نانولوله ها بین سلول های آلوده شده با ویروس‌های مهندسی شده درمانی ارتباط برقرار می کنند. این نانوله ها سلول های سرطانی مزوتلیوما که یک سویه درمانی ویروس هرپس سیمپلکس (NV1066) دارند را متصل می کند، که منجر به مرگ سلول ها در اثر لیز سلول ها می‌شود. این نانولوله ها انتقال مستقیم سلول به سلول پروتئین آپوپتوز کاسپاز 3 (کاسپاز 3 ، قرمز و GFP ، سبز) را تسهیل می کنند.

آدمکشی در دنیای سلول ها

نانولوله ها بین سلول های آلوده شده با ویروس های مهندسی شده درمانی ارتباط برقرار می کنند. این نانوله ها سلول های سرطانی مزوتلیوما که یک سویه درمانی ویروس هرپس سیمپلکس (NV1066) را متصل می کند، که منجر به مرگ سلول ها در اثر لیز سلول ها می شود.
این نانولوله ها انتقال مستقیم سلول به سلول پروتئین آپوپتوز کاسپاز 3 (کاسپاز 3 ، قرمز و GFP ، سبز) را تسهیل می کنند.

نانولوله ها بین سلول های آلوده شده با ویروس‌های مهندسی شده درمانی ارتباط برقرار می کنند. این نانوله ها سلول های سرطانی مزوتلیوما که یک سویه درمانی ویروس هرپس سیمپلکس (NV1066) دارند را متصل می کند، که منجر به مرگ سلول ها در اثر لیز سلول ها می‌شود. این نانولوله ها انتقال مستقیم سلول به سلول پروتئین آپوپتوز کاسپاز 3 (کاسپاز 3 ، قرمز و GFP ، سبز) را تسهیل می کنند.
آدمکشی در دنیای سلول ها

Cancer Cells Make the Long-Distance Call

Nanotubes create connections between cells infected with therapeutically engineered viruses. Tunneling nanotubes connect groups of mesothelioma cancer cells (MSTO-211H) harboring a therapeutic strain of oncolytic herpes simplex virus (NV1066), which induces cell death upon lysis of cells. The nanotubes facilitate direct cell-to-cell transport of the apoptotic protein caspase 3 (caspase 3, red, and GFP, green).

تماس کشنده تصویر میکروسکوپ الکترونی از اینترکشن بین سلول های ایمنی (سبزآبی) و سلول سرطانی (نارنجی) در حضور ستوکسیماب و پروکلرپرازین را نشان میدهد، که به عنوان یک مهار کننده اندوسیتوز استفاده می شود. تصویر با استفاده TEMبدست آمده است که دستی با نرم افزار فتوشاپ رنگ آمیزی شده است. Deadly Contact An electron microscopy image showing the interphase of the interaction between the immune cell (PBMC, cyan) and the cancer cell (A431, orange) in the presence of cetuximab and prochlorperazine, which was used as an endocytosis inhibitor.

تماس کشنده بین سلول های ایمنی و سلول سرطانی

تصویر میکروسکوپ الکترونی از اینترکشن بین سلول های ایمنی (سبزآبی) و سلول سرطانی (نارنجی) در حضور ستوکسیماب و پروکلرپرازین را نشان میدهد، که به عنوان یک مهار کننده اندوسیتوز استفاده می شود. تصویر با استفاده TEMبدست آمده است که دستی با نرم افزار فتوشاپ رنگ آمیزی شده است.

تماس کشنده  تصویر میکروسکوپ الکترونی از اینترکشن بین سلول های ایمنی (سبزآبی) و سلول سرطانی (نارنجی) در حضور ستوکسیماب و پروکلرپرازین را نشان میدهد، که به عنوان یک مهار کننده اندوسیتوز استفاده می شود. تصویر با استفاده TEMبدست آمده است که دستی با نرم افزار فتوشاپ رنگ آمیزی شده است. Deadly Contact An electron microscopy image showing the interphase of the interaction between the immune cell (PBMC, cyan) and the cancer cell (A431, orange) in the presence of cetuximab and prochlorperazine, which was used as an endocytosis inhibitor.
تماس کشنده

Deadly Contact

An electron microscopy image showing the interphase of the interaction between the immune cell (PBMC, cyan) and the cancer cell (A431, orange) in the presence of cetuximab and prochlorperazine, which was used as an endocytosis inhibitor.

A431 cells were incubated with cetuximab-HRP and PBMCs for 10 min. HRP was reacted with DAB, showing electron-dense distribution of cetuximab on the tumor cell surface. NK cells form multiple long synapses with the tumor cell.

Images were acquired using a transmission electron microscope fitted with a CCD camera under the control of iTEM software. The image was colored manually using Adobe Photoshop.

تازه‌ترین تحقیقات دانشمندان در مورد توانایی‌های بینایی مرغ های مگس خوار نشان داده که این پرنده‌ها رنگ‌هایی را می‌بینند که انسان‌ها در رویاهای خود هم نمی‌توانند آن‌ها را تصور کنند. مرغ های مگس خوار پرنده‌های فوق‌العاده زیبا و مخصوصی هستند که به تازگی مرکز توجه دانشمندان قرار گرفته‌اند؛

‍ مرغ های مگس خوار رنگ‌هایی را می‌بینند که حتی تصور آن‌ها ممکن نیست!

تازه‌ترین تحقیقات دانشمندان در مورد توانایی‌های بینایی مرغ های مگس خوار نشان داده که این پرنده‌ها رنگ‌هایی را می‌بینند که انسان‌ها در رویاهای خود هم نمی‌توانند آن‌ها را تصور کنند. مرغ های مگس خوار پرنده‌های فوق‌العاده زیبا و مخصوصی هستند که به تازگی مرکز توجه دانشمندان قرار گرفته‌اند؛

تازه‌ترین تحقیقات دانشمندان در مورد توانایی‌های بینایی مرغ های مگس خوار نشان داده که این پرنده‌ها رنگ‌هایی را می‌بینند که انسان‌ها در رویاهای خود هم نمی‌توانند آن‌ها را تصور کنند. مرغ های مگس خوار پرنده‌های فوق‌العاده زیبا و مخصوصی هستند که به تازگی مرکز توجه دانشمندان قرار گرفته‌اند؛
تازه‌ترین تحقیقات دانشمندان در مورد توانایی‌های بینایی مرغ های مگس خوار نشان داده که این پرنده‌ها رنگ‌هایی را می‌بینند که انسان‌ها در رویاهای خود هم نمی‌توانند آن‌ها را تصور کنند. مرغ های مگس خوار پرنده‌های فوق‌العاده زیبا و مخصوصی هستند که به تازگی مرکز توجه دانشمندان قرار گرفته‌اند؛

