گیف های بیولوژی | گیف های علوم زیستی | گیف بیوتکنولوژی

واقعیت های عجیب : بالاترین رکورد ثبت شده تعداد زاده در یک بار مربوط به اسب آبی می باشد با چیزی حدود 2500 زاده!!


مار ماهی توانایی این را دارند که از طریق پوست خود نفس بکشند. آن ها تقریبا 25% اکسیژن مورد نیاز خود را از این طریق بدست می آورند. که برای گرفتن نفس به سطح آب می آیند.


[WPGP gif_id=”3842″ width=”600″]


تبدیل سلول های پوست انسان به سلول های بافت قلب | گیف های بیولوژی | گیف های علوم زیستی | گیف بیوتکنولوژی