتكنولوژی ميكروبی یعنی استفاده از ويژگيهاي انواع ميكروبها در توليد و تجزيه مواد مختلف نظير هورمون هاي انساني . این کار به روش نوتركيبي، از تولید حشره كش هاي ميكروبي، توليد انواع ماكرو مولكولها و استخراج كاني ها تا زدودن مواد زايد سمي در شرايط متعارف، انجام مي شود.دانشجويان‌ گرايش‌ “بيوتکنولوژي‌ ميکروبي” در زمينه‌ بيوتکنولوژي‌ غذايي‌ و دارويي‌، توليد آنزيم‌ها، پروتئين‌ها، پلي‌ ساکاريدها، قارچ‌ها و مخمرها اطلاعات‌ لازم‌ را به‌ دست‌ مي‌آورند. دروس تخصصی ارائه شده برای این گرایش عبارتند از: میکروبیولوژی محیطی، فیزیولوژی میکروارگانیسم ها، پدیده های تخمیری، پروتئین ها و پلی ساکاریدهای میکروبی، بیوتکنولوژی غذایی، بیوتکنولوژی آرکی باکترها، آنتی بیوتیکها، بیوتکنولوژی قارچ ها.

میکروب ها (یا میکروارگانیسم ها) ارگانیسم هایی هستند که بسیار کوچک هستند و توسط چشم غیرمشخص دیده می شوند. آنها شامل باکتری ها ، قارچ ها ، تک یاخته ها ، میکرو جلبک ها و ویروس ها هستند. میکروب ها در محیط های آشنا مانند خاک ، آب ، مواد غذایی و روده حیوانات زندگی می کنند و همچنین در محیط های شدیدتری مانند سنگ ها ، یخچال های طبیعی ، چشمه های آب گرم و منافذ عمیق دریا قرار دارند. طیف گسترده ای از زیستگاه های میکروبی نشان دهنده تنوع عظیمی از صفات بیوشیمیایی و متابولیکی است که در اثر تنوع ژنتیکی و انتخاب طبیعی در جمعیت میکروبی بوجود آمده است.

بیوتکنولوژی میکروبی ، که با مطالعات ژنوم امکان پذیر است ، منجر به پیشرفت هایی از جمله واکسنهای بهتر و ابزارهای تشخیصی بهتر بیماری ، بهبود عوامل میکروبی برای کنترل بیولوژیکی آفات گیاهی و جانوری ، اصلاح پاتوژنهای گیاهی و حیوانات برای کاهش حدت ، توسعه کاتالیزورهای جدید صنعتی موجودات زنده و تخمیر ، و توسعه عوامل جدید میکروبی برای تجمع خاک و آب آلوده به رواناب کشاورزی.

ژنومیک میکروبی و تحقیقات بیوتکنولوژی میکروبی برای پیشرفت در ایمنی مواد غذایی ، امنیت غذایی ، بیوتکنولوژی ، محصولات با ارزش افزوده ، تغذیه انسان و غذاهای کاربردی ، حفاظت از گیاهان و حیوانات و ادامه تحقیقات اساسی در علوم کشاورزی بسیار مهم است.

سیانوباکتر، سم یا دارو؟

حضور فراوان یکباره سیانو باکتری ها ( که به شکوفایی سیانوباکترها معروف است) ، هر تابستان در دریاچه Erieغربی رخ می‌دهد هم یک پدیده
ناخوشایند است و هم با تولید سموم کبدی یک خطر بالقوه بهداشت عمومی محسوب می‌شود که می تواند برای انسان و حیوانات خانگی مضر باشد.

اما سموم تولید شده در توده‌های سیانو باکتری ممکن است اثرات محافظتی نیز بر روی حیوانات کوچک دریاچه که از آنها تغذیه می‌کنند داشته باشد. Daphnia می تواند با مصرف سموم تولید شده توسط سیانو باکتری ها در مقابل انگل‌های قارچی مصون شود. دافنیا که معمولا به عنوان کک آبی شناخته می‌شود، و نقش کلیدی در شبکه های غذایی آب شیرین بازی می کند و یک منبع غذایی حیاتی برای بسیاری از ماهی‌ها است.