تولید میمون دستکاری ژنتیکی شده با مغز بزرگتر ک ژن انسانی خاص موجب بزرگ شدن ناحیه کورتکس در مارموست که یک پریمات هست می شود. بزرگ شدن مغز انسان بخصوص ناحیه کورتکس در طی تکامل، رابطه مستقیم با توانایی های انسان مانند زبان و استدلال دارد. یک ژن خاص بنام ARHGAP11B که فقط در انسان ها پیدا می شود موجب می شود سلول های بنیادی مغز انسان سلول های بنیادی بیشتری بشود که این امر یک پیش نیاز برای تشکیل یک مغز بزرگتر است. مطالعات قبلی نشان میداد که بیان این ژن در موش و موش خرما باعث بروز نئوکورتکس بزرگ می شود ولی ارتباط آن با تکامل شناخته نبود. یکی از سوالات تکاملی این بوده که چگونه مغز انسان اینقدر بزرگ شده است؟

تولید میمون دستکاری ژنتیکی شده با مغز بزرگتر

یک ژن انسانی خاص موجب بزرگ شدن ناحیه کورتکس در مارموست که یک پریمات هست می شود.
بزرگ شدن مغز انسان بخصوص ناحیه کورتکس در طی تکامل، رابطه مستقیم با توانایی های انسان مانند زبان و استدلال دارد. یک ژن خاص بنام ARHGAP11B که فقط در انسان ها پیدا می شود موجب می شود سلول های بنیادی مغز انسان سلول های بنیادی بیشتری بشود که این امر یک پیش نیاز برای تشکیل یک مغز بزرگتر است. مطالعات قبلی نشان میداد که بیان این ژن در موش و موش خرما باعث بروز نئوکورتکس بزرگ می شود ولی ارتباط آن با تکامل شناخته نبود.

یکی از سوالات تکاملی این بوده که چگونه مغز انسان اینقدر بزرگ شده است؟

تولید میمون دستکاری ژنتیکی شده با مغز بزرگتر ک ژن انسانی خاص موجب بزرگ شدن ناحیه کورتکس در مارموست که یک پریمات هست می شود. بزرگ شدن مغز انسان بخصوص ناحیه کورتکس در طی تکامل، رابطه مستقیم با توانایی های انسان مانند زبان و استدلال دارد. یک ژن خاص بنام ARHGAP11B که فقط در انسان ها پیدا می شود موجب می شود سلول های بنیادی مغز انسان سلول های بنیادی بیشتری بشود که این امر یک پیش نیاز برای تشکیل یک مغز بزرگتر است. مطالعات قبلی نشان میداد که بیان این ژن در موش و موش خرما باعث بروز نئوکورتکس بزرگ می شود ولی ارتباط آن با تکامل شناخته نبود. یکی از سوالات تکاملی این بوده که چگونه مغز انسان اینقدر بزرگ شده است؟
تولید میمون دستکاری ژنتیکی شده با مغز بزرگتر

این ژن اختصاصی حدود 5 میلیون سال پیش در سلسله تکاملی منتهی به نئاندرتال ها، دنسیو ها و انسان های امروزی بوجود آمد و منجر به جدا شدن نیای مشترک ما از شامپانزه ها شد. در یک بررسی دیگر محققین متوجه شدند که ژن ARHGAP11B نسبت به ژن ARHGAP11A در یک دنباله 47 آمینواسید تفاوت دارد که این دنباله برای افزایش مغز انسان ضروری است.

جابجایی تک نوکلئوتیدی C با G در ژن ARHGAP11A که بیم 1.5 میلیون سال تا 500 هزار سال قبل رخ داده موجب تغییر در چارچوب خواندن ژن شده و یک دنباله 47 آمینواسیدی را بوجود آورده که موجب توسعه بیشتر مغز شده است.