Hummingbirds Can See Colours We Can’t Even Imagine, Experiment Reveals

کسب و کارهای فعال در داده‌های زیستی حمایت شدند رییس مرکز فناوری‌های همگرا معاونت علمی از حمایت‌ها و اقدامات لازم برای توسعه کسب و کارها در حوزه داده‌های زیستی خبر داد و گفت: تنها راه توسعه بازار این حوزه در کشور، جلوگیری از خروج نمونه‌ها به خارج است. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، نسل جدید توالی‌یابی (NGS) یکی از حوزه‌های همگرایی است که توسعه آن از برنامه‌های مرکز فناوری‌های همگرا معاونت علمی است. علی محمد سلطانی رییس مرکز فناوری‌های همگرا معاونت علمی گفت: نسل جدید توالی‌یابی به مجموعه فناوری‌هایی گفته می‌شود که می‌توانند حجم زیادی از DNA را در مدت‌زمانی کوتاه و با هزینه کم توالی‌یابی کنند.

کسب و کارهای فعال در داده‌های زیستی حمایت شدند

رییس مرکز فناوری‌های همگرا معاونت علمی از حمایت‌ها و اقدامات لازم برای توسعه کسب و کارها در حوزه داده‌های زیستی خبر داد و گفت: تنها راه توسعه بازار این حوزه در کشور، جلوگیری از خروج نمونه‌ها به خارج است.

به گزارش سایت مهندسی علوم زیستی به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، نسل جدید توالی‌یابی (NGS) یکی از حوزه‌های همگرایی است که توسعه آن از برنامه‌های مرکز فناوری‌های همگرا معاونت علمی است.

کسب و کارهای فعال در داده‌های زیستی حمایت شدند رییس مرکز فناوری‌های همگرا معاونت علمی از حمایت‌ها و اقدامات لازم برای توسعه کسب و کارها در حوزه داده‌های زیستی خبر داد و گفت: تنها راه توسعه بازار این حوزه در کشور، جلوگیری از خروج نمونه‌ها به خارج است. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، نسل جدید توالی‌یابی (NGS) یکی از حوزه‌های همگرایی است که توسعه آن از برنامه‌های مرکز فناوری‌های همگرا معاونت علمی است. علی محمد سلطانی رییس مرکز فناوری‌های همگرا معاونت علمی گفت: نسل جدید توالی‌یابی به مجموعه فناوری‌هایی گفته می‌شود که می‌توانند حجم زیادی از DNA را در مدت‌زمانی کوتاه و با هزینه کم توالی‌یابی کنند.
کسب و کارهای فعال در داده‌های زیستی حمایت شدند

علی محمد سلطانی رییس مرکز فناوری‌های همگرا معاونت علمی گفت: نسل جدید توالی‌یابی به مجموعه فناوری‌هایی گفته می‌شود که می‌توانند حجم زیادی از DNA را در مدت‌زمانی کوتاه و با هزینه کم توالی‌یابی کنند. با توجه به اینکه در این حوزه تحقیقات در دنیا به سرعت در حال انجام است، اقداماتی را برای گسترش آن انجام دادیم. انتشار فراخوان حمایت از کسب‌وکارهای داده‌های زیستی نخستین اقدام این مرکز در این حوزه است. در این فراخوان که با همکاری ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی منتشر شد، هم‌اکنون ۳ گروه با حمایت‌ها و پیگیری‌های لازم فعالیت‌های خود را دنبال می‌کنند و در حال توسعه محصول و کسب‌وکار خود هستند.

وی همچنین حمایت برای تولید و تجاری‌سازی کیت cell free DNA را اقدامی دیگر از مرکز همگرا در این حوزه دانست و افزود: این محصول برای نخستین بار در کشور با تلاش‌های انجام شده در یکی از شرکت‌های دانش بنیان تولید شد. آزمون‌های تأیید کیفیت آن در یکی از آزمایشگاه‌های ژنتیک پزشکی انجام شده است. این شرکت فناور در حال حاضر تعدادی از این کیت را وارد بازار کرده است و در سال جاری و با حمایت‌های بیشتر مرکز راهبردی فناوری همگرا حجم تولید و فروش خود را افزایش می‌دهد.

موانع گسترش کسب و کارهای داده‌های زیستی بررسی شد

سلطانی ادامه داد: مطالعه و بررسی موانع گسترش کسب‌وکارهای حوزه داده های زیستی در کشور اقدام دیگر مرکز برای توسعه این حوزه در کشور است. بررسی‌ها و مطالعات میدانی نشان داد که یکی از موانع اصلی شکل‌گیری کسب‌وکارهای این حوزه، خروج بی‌رویه نمونه‌ها به خارج از کشور است و تنها راه توسعه بازار آن در کشور، جلوگیری از خروج این نمونه‌ها است. در مورد این موضوع نیازمند سیاست‌ها و برنامه‌های تنظیم‌گری در سطح ملی و همچنین برنامه‌های توسعه فناوری و محصول در کنار هم هستیم.

وی در ادامه از اولویت‌ها سال جاری برای توسعه کسب و کارهای داده‌های زیستی گفت و بیان کرد: امسال دومین فراخوان حمایت از کسب‌وکارهای داده‌های زیستی برای راه‌اندازی کسب‌وکارهای جدید در دو بخش کیت‌ها و تحلیل داده منتشر می‌شود.

روز جهانی DNA (به انگلیسی: DNA Day) که در تاریخ ۲۵ آوریل قرار دارد، روز گرامیداشت انتشار مقاله‌ای است که در آن ساختار مارپیچ دوگانهٔ دی‌ان‌ای توضیح داده شد. این مقاله را جیمز واتسون، فرانسیس کریک، و موریس ویلکینس در روز ۲۵ آوریل ۱۹۵۳ در نشریهٔ نیچر منتشر کردند. روز جهانی دی‌ان‌ای در روز ۲۵ام آوریل ۲۰۰۳ میلادی برای اولین بار بر اساس مصوبه مجلس سنا و مجلس نمایندگان ایالات متحده در روزی که پروژهٔ ژنوم انسان به سرانجام رسید در تاریخ ثبت شد

روز جهانی DNA | ۲۵ آوریل

روز جهانی DNA (به انگلیسی: DNA Day) که در تاریخ ۲۵ آوریل قرار دارد، روز گرامیداشت انتشار مقاله‌ای است که در آن ساختار مارپیچ دوگانهٔ دی‌ان‌ای توضیح داده شد. این مقاله را جیمز واتسون، فرانسیس کریک، و موریس ویلکینس در روز ۲۵ آوریل ۱۹۵۳ در نشریهٔ نیچر منتشر کردند.

