کتاب بیوتکنولوژی | BIOTECHNOLOGY :

کتاب بیوتکنولوژی ، ویرایش دوم رویکردهایی از بیوتکنولوژی مدرن از پایه ی مولکولی که فهم ما را از ژنتیک و بیوشیمی افزایش داده است، ارائه میدهد. آقای کلارک و پازدرنیک ( Clark and Pazdernik ) هر فصل را با استفاده از اصطلاحات ساده و فنی کمتر و مفاهیم پایه شروع کردند سپس وارد جزئیات و مطالب دقیق تر شدند. این متن به روز شده، حوزه های وسیعی از مفاهیم پایه از جمله علوم قانونی، اخلاق زیستی، نانوبیوتکنولوژی را با عکس های رنگی و کاربردهای مختصر آن ها را پوشش می دهد. علاوه براین، تحقیقات اولیه مربوط به هر فصل را در یک وب سایت همراه ارائه شده است. این مقالات مفاهیم کلیدی یا کاربردهای مفاهیم ارائه شده در هر فصل را نشان میدهد که به خواننده این اجازه را می دهد که متوجه بشود که چگونه دانش پایه با تحقیقات اولیه می پیوندد. این کتاب به خواننده کمک می کند که متوجه بشود در واقع بیوتکنولوژی مولکولی یک رشته علمی می باشد، چگونه پژوهش ها در این زمینه انجامم شد و چگونه این تکنولوژی ممکن است در آینده تاثیر بگذارد. Author : David P Clark; Nanette J Pazdernik Publisher : Elsevier Science & Technology Books Language : English Size : 88 MB Pages : 767 Year : 2016 – 2012