دانشمندان یک مارموست ترانسژنیک تولید کردند که ژن ARHGAP11B در آن بیان می شود، این ژن به طور طبیعی در مارموست وجود ندارد. به دلیل مسایل اخلاقی جنین مارموست فقط تا 101 روز زنده بود (50 روز قبل از تولید معمولی جانور). بررسی های مغز جنینی این مارموست نشان داد که ناحیه نئوکورتکس توسعه یافته است و شیارهای مغزی آن بیشتر شده است. بخش قشر مغزی ضخیم تر شده است. علاوه براین ها دانشمندان مشاهده کردند سلول های گلیال که وظیفه محافظت از دستگاه عصبی دارند بیشتر شده اند.

نویسنده : سعید کارگر

رفرنس

ایجاد حیات با RNA یا DNA ؟

اگر فکر می کنید فرضیه ایجاد حیات با RNA به راحتی فرضیه ایجاد حیات با DNA را تحت الشعاع قرار میدهد ، وقت آن رسیده که دوباره به آن فکر کنید.

جان ساترلند ، از آزمایشگاه MRC می گوید: فرضیه ایجاد حیات با RNA نشان می دهد كه زندگی با RNA آغاز می شود ، قبل از آنکه انتخاب طبیعی منجر به ظهور DNA شود. وی گفت تحقیق ما نشان می دهد که در شرایط سازگار با shallow primordial ponds، یک سیستم ژنتیکی مختلط با RNA و واحدهای ساختمانی  DNA در آغاز حیات وجود داشته است. این موضوع میتواند تفکر ظهور خود به خود زندگی در زمین را برآورده می کند. این مطالعه جدید با عنوان ” Selective prebiotic formation of RNA pyrimidine and DNA purine nucleosides  ” در 3 ژوئن در Nature نمایه شد. این تحقیق، توضیح می دهد که محققان برای شبیه سازی شرایط زمین صخره ای پوشیده از تالاب های کم عمق ، مواد شیمیایی تشکیل دهنده RNA را در آب حل کردند ، سپس آنها را خشک و گرم کردند ، سپس با قرار گرفتن در معرض اشعه ماوراء بنفش ، پرتوهای اولیه خورشید را شبیه سازی کردند.

 مطالعه حاضر اولین اثبات است که نشان میدهد مقادیر منطقی از الفبای ژنتیکی متشکل از چهار واحد ساختاری (دو مورد برای  RNA و دو مورد برای  DNA ) که احتمالاً برای رمزگذاری اولیه زندگی که به مراتب پیچیدگی کمتری نسبت به الان دارد، کافی بوده است. مطالعه حاضر یکی از فرضیه های پیشرو برای ظهور زندگی (نظریه جهانی RNA ، که در دهه 60 پدید آمد و مورد استقبال گسترده ای قرار گرفته است) را به چالش می کشد.

نویسندگان این مطالعه اظهار داشتند ، این چهار بلوک ساختاری قبل از تکامل سرآغاز الفبای ژنتیکی بدوی بودند. امروزه همه موجودات زنده شناخته شده از مولکولهای ژنتیکی یکسان یعنی اسیدهای نوکلئیک، برای ذخیره اطلاعات استفاده می کنند. دو نوع اسید نوکلئیک وجود دارد: DNA وRNA. DNA دستورالعمل ها را در ژن ها رمزگذاری می کند. ژن ها با استفاده از RNA به پیام هایی تبدیل می شوند که دارای دستورالعمل هایی برای ساخت پروتئین هستند. پروتئین ها می توانند ساختار ایجاد کنند و به عنوان ماشین های مولکولی عمل کنند.