روز جهانی دی‌ان‌ای در روز ۲۵ام آوریل ۲۰۰۳ میلادی برای اولین بار بر اساس مصوبه مجلس سنا و مجلس نمایندگان ایالات متحده در روزی که پروژهٔ ژنوم انسان به سرانجام رسید در تاریخ ثبت شد

روز جهانی DNA (به انگلیسی: DNA Day) که در تاریخ ۲۵ آوریل قرار دارد، روز گرامیداشت انتشار مقاله‌ای است که در آن ساختار مارپیچ دوگانهٔ دی‌ان‌ای توضیح داده شد. این مقاله را جیمز واتسون، فرانسیس کریک، و موریس ویلکینس در روز ۲۵ آوریل ۱۹۵۳ در نشریهٔ نیچر منتشر کردند. روز جهانی دی‌ان‌ای در روز ۲۵ام آوریل ۲۰۰۳ میلادی برای اولین بار بر اساس مصوبه مجلس سنا و مجلس نمایندگان ایالات متحده در روزی که پروژهٔ ژنوم انسان به سرانجام رسید در تاریخ ثبت شد
روز جهانی DNA (به انگلیسی: DNA Day) که در تاریخ ۲۵ آوریل قرار دارد

National DNA Day is a United States holiday celebrated on April 25. It commemorates the day in 1953 when James Watson, Francis Crick, Maurice Wilkins, Rosalind Franklin and colleagues published papers in the journal Nature on the structure of DNA. Furthermore, in early April 2003 it was declared that the Human Genome Project was very close to complete, and “the remaining tiny gaps [we]re considered too costly to fill.”

In the United States, DNA Day was first celebrated on April 25, 2003 by proclamation of both the Senate and the House of Representatives. However, they only declared a one-time celebration, not an annual holiday. Every year from 2003 onward, annual DNA Day celebrations have been organized by the National Human Genome Research Institute (NHGRI), starting as early as April 23 in 2010, April 15 in 2011 and April 20 in 2012. April 25 has since been declared “International DNA Day” and “World DNA Day” by several groups. Genealogical DNA testing companies and genetic genealogy publishers run annual sales around DNA Day, seeking interest from the public and promoting their services.

فرق زیست فناوری و بیوتکنولوژی در واقع هیچ فرقی بین بیوتکنولوژی و زیست فناوری وجود ندارد. زیست فناوری معادل فارسی کلمه بیوتکنولوژی (biotechnology) است. در پذیرش رشته های دانشگاهی، در بعضی دانشگاه کلمه بیوتکنولوژی بکار رفته و در برخی زیست فناوری، که هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند.

فرق زیست فناوری و بیوتکنولوژی

واژه‌ بیوتکنولوژی نخستین بار در سال ۱۹۱۹ از سوی کارل ارکی (Karl Ereky ) به مفهوم کاربرد دانش‌های پزشکی و زیستی و اثر متقابل آن در فناوری‌های ساخت بشر، به کار برده شد. و عده او را به عنوان پدر علم بیوتکنولوژی می شناسند.

بیوتکنولوژی چیست؟ كلمه بیوتكنولوژی از دو كلمه زنده و زندگی یا سامانه زنده و تكنولوژی به معنای یك روش علمی به منظور دستیابی به یك هدف علمی شكل گرفته است. بیوتكنولوژی به طور كلی به مجموعه‌ای از فناوریها اطلاق می‌شود كه سامانه‌های زنده یا بیولوژیكی گیاه، حیوان، میكروارگانیسم یا تركیبات مخصوص مشتق شده از این سامانه‌ها را به منظور تولید كالاها و خدمات صنعتی بكار می‌گیرد.

در واقع هیچ فرقی بین بیوتکنولوژی و زیست فناوری وجود ندارد. زیست فناوری معادل فارسی کلمه بیوتکنولوژی (biotechnology) است. در پذیرش رشته های دانشگاهی، در بعضی دانشگاه کلمه بیوتکنولوژی بکار رفته و در برخی زیست فناوری، که هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند.

واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (به انگلیسی: Polymerase Chain Reaction) که مخفف آن PCR می‌باشد. واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR) تکنیکی در زیست‌شناسی مولکولی است

واکنش زنجیره‌ای پلیمراز | Polymerase Chain Reaction

واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (به انگلیسی: Polymerase Chain Reaction) که مخفف آن PCR می‌باشد. واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR) تکنیکی در زیست‌شناسی مولکولی است و به منظور تکثیر یک نسخه منفرد یا نسخه‌های کمی از یک قطعه DNA با توالی خاص به تعداد هزار یا میلیون‌ها نسخه به کار می‌رود. این تکنیک ابزاری آسان و ارزان قیمت برای تکثیر یک قطعه خاص از DNA است و برای اهدافی همچون تشخیص و نظارت بر بیماری‌های ژنتیکی، شناسایی مجرمان (در زمینهٔ پزشکی قانونی) و مطالعه عملکرد یک بخش هدف از DNA مورد استفاده قرار می‌گیرد.[۱]

واکنش زنجیره‌ای پلیمراز
این تکنیک در سال 1983 بوسیله کری مالیس ابداع شد[۲][۳]). هم‌اکنون PCR یک تکنیک متداول و اغلب ضروری در آزمایشگاه‌های بالینی و آزمایشگاه‌های تحقیقاتی است و در موارد گوناگونی کاربرد دارد.[۴][۵] این کاربردها شامل کلون‌کردن DNA برای توالی یابی، فیلوژنی بر پایه DNA، آنالیز عملکرد ژن‌ها، تشخیص بیماری‌های ارثی، شناسایی اثر انگشت ژنتیکی (مورد استفاده در علم پزشکی قانونی) و تشخیص عوامل بیماری‌زا در تست‌های نوکلئیک اسید برای تشخیص بیماری‌های عفونی است. در سال ۱۹۹۳ مولیس همراه با مایکل اسمیت جایزه نوبل شیمی را برای کار روی PCR دریافت کردند.[۶]

اساس تکنیک PCR چرخه‌های حرارتی است. این چرخه‌ها شامل چرخه‌های گرمایی و سرمایی تکراری، ذوب DNA و تکثیر آنزیمی DNA است. پرایمرها (قطعات کوتاه DNA) که حاوی توالی مکمل ناحیه هدف اند به همراه یک DNA پلیمراز، اجزای اصلی واکنش PCR برای انتخاب و تکثیر قطعه مورد نظر را تشکیل می‌دهند. طی فرایند PCR الگوی DNA به صورت لگاریتمی تکثیر می‌شود و DNA تکثیر شده خود به عنوان الگویی برای همانندسازی استفاده می‌شود. PCR می‌تواند به شکل گسترده‌ای برای انجام مراحل مختلف در دستکاری‌های ژنتیکی استفاده شود.

تقریباً در تمام کاربردهای PCR از یک DNA پلیمراز مقاوم به حرارت مانند تک پلیمراز (آنزیمی که از باکتری Thermus aquaticus جداسازی شده) استفاده می‌شود. این DNA پلیمراز از یک DNAی تک‌رشته‌ای به عنوان الگو استفاده کرده و با کمک پرایمرها و با به‌کارگیری نوکلئوتیدها که بلوک‌های ساختاری DNA هستند، یک رشته DNAی جدید می‌سازد. در اغلب روش‌های PCR از چرخه‌های حرارتی یعنی گرم و سرد کردن متناوب نمونه‌های PCR طبق مراحل دمایی مشخص استفاده می‌شود.

در مرحله اول، دو رشتهٔ مارپیچ DNA دورشته‌ای در یک دمای بالا، در فرآیندی که ذوب DNA نامیده می‌شود از یکدیگر جدا می‌شوند. در مرحله دوم، دما پایین آورده شده و و هریک از دورشته DNA به عنوان الگو عمل می‌کنند. ساخته شدن رشته جدید از روی الگو توسط DNA پلیمراز انجام می‌شود. پرایمرها بر اساس توالی قطعه‌ای از DNA که موردنظر ماست طراحی می‌شوند.

اصول
PCR یک ناحیه خاص از رشته DNA هدف را تکثیر می‌کند. به‌طور معمول اکثر روش‌های PCR این قابلیت را دارند تا قطعات DNA بین ۱/۰ و ۱۰ کیلوجفت باز (kbp) را تکثیر کنند. هرچند تکنیک‌های دیگر می‌توانند قطعاتی با اندازه‌های بالاتر از ۴۰ کیلوجفت باز را نیز تکثیر کنند.[۷] مقدار تکثیر محصول بوسیله سوبسترای موجود در واکنش که پیشرفت واکنش را محدود می‌کند تعیین می‌شود.[۸]

یک واکنش PCR پایه‌ای نیازمند چندین جزء است.[۹] این اجزاء شامل موارد زیر است:

دی ان ای الگو که حاوی ناحیه DNA ی هدف برای تکثیر است.
تگ پلیمراز که یک DNA پلیمراز مقاوم به حرارت است[۱۰]
دو پرایمر DNA که مکمل انتهای ۳’ رشته‌های سنس و آنتی سنس DNA ی الگو هستند (بدون پرایمرها، جایگاه آغاز دورشته‌ای که DNA پلیمراز بتواند به آن متصل شود شناخته نمی‌شود).[۱۱] پرایمرهای خاصی که مکمل DNA هدف هستند از قبل انتخاب شده و به شکل سفارشی در آزمایشگاه ساخته یا از تأمین کنندگان خریداری می‌شوند.
دزوکسی نوکلئوتیدهای سه فسفاته یا dNTPs بلوک‌های ساختاری هستند که DNA پلیمراز با استفاده از آن‌ها رشته‌های جدید را می‌سازد.
یک محلول بافری که محیط شیمیایی مناسبی برای بهبود فعالیت و پایداری DNA پلیمراز فراهم می‌کند.
کاتیون‌های دوظرفیتی مانند منیزیوم (Mg) یا منگنز (Mn)؛ کاتیون Mg2+ متداول‌تر است. همچنین کاتیون Mn2+ می‌تواند برای جهش زایی DNA ی حاصل از PCR استفاده شود و غلظت بالای این یون نرخ خطا را در طول سنتز افزایش می‌دهد.[۱۲]
کاتیون‌های تک ظرفیتی، معمولاً یون‌های پتاسیم (K)
بافر 10X
واکنش معمولاً در حجم ۱۰ تا ۲۰۰ میکرولیتر در لوله‌های کوچک واکنش (با حجم ۲/۰–۵/۰ میلی لیتر) و در یک چرخه حرارتی انجام می‌شود. چرخه‌های حرارتی لوله‌های واکنش را به منظور فراهم کردن دمای لازم در هر مرحله سرد و گرم می‌کنند. بسیاری از چرخه‌های حرارتی پیشرفته از اثر پلتیر Peltier effect که اجازه گرم و سرد کردن لوله‌های PCR را بوسیله معکوس کردن جریان الکتریکی می‌دهد استفاده می‌کنند.

روش
به‌طور کلی PCR شامل مجموعه‌ای از ۴۰–۲۰ بار تغییر دمایی تکرارشونده به نام سیکل است که هر سیکل متداولاً از دو یا سه مرحله دمایی مستقل تشکیل شده‌است.[۱۳] مراحل مشترک اغلب روش‌های PCR عبارت است از:

نشانگر ژنتیکی یک جاندار با استفاده از واکنش‌زنجیره‌ای‌پلیمراز
آغاز: این مرحله برای DNA پلیمرازی که نیازمند فعالسازی گرمایی بوسیله Hot-start PCR است[۱۴] لازم می‌باشد و شامل گرم کردن محفظه واکنش تا دمای ۹۶–۹۴ درجه سانتی گراد (۲۰۵–۲۰۱ درجه فارنهایت) یا ۹۸ درجه سانتی گراد (۲۰۸ درجه فارنهایت) برای پلیمرازهای بسیار مقاوم به حرارت است. این مرحله ۱۰–۱ دقیقه به طول می‌انجامد.
دناتوراسیون: این مرحله اولین مرحله سیکل است و شامل گرم کردن محفظه واکنش تا ۹۸–۹۴ درجه سانتی گراد (۲۰۸–۲۰۱ درجه فارنهایت) به مدت ۳۰–۲۰ ثانیه می‌شود که بوسیله شکستن پیوندهای دورشته‌ای بین بازهای مکمل باعث ذوب شدن یا دناتوراسیون DNA الگوی دورشته‌ای شده و به این ترتیب دو مولکول DNA تک رشته‌ای حاصل می‌شود.
اتصال: در این مرحله دمای واکنش به مدت ۴۰–۲۰ ثانیه به ۶۵–۵۰ درجه سانتی گراد کاهش می‌یابد که باعث می‌شود پرایمرها به هریک از الگوهای تک رشته DNA متصل شوند. اتصال معمولاً حدود ۵–۳ درجه سانتی گراد زیر دمای ذوب(Tm پرایمرها انجام می‌شود. در طول این فرایند DNA پلیمراز به ترکیبی از الگو و پرایمر متصل و شروع به ایجاد رشته‌های جدید می‌کند).
گسترش/ طویل شدن: در این مرحله دما برای عملکرد DNA پلیمراز لازم است؛ دمای بهینه یک DNA پلیمراز ۸۰–۷۵ درجه سانتی گراد است. با این وجود معمولاً دمای ۷۲ درجه سانتی گراد برای این آنزیم استفاده می‌شود[۱۵][۱۶]). در این مرحله DNA پلیمراز یک رشته DNA ی جدید که مکمل رشته الگو است را در جهت ’۵ به ’۳ سنتز می‌کند. زمان لازم برای افزایش طول بستگی به DNA پلیمراز استفاده شده و طول ناحیه DNA ی هدف برای تکثیر دارد.
فرآیندهای دناتوراسیون، اتصال و طویل شدن یک سیکل را تشکیل می‌دهند. برای تکثیر DNA ی هدف تا میلیون‌ها نسخه، سیکل‌های متعددی نیاز است.

طویل شدن نهایی: این تک مرحله اختیاری است و پس از آخرین سیکل PCR برای اطمینان از طویل شدن کامل هر تک رشته DNA در یک دمای ۷۴–۷۰ درجه سانتی گراد (۱۶۵–۱۵۸ درجه فارنهایت) به مدت ۱۵–۵ دقیقه انجام می‌شود.
نگهداری نهایی: مرحله نهایی سرد کردن محفظه واکنش تا ۱۵–۴ درجه سانتی گراد برای یک زمان نامحدود است و ممکن است این مرحله برای ذخیره‌سازی کوتاه مدت محصولات PCR استفاده شود.
به منظور بررسی میزان موفقیت PCR انجام شده از الکتروفورز بر روی ژل (به منظور جداسازی محصولات PCR و بررسی اندازه قطعات استفاده می‌شود.

در طراحی پرایمربرای واکنش PCR باید نکات خاصی در نظر گرفته شود مثلاً حتماً قسمت ۳پریم از پرایمر می‌بایست مکمل بخش هدف باشد که این برای بخش ۵ پریم الزامی نمی‌باشد همچنین باید در نظر گرفته شود که دو پرایمر حداقل توالی مکمل یکدیگر را داشته باشند و توالی‌های مستعد تشکیل سنجاق سری هم در آن‌ها تا حد معمول استفاده نشود. معمولاً از گرم کردن و سرد کردن مخلوط واکنش برای جدا شدن دو رشته DNA و چسبیدن آغازگرها یا Annealing استفاده می‌شود. در نتیجه این چرخه‌ها میلیون‌ها نسخه از قطعه کوتاهی از DNA تولید می‌شود.

منابع

 1. ↑ 1. “PCR”. Genetic Science Learning Center, University of Utah.
 2. ↑ 2. Jump up^ Bartlett, J. M. S. ; Stirling, D. (2003). “A Short History of the Polymerase Chain Reaction”. PCR Protocols. Methods in Molecular Biology. 226 (2nd ed.). pp. 3–6. doi:10.1385/1-59259-384-4:3. شابک ‎۱-۵۹۲۵۹-۳۸۴-۴.
 3. ↑ 3. Jump up^ Mullis, Kary B. et al. “Process for amplifying, detecting, and/or-cloning nucleic acid sequences” U.S. Patent 4,683,195
 4. ↑ 4. ^ Jump up to:a b c Saiki, R. ; Scharf, S. ; Faloona, F. ; Mullis, K. ; Horn, G. ; Erlich, H. ; Arnheim, N. (1985). “Enzymatic amplification of beta-globin genomic sequences and restriction site analysis for diagnosis of sickle cell anemia”. Science. 230 (4732): 1350–1354. doi:10.1126/science.2999980. PMID 2999980.
 5. ↑ 5. ^ Jump up to:a b Saiki, R. ; Gelfand, D. ; Stoffel, S. ; Scharf, S. ; Higuchi, R. ; Horn, G. ; Mullis, K. ; Erlich, H. (1988). “Primer-directed enzymatic amplification of DNA with a thermostable DNA polymerase”. Science. 239 (4839): 487–491. doi:10.1126/science.2448875. PMID 2448875
 6. ↑ 6. ^ Jump up to:a b “Kary B. Mullis – Nobel Lecture: The Polymerase Chain Reaction”.
 7. ↑ 7. Jump up^ Cheng, S. ; Fockler, C. ; Barnes, W. M. ; Higuchi, R. (1994). “Effective Amplification of Long Targets from Cloned Inserts and Human Genomic DNA”. Proceedings of the National Academy of Sciences. 91 (12): 5695–5699. doi:10.1073/pnas.91.12.5695. PMC 44063. PMID 8202550.
 8. ↑ 8. Jump up^ Carr AC, Moore SD (2012). Lucia, Alejandro, ed. “Robust quantification of polymerase chain reactions using global fitting”. PLoS ONE. 7 (5): e37640. doi:10.1371/journal.pone.0037640. PMC 3365123. PMID 22701526.
 9. ↑ 9. ^ Jump up to:a b Joseph Sambrook & David W. Russel (2001). Molecular Cloning: A Laboratory Manual (3rd ed.). Cold Spring Harbor, N.Y. : Cold Spring Harbor Laboratory Press. ISBN 0-879-69576-5. Chapter 8: In vitro Amplification of DNA by the Polymerase Chain Reaction
 10. ↑ 10. Jump up^ “Polymerase Chain Reaction (PCR)”. National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine.
 11. ↑ “PCR”. Genetic Science Learning Center, University of Utah.
 12. ↑ 11. Jump up^ Pavlov, A. R. ; Pavlova, N. V. ; Kozyavkin, S. A. ; Slesarev, A. I. (2004). “Recent developments in the optimization of thermostable DNA polymerases for efficient applications☆”. Trends in Biotechnology. 22 (5): 253–260. doi:10.1016/j.tibtech.2004.02.011. PMID 15109812.
 13. ↑ 12. Jump up^ Rychlik W, Spencer WJ, Rhoads RE (1990). “Optimization of the annealing temperature for DNA amplification in vitro”. Nucl Acids Res. 18 (21): 6409–6412. doi:10.1093/nar/18.21.6409. PMC 332522. PMID 2243783.
 14. ↑ 13. ^ Jump up to:a b Sharkey, D. J. ; Scalice, E. R. ; Christy, K. G. ; Atwood, S. M. ; Daiss, J. L. (1994). “Antibodies as Thermolabile Switches: High Temperature Triggering for the Polymerasehttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/4/4a/Button_numbers.png Chain Reaction”. Bio/Technology. 12 (5): 506–509. doi:10.1038/nbt0594-506.
 15. ↑ 14. ^ Jump up to:a b Chien A, Edgar DB, Trela JM (1976). “Deoxyribonucleic acid polymerase from the extreme thermophile Thermus aquaticus”. J. Bacteriol. 127 (3): 1550–1557. PMC 232952. PMID 8432.
 16. ↑ 15. ^ Jump up to:a b Lawyer, F. ; Stoffel, S. ; Saiki, R. ; Chang, S. ; Landre, P. ; Abramson, R. ; Gelfand, D. (1993). “High-level expression, purification, and enzymatic characterization of full-length Thermus aquaticus DNA polymerase and a truncated form deficient in 5′ to 3′ exonuclease activity”. PCR methods and applications. 2 (4): 275–287. doi:10.1101/gr.2.4.275. PMID 8324500.
سلسلهٔ آغازیان سلسله‌ای مبهم است که گروه‌های مختلف بسیاری از موجودات تک یاخته‌ای را موجودات انواع آغازیان عکس آغازیان پاورپوینت آغازیان مقدمه ای بر آغازیان

مقدمه ای بر آغازیان

در همه روش‌های آرایه‌شناسی زیست‌شناسی، آغازیان دربرگیرنده تعداد زیادی از یوکاریوت‌های میکروارگانیسم بودند، به ویژه تک‌یاخته‌های جانوری و تک‌یاخته‌های گیاهی. آغازیان یک دسته‌بندی نافراگیر (پارافایلتیک)[۱] است یعنی یک خوشه (کلاد) تشکیل نمی‌دهد.

چالش در طبقه‌بندی آغازیان
امروزه سه پیشنهاد مختلف برای طبقه‌بندی آغازیان وجود دارد. تفاوتهای عمیق این طبقه‌بندی‌ها خود گواه اختلاف عقاید در این زمینه است. طبقه‌بندی اول بر اساس تفاوتهای مولکولی موجود در زیر واحدهای ریبوزومی انجام شده‌است. طبقه‌بندی دوم با تحلیل هم نیایی (کلادیستیک) ویژگی‌های بسیار گسترده (از جمله زیر واحدهای ریبوزومی) ارائه شده‌است. طبقه‌بندی سوم، خطوط اصلی ارزیابی مجدد تکاملی آغازیان را نشان می‌دهد و هدف از آن به دست دادن نوعی طبقه‌بندی موقتی «دم دست» است تا اینکه در آینده ارتباطات تکاملی بهتری ارائه شود. در جایی که دانشمندان می‌پذیرند که طبقه‌بندی آغازیان با مشکلاتی روبرو هستند، مقایسهٔ این سه طرح نشان می‌دهد که برخی گروه‌ها با یکدیگر مرتبط شناخته شده‌اند (مانند مژکداران و دینوفلاژلیتها) و در همان حال طبقه‌بندی گروهی دیگر همچنان در پرده‌ای از ابهام قرار دارد (مانند ژیاردیا)

سلسلهٔ آغازیان سلسله‌ای مبهم است که گروه‌های مختلف بسیاری از موجودات تک یاخته‌ای را شامل می‌شود. موجودات تک یاخته‌ای پیچیده مانند ورتیسلا (شاخه سیلیوفورا)، که غیر خودخوراک ساز است و از باکتریها تغذیه می‌کند و دارای ساقه قابل انقباضی است، در هیچ‌یک ازگروه‌های جانوران یا گیاهان قرار نمی‌گیرند و به عنوان آغازیان طبقه‌بندی می‌شوند.

جلبکها، یعنی جلبکهای سبز از شاخه کلروفیتا، شامل موجودات پریاخته‌ای هستند. در هر یک از این شاخه‌ها، پریاخته‌ای شدن جداگانه به وجود آمده است که ارتباط‌های مستقیمی با آغازیان تک یاخته‌ای گوناگون دارند. جلبکهای سبز جد گیاهان محسوب می‌شوند ولی گیاهان و جلبکهای سبز تفاوتهای بسیار اساسی با یکدیگر دارند. علاوه بر این سه گروه مهم، تعدادی دیگر از شاخه‌های آغازیان نیز در دورهٔ تکاملی خود پریاخته‌ای شده‌اند.

آغازیان را می‌توانیم در هفت گروه قرار دهیم (جدول مقابل). بسیار مشکل است که انواع متنوع آن‌ها را در یک طرح ساده بگنجانیم. کتابها بطور سنتی آن‌ها را به شکلی غیرطبیعی (مانند آنچه در قرن نوزدهم اجرا شد) به فتوسنتز کننده‌ها (جلبکها)، غیرخودخوراک سازها (پروتوزوآ) و جذب کننده‌ها (آغازیان شبه قارچ) تقسیم‌بندی می‌کنند.

در یکی دیگر از طبقه‌بندی‌ها آغازیان به چهار گروه عمده برون‌کافتگان (Excavata)، ریزاریا (Rhizaria)، تک‌تاژکان (Unikonta) و باستان‌گیاهیان (Archaeplastida) تقسیم شده‌اند.

