باندهای منحنی شکل DNA | رفع اشکال الکتروفورز آگارز | الکتروفورز ژل آگارز | تفسیر الکتروفورز dna | اسمیر در pcr | الکتروفورز rna | لدر در الکتروفورز | مراحل انجام الکتروفورز dna | الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید | تفاوت بافر tae و tbe

(Electrophoresis) الکتروفورز :

الکتروفورز یکی از تکنیکهای آنالیتیکی قدرتمند در جداسازی و آنالیز دامنه وسیعی از آنالیتهای یونیزه محسوب میگردد. آنالیتهایی که بطور ویژه مورد توجه قرار میگیرند عبارتند از: پروتئینها , پپتیدها , آمینواسیدها , اسیدهای نوکلئیک و اولیگونوکلئوتیدها , نوکلئوزیها , اسیدهای آلی و آنیونها و کاتیونهای کوچک موجود در مایعات و بافت‌های بدن. اصطلاح الکتروفورز اشاره به حرکت همه ترکیبات یا ذرات باردار در یک محلول (محیط مایع) تحت تاثیر جریان الکتریکی دارد.


[fvplayer src=”https://biotecher.ir/wp-content/uploads/2017/05/Agarose-Gel-Electrophoresis-for-the-Separation-of-DNA-Fragments.mp4″]

کلیپ الکتروفورسیس ژل آگارز برای جداسازی قطعات DNA :

یک روش پایه برای جدا کردن قطعات DNA با استفاده از الکتروفورسیس ژل آگارز

Agarose Gel Electrophoresis for the Separation of DNA Fragments

A basic protocol for the separation of DNA fragments using agarose gel electrophoresis is described

دانلود فایل PDF الکتروفورسیس ژل آگارز برای جداسازی قطعات DNA


مقاله مرتبط

اصول کلی روش الکتروفورز

جزوه ژل الکتروفورز ژل آگارز همراه با فیلم آموزشی (فارسی)


کلیپ قالب گیری ژل الکتروفورز :


کلیپ الکتروفورز ژل آگارز : 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *