ایران بایو چیست؟

انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی ایران در نظر دارد به منظور معرفی توانمندی ها و ظرفیت های فعالان صنعت یوتکنولوژی کشور، فراهم نمودن فضاي تبادل اطلاعات و تکنولوژی، ايجاد روحيه رقابت سالم و توسعه گرا میان فعالان حوزه زيست فناوری كشور و همچنين تروج عمومی علم و تکنولوژی زيست فناوري از طرق ایجاد آشنایی جامعه با محصولات و كار کردهای آن ها در زندگي روزمره و ارائه دستاوردهای آن ها طی سال های اخیر، اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی محصولات بیوتکنولوژی پزشکی و صناع وابسته (ایران بایو) را برگزار نماید.

اهداف ایران بایو

ایجاد فضای تعامل و هم اندیشی علمی بین محققان و اندیشمندان علم بیوتکنولوژی، ارائه آخرین دستاوردهای علمی محققان در عرصه های مختلف بیوتکنولوژی، جلب توجه مسئولین کشور (سیاستمداران، قانون گذاران و اعضای دولت) به اهمیت علم بیوتکنولوژی و پیشرفتهای خیره کننده آن در سال های اخیر، تسهیل ایجاد ارتباط، تبادل نظر و همكاری میان بخش های علمی، صنعتی و تجاری مرتبط با بیوتکنولوژی كشور، ترویج و اطلاع رسانی تکنولوژی های حوزه بیوتکنولوژی در جامعه و آشنایی عموم با توانمندی های كشور در آن حوزه، جلب همکاری سرمايه گذاران و سایر ذینفعان عرصه تجاری سازي، تسهيل و بسترسازي فرآيند

تجاری سازی دستاوردهای علمی و فناوري و محصولات بیوتکنولوژی، ایجاد امکان تعامل میان بنگاه های داخلی و خارجی در حوزه بیوتکنولوژی از طرق تقویت بازاریابی و فروش محصولات از مهمترین اهداف ایران بایو است.