در نظریه آغاز حیات با RNA ، زندگی با مولکول های RNA آغاز میشود که هم می تواند دستورالعمل ها را ذخیره کند و هم می تواند به عنوان یک دستگاه واسطه که قادر به تکثیر است عمل کند. این تئوری پیشنهاد می کند که از طریق تکامل ، زندگی در دنیای RNA جای خود را به DNA و پروتئین ها می دهد ، زیرا DNA پایدارتر و بادوام تر از RNA است. اما در این مطالعه حاضر اظهار می شود که اسیدهای نوکلئیک RNA و DNA کاملاً مرتبط هستند و هر دو آنها از یک جد هیبریدی مشتق شده اند ، نه این که یکی بعد دیگری پدید آمده باشد. در این تحقیق نشان داده شد که توالی های همزمان ایجاد شده منجر به انتخاب نوکلئوتید پیریمیدین RNA و نوکلئوتید پورین DNA شد که میتواند در مخلوطی که الفبای ژنتیکی را مامل میکند، باشند. بنابراین واحدهای ساختمانی DNA میتوانند همزمان با نوکلوتید پیریمیدین RNA تولید شوند. 

نویسنده: ژیلا ذوالفقاریان

 رفرنس:https://www.genengnews.com/news/when-dna-and-rna-worlds-collide/

تکامل، ژنوم انسان، توالی یابی، تئاندرتال، ژنتیک پزشکی، آفریقا، پروژه ژنوم انسان، تنوع ژنتیکی, DNA

تنوع ژنتیکی جهانی در مطالعات ژنوم انسان

تنوع ژنتیکی جهانی در مطالعات ژنوم انسان

تکامل انسان و پراکندگی جغرافیایی

در یک مطالعه جدید، با کمک توالی یابی ژنوم 925 نفر از سراسر جهان تحلیل جامعی از تنوع ژنتیکی انسان بدست آمد.این مطالعه توسط محققان موسسه welcome Sanger و دانشگاه کمبریج انجام شد که تنوع های ژنتیکی که قبلا مشخص نشده­ بودند را نشان داد که بینش جدیدی نسبت به تکامل بشر ارائه می­دهد. این نتایج، پیچیدگی فرایند تنوع، مهاجرت و درهم آمیختن نیاکان ما در سراسر جهان را نشان می­ دهد. این امر برای درک بهتر تکامل انسان در آفریقا و همچنین تسهیل تحقیقات پزشکی در نیاکان بشر بسیار مهم است. توالی یابی ژنوم در گروه­های متنوع جمعیت­ ها می تواند ساختار تنوع ژنتیکی انسان را آشکار کرده و تاریخچه و رابطه خویشاوندی میان جمعیت های مختلف را نشان دهد. همچنین چارچوبی برای طراحی و تفسیر مطالعات ژنتیک پزشکی فراهم می کند.

دیدگاه فعلی تاریخچه بشر، این است که اجداد انسان های امروزی از اجداد منقرض شده نئاندرتال ها (Neanderthal) و دنیسووا (Denisovae) در حدود 500-700 هزار سال پیش، پیش از آنکه انسان های مدرن در آفریقا پدیدار شوند، مشتق شده اند. در حدود 50-70 هزار سال پیش برخی انسان ها از آفریقا پراکنده و با گروه­های قدیمی اوراسیا (Archaic Eurasian groups) میکس شدند. سپس جمعیت به سرعت رشد یافت و با مهاجرت گسترده و اختلاط بین گروه­ های مختلف طی 10 هزار سال گذشته، بسیاری از گروه ها از شکارچی بودن به تولید کننده غذا تبدیل شدند. با این حال ما باید چیزهای بیشتری راجع به تفاوت جمعیت ها در قاره ها و چگونگی شکل گیری ساختار و توزیع تفییرات ژنتیکی انسانها بدانیم.

