دوازدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی ایران

دوازدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی ایران 

در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۹۷ تا ۲۶ مهر ۱۳۹۷ توسط مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی استاد البرزی و دانشگاه علوم پزشکی کرمان در شهر کرمان برگزار می شود.
برگزار کننده: مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی استاد البرزی
سایر برگزار کنندگان: دانشگاه علوم پزشکی کرمان
شهر برگزاری: کرمان

محورهای کنگره
1- عفونت در بخش مراقبت های ویژه
2- انگل شناسی بالینی(لیشمانیوز پوستی و احشایی)
3- ویروس شناسی بالینی
4- ایمنی شناسی بیماریهای عفونی
5- اپیدمیولوژی بیماریهای عفونی
6- قارچ شناسی بالینی
7- ایدز (HIV)
8- روش های تشخیص کلاسیک و نوین در حیطه میکروب شناسی بالینی
9- نقش حرفه ای گری در پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستانی

تاریخ برگزاری: ۲۴ مهر ۱۳۹۷ تا ۲۶ مهر ۱۳۹۷

مهلت ارسال چکیده: ۱۵ تیر ۱۳۹۷

تلفن دبیرخانه: ۰۳۴۳۳۲۵۷۳۱۴
آدرس پستی دبیرخانه: کرمان-بزرگراه امام خمینی- دانشکده پزشکی افضلی پور- ساختمان زکریای رازی- طبقه دوم
ایمیل: 12thiccm@kmu.ac.ir
وبسایت: پایگاه رسمی کنفرانس

کلید واژه :

کنگره میکروب شناسی بالینی 96 | کنگره میکروب شناسی شیراز | کنگره میکروب شناسی 96 | کنگره میکروب شناسی 97 | کنگره شیراز 96 | کنگره میکروب شناسی دکتر البرزی | انجمن میکروب شناسی ایران | کنگره میکروب شناسی بابل | کنگره میکروب شناسی شیراز | کنگره میکروب شناسی بالینی 96 | نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران | کنگره بین المللی میکروب شناسی 96 | کنگره میکروب شناسی 97 | کنگره میکروب شناسی دکتر البرزی | نوزدهمین کنگره میکروب شناسی |کنگره باکتری شناسی 96