وگور شاهین به جمع ۵۰۰ انسان ثروتمند جهان پیوست

بعد از تائید واکسن کرونای فایزر-بیونتک در بریتانیا، روز پنجشنبه اوگور شاهین مدیرعامل و یکی از بنیانگذاران شرکت آلمانی بیونتک به جمع ۵۰۰ انسان ثروتمند جهان پیوست.

ارزش سهام بیونتک در هفته گذشته حدود ۸٪ افزایش یافت و به این ترتیب ارزش سهام این شرکت در سال جاری تاکنون رشد بیش از ۲۵۰ درصدی را تجربه کرد.

اوگور شاهین حالا با ثروت خالص ۵.۱ میلیارد دلاری، ۴۹۳اُمین انسان ثروتمند روی کره‌زمین است.

وگور شاهین مدیرعامل بیون تک به جمع ۵۰۰ انسان ثروتمند جهان پیوست بعد از تائید واکسن کرونای فایزر-بیونتک در بریتانیا، روز پنجشنبه اوگور شاهین مدیرعامل و یکی از بنیانگذاران شرکت آلمانی بیونتک به جمع ۵۰۰ انسان ثروتمند جهان پیوست. ارزش سهام بیونتک در هفته گذشته حدود ۸٪ افزایش یافت و به این ترتیب ارزش سهام این شرکت در سال جاری تاکنون رشد بیش از ۲۵۰ درصدی را تجربه کرد. اوگور شاهین حالا با ثروت خالص ۵.۱ میلیارد دلاری، ۴۹۳اُمین انسان ثروتمند روی کره‌زمین است.