منابع:

 1.  Linnaeus, C. (1735). Systemae Naturae, sive regna tria naturae, systematics proposita per classes, ordines, genera & species.
 2.  Haeckel, E. (1866). Generelle Morphologie der Organismen. Reimer, Berlin.
 3.  Chatton, É. (1925). “Pansporella perplexa. Réflexions sur la biologie et la phylogénie des protozoaires”. Annales des Sciences Naturelles – Zoologie et Biologie Animale. 10-VII: 1–84.
 4.  Copeland, H. (1938). “The kingdoms of organisms”. Quarterly Review of Biology13: 383–420. doi:10.1086/394568.
 5.  Whittaker, R. H. (January 1969). “New concepts of kingdoms of organisms”. Science163 (3863): 150–60. Bibcode:1969Sci…163..150Wdoi:10.1126/science.163.3863.150PMID 5762760.
 6.  Woese, C.; Kandler, O.; Wheelis, M. (1990). “Towards a natural system of organisms: proposal for the domains Archaea, Bacteria, and Eucarya”Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America87 (12): 4576–9. Bibcode:1990PNAS…87.4576Wdoi:10.1073/pnas.87.12.4576PMC 54159PMID 2112744.
 7.  Cavalier-Smith, T. (1998). “A revised six-kingdom system of life”Biological Reviews73 (03): 203–66. doi:10.1111/j.1469-185X.1998.tb00030.xPMID 9809012.
 • کتاب زیست‌شناسی پیتر. ارچ. ریون – جورج بی- جانسون (جلد دوم) ترجمه: هیئت مترجمان انتشارات: مرکز نشر دانشگاهی، تهران
انیمیشن اینترکشن مولکول ها در مسیر MAPK درون سلول مسیر MAPK مجموعه ای از پروتئین ها درون سلول هستند که باهم در ارتباط هستند تا یک سیگنالی را از سطح سلول تا DNA هسته سلول منتقل بکنند. این سیگنال زمانی شروع می شود که یک مولکول سیگنالی به رسپتور سطح سلول متصل می شود و زمانی پایان می یابد که DNA درون هسته یک پروتئین را بیان می کند و تغییراتی را درون سلول ایجاد می کند مانند تقسیم سلولی. (اطلاعات بیشتر + ویدیو📽 در سایت مهندسی علوم زیستی👇👇)

اینترکشن مولکول ها در مسیر MAPK درون سلول

مسیر MAPK مجموعه ای از پروتئین ها درون سلول هستند که باهم در ارتباط هستند تا یک سیگنالی را از سطح سلول تا DNA هسته سلول منتقل بکنند. این سیگنال زمانی شروع می شود که یک مولکول سیگنالی به رسپتور سطح سلول متصل می شود و زمانی پایان می یابد که DNA درون هسته یک پروتئین را بیان می کند و تغییراتی را درون سلول ایجاد می کند مانند تقسیم سلولی.
این مسیر شامل پروتئین های بسیار زیادی می شود از جمله MAPK که با اضافه کردن گروه فسفات به پروتئین کناری باهم در ارتباط اند که این گروه فسفات به عنوان کلید روشن و خاموش این پروتئین ها عمل میکند.

The MAPK/ERK pathway (also known as the Ras-Raf-MEK-ERK pathway) is a chain of proteins in the cell that communicates a signal from a receptor on the surface of the cell to the DNA in the nucleus of the cell.

The signal starts when a signaling molecule binds to the receptor on the cell surface and ends when the DNA in the nucleus expresses a protein and produces some change in the cell, such as cell division. The pathway includes many proteins, including MAPK (mitogen-activated protein kinases, originally called ERK, extracellular signal-regulated kinases), which communicate by adding phosphate groups to a neighboring protein (phosphorylating it), which acts as an “on” or “off” switch.

When one of the proteins in the pathway is mutated, it can become stuck in the “on” or “off” position, which is a necessary step in the development of many cancers. Components of the MAPK/ERK pathway were discovered when they were found in cancer cells. Drugs that reverse the “on” or “off” switch are being investigated as cancer treatments

اولین موجود زنده ای که نفس نمی کشد گروهی از محققین دانشگاه تل آویو در اسرائیل اولین حیوانی که برای زنده ماندن نیاز به اکسیژن ندارد را کشف کردند. این پارازیت کوچک مربوط به عروس های دریایی است که درون ماهی های سالمون زندگی میکند. این موجود چندسلولی که Henneguya salminicola نام دارد برای زنده ماندن نیاز به تنفس هوازی ندارد و فاقد DNA میتوکندریایی است. این اولین بار است که دانشمندان موجودی را کشف میکنند که فاقد DNA ژن های تنفسی است. هنوز اینکه چگونه این موجود انرژی خود را تامین میکند کاملا واضح نیست، احتمالا این موجود انرژی خود را از سلول های ماهی تامین میکند یا نوعی متفاوت از تنفس بدون اکسیژن را دارد.

اولین موجود چندسلولی که نفس نمی کشد | اولین موجودی که بدون اکسیژن زنده می ماند

اولین موجود فاقد DNA میتوکندریایی

گروهی از محققین دانشگاه تل آویو در اسرائیل اولین حیوانی که برای زنده ماندن نیاز به اکسیژن ندارد را کشف کردند. این پارازیت کوچک مربوط به عروس های دریایی است که درون ماهی های سالمون زندگی میکند.
این موجود چندسلولی که Henneguya salminicola نام دارد برای زنده ماندن نیاز به تنفس هوازی ندارد و فاقد DNA میتوکندریایی است.این اولین بار است که دانشمندان موجودی را کشف میکنند که فاقد DNA ژن های تنفسی است. هنوز اینکه چگونه این موجود انرژی خود را تامین میکند کاملا واضح نیست، احتمالا این موجود انرژی خود را از سلول های ماهی تامین میکند یا نوعی متفاوت از تنفس بدون اکسیژن را دارد.