پنل CEPH پروژه تنوع ژنوم انسان (HGDP) منبعی است که برای ارائه اریابی ژنتیکی به کار گرفته شده و محققان تحقیقات خود را بر اساس آن ادامه می­ دهند. آنان فناوری توالی یابی illumine را برای توالی یابی 925 ژنوم از 54 جمعیت جغرافیایی، زبانی و فرهنگی متنوع به کار گرفتند که از این تعداد 142 مورد قبلا توالی یابی شده بود. در این مطالعه 73/6 میلیون پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی، 8/8 میلیون جهش حذف و اضاغه کوچک و 40736 کپی نامبر واریته ها مشخص شد. یافته ها شواهدی را ارائه کردند که نئاندرتال ها تنها با یک اختلاط (mixing) بزرگ به انسان های امروزی مرتبط می شوند در حالی که مجموعه متنوع از DNA که از دنیسووا به ارث رسیده در مردم آسیای شرقی و اقیانوسیه شناسایی شده که نشان از حداقل دو رخداد اختلاط حکایت دارد. وجود مقادیر اندک DNA نئاندرتال ها در آفریقای غربی، نشان از بازتاب دیرتر ژنتیکی از اورسیا به آفریقا می باشد. پیش از این تصور می شد که تنها افراد خارج از صحرای آفریقا داری DNA نئاندرتال ها هستند.

محققان بر این باورند که یافته ها می تواند به تحقیقات پزشکی کمک کند چراکه تغییرات نامشخص ممکن است بر بیماری­ های جمعیت های مختلف اثرگذار باشد. منابع پروژه تنوع ژنوم انسانس بسیاری ازاکتشافات را در مورد تاریخچه انسان آسان کرده است و توالی ژنومی به درک گونه ها و نحوه تکامل ما کمک می کند.

تکامل، ژنوم انسان، توالی یابی، تئاندرتال، ژنتیک پزشکی، آفریقا، پروژه ژنوم انسان، تنوع ژنتیکی, DNA
تکامل، ژنوم انسان، توالی یابی، تئاندرتال، ژنتیک پزشکی، آفریقا، پروژه ژنوم انسان، تنوع ژنتیکی, DNA

اولین موجود زنده ای که نفس نمی کشد گروهی از محققین دانشگاه تل آویو در اسرائیل اولین حیوانی که برای زنده ماندن نیاز به اکسیژن ندارد را کشف کردند. این پارازیت کوچک مربوط به عروس های دریایی است که درون ماهی های سالمون زندگی میکند. این موجود چندسلولی که Henneguya salminicola نام دارد برای زنده ماندن نیاز به تنفس هوازی ندارد و فاقد DNA میتوکندریایی است. این اولین بار است که دانشمندان موجودی را کشف میکنند که فاقد DNA ژن های تنفسی است. هنوز اینکه چگونه این موجود انرژی خود را تامین میکند کاملا واضح نیست، احتمالا این موجود انرژی خود را از سلول های ماهی تامین میکند یا نوعی متفاوت از تنفس بدون اکسیژن را دارد.

اولین موجود چندسلولی که نفس نمی کشد | اولین موجودی که بدون اکسیژن زنده می ماند

اولین موجود فاقد DNA میتوکندریایی

گروهی از محققین دانشگاه تل آویو در اسرائیل اولین حیوانی که برای زنده ماندن نیاز به اکسیژن ندارد را کشف کردند. این پارازیت کوچک مربوط به عروس های دریایی است که درون ماهی های سالمون زندگی میکند.
این موجود چندسلولی که Henneguya salminicola نام دارد برای زنده ماندن نیاز به تنفس هوازی ندارد و فاقد DNA میتوکندریایی است.این اولین بار است که دانشمندان موجودی را کشف میکنند که فاقد DNA ژن های تنفسی است. هنوز اینکه چگونه این موجود انرژی خود را تامین میکند کاملا واضح نیست، احتمالا این موجود انرژی خود را از سلول های ماهی تامین میکند یا نوعی متفاوت از تنفس بدون اکسیژن را دارد.

