پرش لینک ها

بیوتکنولوژی دارویی

بیوتکنولوژی دارویی

یک زمینه نسبتاً جدید و رو به رشد است که در آن اصول بیوتکنولوژی در توسعه داروها به کار می رود. اکثر داروهای درمانی در بازار فعلی بیوشیمیایی مانند آنتی بادی ، اسید نوکلئیک اسید و واکسن هستند. چنین بیو فرمول های مختلفی طی چند مرحله توسعه یافته اند که عبارتند از: درک اصول اساسی سلامت و بیماری. مکانیسمهای اساسی مولکولی حاکم بر عملکرد مولکولهای زیستی مرتبط. سنتز و خالص سازی مولکول ها؛ تعیین ماندگاری محصول ، ثبات ، سمیت و ایمنی بدن؛ سیستم های تحویل دارو؛ ثبت اختراع و آزمایشات بالینی اگرچه پیدا کردن همه این مباحث در یک کتاب واحد نادر است ، اما یک کتاب درسی جدید توسط گری والش همه آنها را با هم جمع می کند.

کتاب بیوتکنولوژی دارویی درسی خوب و با خواندن آسان ، اطلاعاتی را از منابع متعدد جمع آوری کرده و منابع بیشتری را برای مطالعه بیشتر فراهم می کند. این کتاب به عنوان همراه با بیو داروها: بیوشیمی و بیوتکنولوژی توسط همین نویسنده منتشر شده است ، که توسط جان ویلی در سال 2003 منتشر شد.

این کتاب با یک تاریخچه بیوتکنولوژی دارویی مختصر از کشف و کاربرد داروهای درمانی مانند داروهای سولفا شروع می شود که از اولین کسانی بود که به بازار عرضه شد و سپس به بیوفورمولسیون های مختلف و استفاده گسترده از آنها ادامه می دهد. شرکت های داروسازی که زیست توده های مختلف را به بازار عرضه کرده اند ، از اصول بیوتکنولوژی مانند فناوری DNA نوترکیب برای طراحی داروهای مؤثر بر پروتئین ، مانند اریتروپویتین و انسولین سریع عمل استفاده می کنند. این کتاب توضیح می دهد که چگونه پیشرفت در مناطق دیگر مانند ژنومیک ، پروتئومیکس و غربالگری با توان بالا ، راهی را برای کاوش در مسیرهای جدید کشف مواد مخدر هموار کرده است. نویسنده همچنین یک تجزیه و تحلیل آینده نگر در مورد استفاده از ژن درمانی و درمان های مبتنی بر سلول کامل مانند سلول های بنیادی ارائه می دهد.

آینده دارویی متعلق به درمانهای مبتنی بر پروتئین است. طراحی پروتئین های درمانی پایدار و مؤثر ، نیاز به دانش در مورد ساختار پروتئین و تعاملاتی دارد که ساختار لازم برای عملکرد را تثبیت می کند. این کتاب در مورد سطوح مختلف ساختار پروتئین و انواع تعامل بین مانده اسیدهای آمینه که باعث بهبود تاشو پروتئین و پایداری می شوند ، بحث می کند. برای آن دسته از پروتئین هایی که هیچ ساختار در دسترس نیست ، می توان از روش های پیش بینی ساختار استفاده کرد. پروتئین های درمانی اغلب شامل تغییرات پس از ترجمه هستند – به عنوان مثال ، گلیکوزیلاسیون اریتروپویتین. نویسنده در مورد انواع مختلفی از این اصلاحات ، تأثیر آنها بر عملکرد پروتئین (با نمونه هایی از فرمولاسیون پروتئین که در حال حاضر استفاده می شود) و روش های تولید آنها در آزمایشگاه بحث می کند.

Pharmaceutical biotechnology is a relatively new and growing field in which the principles of biotechnology are applied to the development of drugs. A majority of therapeutic drugs in the current market are bioformulations, such as antibodies, nucleic acid products and vaccines. Such bioformulations are developed through several stages that include: understanding the principles underlying health and disease; the fundamental molecular mechanisms governing the function of related biomolecules; synthesis and purification of the molecules; determining the product shelf life, stability, toxicity and immunogenicity; drug delivery systems; patenting; and clinical trials. Although it is rare to find all these topics in a single book, a new textbook by Gary Walsh indeed brings them all together. This well-written, easy-to-read textbook assembles information from multiple resources, and provides additional references for further reading. The book is published as a companion to Biopharmaceuticals: Biochemistry and Biotechnology, by the same author, which was published by John Wiley in 2003.