اولین موجود زنده ای که نفس نمی کشد گروهی از محققین دانشگاه تل آویو در اسرائیل اولین حیوانی که برای زنده ماندن نیاز به اکسیژن ندارد را کشف کردند. این پارازیت کوچک مربوط به عروس های دریایی است که درون ماهی های سالمون زندگی میکند. این موجود چندسلولی که Henneguya salminicola نام دارد برای زنده ماندن نیاز به تنفس هوازی ندارد و فاقد DNA میتوکندریایی است. این اولین بار است که دانشمندان موجودی را کشف میکنند که فاقد DNA ژن های تنفسی است. هنوز اینکه چگونه این موجود انرژی خود را تامین میکند کاملا واضح نیست، احتمالا این موجود انرژی خود را از سلول های ماهی تامین میکند یا نوعی متفاوت از تنفس بدون اکسیژن را دارد.
اولین موجود زنده ای که نفس نمی کشد گروهی از محققین دانشگاه تل آویو در اسرائیل اولین حیوانی که برای زنده ماندن نیاز به اکسیژن ندارد را کشف کردند. این پارازیت کوچک مربوط به عروس های دریایی است که درون ماهی های سالمون زندگی میکند. این موجود چندسلولی که Henneguya salminicola نام دارد برای زنده ماندن نیاز به تنفس هوازی ندارد و فاقد DNA میتوکندریایی است. این اولین بار است که دانشمندان موجودی را کشف میکنند که فاقد DNA ژن های تنفسی است. هنوز اینکه چگونه این موجود انرژی خود را تامین میکند کاملا واضح نیست، احتمالا این موجود انرژی خود را از سلول های ماهی تامین میکند یا نوعی متفاوت از تنفس بدون اکسیژن را دارد.
غذای ارگانیک چیست؟ ارگانیک فواید محصولات ارگانیک ریشه کلمه ارگانیک نمایندگی محصولات ارگانیک فروشگاه ارگانیک " ماست ارگانیک چیست" برنج ارگانیک چیست ارگانیک چیست چند نمونه از محصولات ارگانیک الکترونیک ارگانیک چیست عسل ارگانیک چیست

ارگانیک چیست؟

غذای ارگانیک چیست؟

آیا محصول ارگانیک از غیر ارگانیک بهتر است؟

در دو دهه­ی اخیر، غذاهای ارگانیک محبوبیت بالایی را بین مردم کسب کرده است تا جایی که ایالات متحده امریکا حدود39.1 میلیارد دلار در سال 2014 برای تولید محصولات ارگانیک صرف کرده است. برخی از مردم بر این باورند که غذای ارگانیک ایمن­تر، سالم تر و حتی خوشمزه تر است و برای محیط زیست و حیوانات زیانبار نیست. اما به راستی به چه محصولی، ارگانیک گفته می­شود و ویژگی آن چیست؟

به چه غذاهایی ارگانیک گفته می شود؟

اصطلاح ارگانیک به فرایند چگونگی تولید غذاهای معینی اشاره می­کند و غذاهای ارگانیک، محصولاتی هستند که بدون ترکیبات شیمیایی مصنوعی، هورمون، آنتی بیوتیک یا ارگانیسم تغییر ژنتیکی تولید می­شوند و برای اینکه لیبل ارگانیک داشته باشند، باید عاری از هرگونه افزودنی مانند شیرین کننده مصنوعی، ترکیبات نگه دارنده، رنگ یا عطر مصنوعی باشند.

غذای ارگانیک چیست؟ ارگانیک فواید محصولات ارگانیک ریشه کلمه ارگانیک نمایندگی محصولات ارگانیک فروشگاه ارگانیک " ماست ارگانیک چیست" برنج ارگانیک چیست ارگانیک چیست چند نمونه از محصولات ارگانیک الکترونیک ارگانیک چیست عسل ارگانیک چیست
غذای ارگانیک چیست؟

مطالعات مقایسه­ای محتوای مغذی غذاهای ارگانیک و غیر ارگانیک نتایج مختلفی داشته و بر این فرض است که غذای ارگانیک ممکن است مغذی تر باشد. هم­چنین محققان یافته اند که محصولات ارگانیک مقادیر بیشتر آنتی اکسیدان، میکرو مغذی­هایی مانند ویتامین سی، زینک و آهن دارند. در گزارشات دیگری آمده است که میزان نیترات محصولات ارگانیک حبوبات 30% کمتر از سایر حبوبات است و از آنجا که مصرف مقادیر بالای نیترات در انسان با برخی سرطان­ها رابطه مستقیمی دارد، باعث شده مردم گرایش بیشتری به محصولات ارگانیک داشته باشند.

در مورد محصولات حیوانی مانند گوشت و محصولات لبنی تحقیقات به این موضوع اشاره کرده است که گوشت ارگانیک دارای سطح بالایی از اسید چرب امگا3 بوده و مقدار اسید چرب اشباع آن کمتر است. بنابراین مصرف گوشت ارگانیک باعث کاهش ریسک ابتلا به بیماری­های قلبی می­شود.

 USDA(united state department of agriculture) برنامه­ای برای ارائه گواهی محصولات ارگانیک ترتیب داده است و کشاورزان و تولید کنندگان محصولات غذایی ارگانیک باید استاندارد­های این دولت را کشب کرده باشند. اگر بروی محصولی واژه 100% Organic قسد شود به این معنی است که این محصول کاملاً از ترکیبات ارگانیک تشکیل شده است. اگر واژه­ی Organic قید شود به این معنی است که حداقل 95% از اجزای آن ارگانیک می­باشد. اگر Made with organic نوشته شده باشد به این معنی است که حداقل 70% از اجزای این محصول ارگانیک است.

در حالی­که بسیاری از مطالعات به مزیت و برتری محصولات ارگانیک اشاره دارد، تحقیقات دیگری نیز به ناکارآمد بودن محصولات ارگانیک اشاره کرده است که ممکن است به دلیل این باشد که محتوای مغذی محصولات غذایی به فاکتورهای مختلفی مانند کیفیت خاک، شرایط آب و هوایی و زمان برداشت محصول گیاهی، ژنتیک و گونه­ی حیوانات، خوراک حیوان و… بستگی دارد. بنابرایت بسیار مهم است که نتایج چنین تحقیقاتی با احتیاط تفسیر شود.

رفرنس:

https://www.healthline.com/nutrition/what-is-organic-food#section7

تاثیر نور آبی بر طول عمر

قرار گرفتن طولانی مدت در معرض نور آبی ، مانند مواردی که از تلفن ، رایانه و لوازم خانگی ناشی می شود ، می تواند در طول عمر شما تأثیر بگذارد ، حتی اگر با چشم قابل مشاهده نباشد. تحقیقات جدید نشان می دهد که طول موج آبی تولید شده توسط دیودهای ساطع کننده نور به سلولهای مغز و همچنین شبکیه آسیب می رساند.

رفرنس