اولین موجود زنده ای که نفس نمی کشد گروهی از محققین دانشگاه تل آویو در اسرائیل اولین حیوانی که برای زنده ماندن نیاز به اکسیژن ندارد را کشف کردند. این پارازیت کوچک مربوط به عروس های دریایی است که درون ماهی های سالمون زندگی میکند. این موجود چندسلولی که Henneguya salminicola نام دارد برای زنده ماندن نیاز به تنفس هوازی ندارد و فاقد DNA میتوکندریایی است. این اولین بار است که دانشمندان موجودی را کشف میکنند که فاقد DNA ژن های تنفسی است. هنوز اینکه چگونه این موجود انرژی خود را تامین میکند کاملا واضح نیست، احتمالا این موجود انرژی خود را از سلول های ماهی تامین میکند یا نوعی متفاوت از تنفس بدون اکسیژن را دارد.
اولین موجود زنده ای که نفس نمی کشد گروهی از محققین دانشگاه تل آویو در اسرائیل اولین حیوانی که برای زنده ماندن نیاز به اکسیژن ندارد را کشف کردند. این پارازیت کوچک مربوط به عروس های دریایی است که درون ماهی های سالمون زندگی میکند. این موجود چندسلولی که Henneguya salminicola نام دارد برای زنده ماندن نیاز به تنفس هوازی ندارد و فاقد DNA میتوکندریایی است. این اولین بار است که دانشمندان موجودی را کشف میکنند که فاقد DNA ژن های تنفسی است. هنوز اینکه چگونه این موجود انرژی خود را تامین میکند کاملا واضح نیست، احتمالا این موجود انرژی خود را از سلول های ماهی تامین میکند یا نوعی متفاوت از تنفس بدون اکسیژن را دارد.
کوچک شدن اندازه ی ماهی ها در طی تکامل بدلیل افزایش صید آنها تکامل سریع ماهی ها با برداشت کردن زیاد از آنها | بسیاری از افراد فکر می کنند تکامل یک روند بسیار آهسته است | انتقال ژن | evolution | fish harvesting

تکامل سریع ماهی ها با برداشت کردن زیاد از آنها

آیا برداشت زیاد از ماهی ها،باعث تکامل سریع آن ها می شود؟؟

دانشمندان مدتهاست مشکوک اند که آیا تکامل سریع ماهی ها در اثر برداشت زیاد ماهیگیران است؟

بسیاری از افراد فکر می کنند تکامل یک روند بسیار آهسته است. دکتر تركیلدسن،استاد حفاظت ژنوتیپ،می گوید: “ماهی های که رشد آهسته تری دارند و آروم تر رشد می کنند نسبت به ماهی های بزرگتر راحت تر می توانند از تور فرار بکنند و شانس بیشتری برای انتقال ژن های خود به نسل بعد دارند. بدین ترتیب ماهیگیری می تواند موجب تغییر در سرعت تکامل، میزان رشد و سایر ویژگی ها شود”.

این محقق به همراه تیمش آزمایشی را در این رابطه انجام دادند. در یک جمعیت ماهی های بزرگ شکار شدند و در یک جمعیت ماهی های کوچک شکار شدند. نتیجه آن شد که پس از 4 نسل برداشت محصول، تفاوت اندازه های ماهی بزرگ شده در بین این دو گروه ها 2 تا 4 برابر تفاوت داشت. (توضیح مترجم: پس هرچه اندازه بزرگتر شود، احتمال فرار از تور کمتر و انتقال ژن به نسل های بعدی کمتر می شود)

ترجمه و بازنویسی :فاطمه دهقانی

رفرنس https://www.sciencedaily.com/releases/2019/08/190801162146.htm

مطالعات اخیر محققان، پرده از راز تکامل زعفران "طلای سرخ" برداشت! نتایج تحقیقات صورت گرفته توسط محققان موسسه IPK آلمان بر روی منشاء ژنتیکی و خاستگاه جغرافیایی زعفران نشان می دهد که این گیاه از طریق تلاقی دو ژنوتیپ مختلف کروکوس وحشی C. cartwrightianus در جزیره آتیکا واقع در جنوب شرقی آتن (یونان) تکامل یافته است. نتایج حاصل از این تحقیق در یک مطالعه مستقل توسط محققین دانشگاه درزدن آلمان نیز مورد پشتیبانی قرار گرفت. این نتایج در حالی جالب توجه است که در حال حاضر زعفران زراعی بیشترین تولید را در مناطقی از ایران با اقلیمی کاملا متفاوت از منطقه اولیه پیدایش زعفران (آتیکا) دارد. تیم تحقیقاتی بر این باورند که شناسایی والد دیپلویید مسیر محققان را در ایجاد زعفران بارور و غلبه بر تنوع ژنتیکی محدود این گیاه مهم اقتصادی هموار خواهد کرد.

مطالعات اخیر محققان، پرده از راز تکامل زعفران “طلای سرخ” برداشت!

مطالعات اخیر محققان، پرده از راز تکامل زعفران “طلای سرخ” برداشت!

نتایج تحقیقات صورت گرفته توسط محققان موسسه IPK آلمان بر روی منشاء ژنتیکی و خاستگاه جغرافیایی زعفران نشان می دهد که این گیاه از طریق تلاقی دو ژنوتیپ مختلف کروکوس وحشی C. cartwrightianus در جزیره آتیکا واقع در جنوب شرقی آتن (یونان) تکامل یافته است. نتایج حاصل از این تحقیق در یک مطالعه مستقل توسط محققین دانشگاه درزدن آلمان نیز مورد پشتیبانی قرار گرفت.

طلای سرخ | تکامل زعفران | موسسه IPK آلمان | منشاء ژنتیکی | ژنوتیپ | cartwrightianus
طلای سرخ | تکامل زعفران | موسسه IPK آلمان | منشاء ژنتیکی | ژنوتیپ | cartwrightianus

این نتایج در حالی جالب توجه است که در حال حاضر زعفران زراعی بیشترین تولید را در مناطقی از ایران با اقلیمی کاملا متفاوت از منطقه اولیه پیدایش زعفران (آتیکا) دارد.
تیم تحقیقاتی بر این باورند که شناسایی والد دیپلویید مسیر محققان را در ایجاد زعفران بارور و غلبه بر تنوع ژنتیکی محدود این گیاه مهم اقتصادی هموار خواهد کرد.

پیوند به نشر :
https://doi.org/10.1016/j.ympev.2019.03.022
https://doi.org/10.1016/j.ympev.2018.06.036
https://doi.org/10.1111/nph.15715
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2019-04/liop-scf040219.php

فرستنده مطلب :

زهرا نعمتی
محقق پسادکتری موسسه IPK آلمان

٬ مبانی بیوانفورماتیک . بیوانفورماتیک چیست . رشته بیو انفورماتیک . بیوانفورماتیک pdf . بیوانفورماتیک در ایران . رشته بیوانفورماتیک در ایران . بیوانفورماتیک به زبان ساده . نرم افزارهای بیوانفورماتیک . کاربرد بیوانفورماتیک در بیوتکنولوژی ٬ مبانی بیوانفورماتیک . طراحی دارو چیست . کارگاه طراحی دارو ٬ . آموزش طراحی دارو ٬ طراحی واکسن ٬ نرم افزار های طراحی دارو ٬ طراحی دارو با کامپیوتر ٬ کتاب طراحی دارو ٬ بیوانفورماتیک pdf ٬ دانلود کتاب بیوانفورماتیک به زبان ساده فارسی . دانلود کتاب بیوانفورماتیک . دانلود رایگان کتاب بیوانفورماتیک به زبان فارسی . آموزش بیوانفورماتیک . بیوانفورماتیک دانشگاه تهران . نرم افزارهای بیوانفورماتیک . سعید کارگر . انجمن بیوتکنولوژی . بیوتکنولوژی . ارشد بیوتکنولوژی . دکترای بیوتکنولوژی . بازار کار بیوتکنولوژی ٬ بیوتکنولوژی حیوانات . بیوتکنولوژی دارویی . رتبه لازم برای بیوتکنولوژی . بیوتکنولوژی دانشگاه تهران . بیوتکنولوژی مهندسی شیمی . بیوتکنولوژی میکروبی . بیوتکنولوژی پزشکی . بیوتکنولوژی چیست . بیوتکنولوژی گیاهی . زیست فناوری . زیست فن آوری . مهندسی علوم زیستی . دانشگاه تهران . کارنامه ارشد بیوتکنولوژی پزشکی . کریسپر . متاژنومیکس . بیومارکر . تراریخته . ترانس ژنیک ٬ ترانسژنیک٬ اینستاگرام بیوتکنولوژی٬ کانال تلگرامی بیوتکنولوژی٬ گروه تلگرامی بیوتکنولوژی ٬ کانال بیوتکنولوژی دانشگاه تهران ٬ فلورسنس ٬ فلوسایتومتری ٬ مهندسی ژنتیک ٬ میکروارگانیسم ٬ میکروبیوم ٬ پیگمنت ٬ ژن درمانی ٬ ژن گزارشگر ٬ فلورسنت ٬ باکتری٬ آنتی بادی منوکلونال ٬ آلزایمر٬ سرطان ٬ ترانسژنیک ٬ ابریشم ٬ پروموتور ٬ حشرات سایبورگ ٬ بیونیک سنتتیک بیولوژی ٬ CRISPR، crispr چیست؟، pre-crRNA، spacer، تکنیک کریسپر، روش crispr، ساختار ژنی کریسپر، سیستم CRISPR/Cas، سیستم ویرایش ژنومی کریسپر/Cas، فناوری کریسپر، کریسپر، کریسپر pdf، کریسپر چیست؟، کریسپر+ppt، کمپلکس Cas، مکانیسم کریسپر، نقش سیستم کریسپر/Casدر باکتری ٬ بیوتکنولوژی دانش آموزی٬ بازار کار بیوتکنولوژی ٬ بیوتکنولوژی دانشگاه تهران ٬ بیوتکنولوژی ارشد ٬ تعریف بیوتکنولوژی ٬ بیوتکنولوژی چیست ٬ رتبه لازم برای بیوتکنولوژی ٬ بیوتکنولوژی پزشکی ٬ بیوتکنولوژی میکروبی ٬ زیست فناوری به زبان ساده ٬ کاربرد زیست فناوری ٬ رشته زیست فناوری ٬ داروهای زیست فناوری ٬ جشنواره زیست فناوری ٬ زیست فناوری کشاورزی ٬ الفبای زیست فناوری چیست ٬ زیست فناوری پزشکی چیست ٬ زیست شناسی چیست ٬ تحقیق زیست شناسی ٬ معنی زیست شناسی ٬ نام دیگر زیست شناسی ٬ زیست شناسی کنکور ٬ زیست شناسی دبیرستان ٬ روز جهانی زیست شناسی ٬ رشته زیست شناسی ٬ بیوتکنولوژی دارویی ٬ مقاله بیوتکنولوژی دارویی ٬ منابع دکتری بیوتکنولوژی دارویی وزارت بهداشت ٬ بازار کار بیوتکنولوژی دارویی ٬ بیوتکنولوژی دارویی دانشگاه تهران ٬ منابع آزمون دکتری بیوتکنولوژی دارویی ٬ ارشد زیست فناوری دارویی ٬ بیوتکنولوژی دارویی انستیتو پاستور ٬٬ بیوتکنولوژی میکروبی چیست ٬ بازار کار رشته بیوتکنولوژی میکروبی ٬ دکتری بیوتکنولوژی میکروبی ٬ منابع کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی میکروبی ٬ دروس دکتری بیوتکنولوژی میکروبی ٬ زیست فناوری گرایش صنعت و محیط زیست ٬ رشته بیوتکنولوژی در مقطع کارشناسی ارشد ٬ کتاب بیوتکنولوژی میکروبی ٬ بازار کار بیوتکنولوژی پزشکی ٬ بیوتکنولوژی پزشکی دانشگاه تهران ٬ بازار کار دکتری بیوتکنولوژی پزشکی ٬ دروس ارشد بیوتکنولوژی پزشکی ٬ کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی دانشگاه آزاد ٬ ظرفیت ارشد بیوتکنولوژی پزشکی ٬ رتبه لازم برای رشته بیوتکنولوژی ٬ کارشناسی زیست فناوری ٬بیوتکنولوژی کشاورزی چیست؟ ٬ بیوتکنولوژی کشاورزی استخدام ٬ بازار کار بیوتکنولوژی کشاورزی ٬ گرایش های دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی ٬ ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی ٬ پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی اصفهان ٬ دروس ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی ٬ پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران ٬٬ پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی کرج ٬ آدرس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی کرج ٬ پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی شمال کشور ٬ پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی اصفهان ٬ بیوتکنولوژی گیاهی چیست ٬ پژوهشکده بیوتکنولوژی رشت ٬ نشانه های از تکامل خون انسان و سیستم ایمنی در بی مهرگان دریایی نشانه های از تکامل خون انسان و سیستم ایمنی در بی مهرگان دریایی نشانه های از تکامل خون انسان و سیستم ایمنی در بی مهرگان دریایی | پژوهشکده زیست فناوری گیاهی ٬ پژوهشگاه ملی ژنتیک و زیست فناوری ٬

نشانه های از تکامل خون انسان و سیستم ایمنی در بی مهرگان دریایی

نشانه های از تکامل خون انسان و سیستم ایمنی در بی مهرگان دریایی

به گفته دانشمندان Botryllus schlosseri، یک بی مهره دریایی می باشد که یک سیستم خون سازی دارد که به طور غیرطبیعی مشابه انسان ها می باشد. سیستم خون سازی پستانداران و Botryllus صدها ژن ها همولوگ دارند، اگرچه ریشه این دو گونه بیش از 500 میلیون سال قبل از هم جدا شده اند.

نشانه های از تکامل خون انسان و سیستم ایمنی در بی مهرگان دریایی

Sea invertebrate sheds light on evolution of human blood, immune systems

Summary:
Botryllus schlosseri, a marine invertebrate that lives in underwater colonies resembling fuzzy pinheads clinging to rocks, has a blood-forming system with uncanny similarities to that of humans, according to scientists. “The mammalian and Botryllus blood-forming systems also share hundreds of homologous genes, even though the two species are separated by over 500 million years of evolution,” said former postdoctoral scholar Benyamin Rosental, PhD. .
تکامل غیر منتظره غار ماهی (cavefish) Blind cave fish lost eyes by unexpected evolutionary process

تکامل غیر منتظره غار ماهی (cavefish)

تکامل غیر منتظره غار ماهی (cavefish)

از آنجا که این ماهی برای مدت طولانی در غارها زندگی میکرده است، عملا وجود چشم برای این ماهی نه تنها فایده ای نداشته است بلکه جانور برای نگهداری چشم و بخش های مربوط به بینایی مغز باید انرژی زیادی مصرف میکرده است.
دانشمندان در ابتدا تصور میکردند که در ژنوم چشم این ماهی جهش رخ داده است که موجب از بین رفتن چشم این ماهی شده است، اما تحقیقات بیشتر نشان داد در قسمتی از DNA که مربوط به چشم ماهی می شود برخلاف انتظار جهشی رخ نداده است و فقط این قسمت از ژنوم، متیله شده است که این امر موجب غیرفعال شدن ژن های این قسمت از ژنوم شده است.
این یافته نشان میدهد که در تکامل جانوران علاوه بر جهش های تصادفی مسائلی مانند اپی ژنتیک هم دخیل می باشند.

 

نویسنده : سعید کارگر

منبع

کانال تلگرامی بیوتکنولوژی