پروتئین اسپایک چیست؟ اسپایک پروتئین

پروتئین اسپایک در ویروس کرونا چیست و چه عملکردی دارد؟

پروتئین اسپایک چیست؟

ژنوم RNAای کرونا ویروس ها با میانگین طول 29Kb طویل ترین در میان ویروس های RNAای است و حاوی 6 تا 10 چارچوب خوانش باز ( ORFs ) است که مسئول کد کردن پروتئین های همانند ساز و پروتئین های ساختاری برای ویروس هستند. هر یک از اجزای ژنوم ویروسی درون یک نوکلئوکپسید مارپیچ بسته بندی می شود که به وسیله غشای لیپیدی دولایه احاطه شده است. پوشش ویروسی کرونا ویروس ها معمولا از 3 نوع پروتئین تشکیل شده است شامل پروتئین غشایی ( M )، پروتئین پوششی ( E ) و پروتئین اسپایک ( s ).
پروتئین اسپایک یک پروتئین ترانس ممبرین نوع 1 بزرگ و به شدت گلیکوزیله شده است که از 1160 تا 1400 آمینواسید بسته به نوع ویروس تشکیل شده است. در مقایسه با پروتئین های M و E که اساسا در اسمبل کردن سلول نقش دارند، پروتئین s نقش حیاتی را در نفوذ به سلول میزبان و شروع عفونت بازی می کند.
پروتئین های s در کروناویروس ها به دو زیرواحد عملکردی مهم تقسیم می شوند که در آن ها N-terminal زیرواحد S1، سر کروی پروتئین اسپایک را تشکیل می دهد و C-terminal زیرواحد S2 ، ستون پروتئین را تشکیل می دهد و مستقیما درون پوشش ویروس فرو رفته است.


در هنگام میانکنش با یک سلول میزبان مستعد، زیرواحد S1 گیرنده سلول میزبان را شناسایی و به آن متصل می شود ، در حالی که زیرواحد S2 که حفاظت شده ترین ( conserved ) مولفه ی پروتئین S است مسئول ادغام کردن پوشش ویروس با غشای سلول میزبان است. با اتصال زیرواحد S1 دو تغییر کانفورماسیون اصلی در زیرواحد S2 برای ادغام شدن با غشای سلول میزبان صورت می پذیرد.

دو مولفه ی اصلی زیرواحد S2 که در این ادغام دخیلند شامل توالی های هفت تکرار HR1 و HR2 هستند. اولین تغییر کانفورماسیون با عنوان prehairpin شناخته می شود و شامل تغییر حالت یک اتصال دهنده غیر ساختاری ( unstructured linker ) در زیرواحد S2 به شکل مارپیچ است. دومین تغییر کانفورماسیون شامل وارونگی C-helix این زیرواحد به مارپیچ ( coil ) است که منجر به تشکیل یک دسته 6 پیچه ای ( six-helix bundle ) می شود. زمانی که تغییر کانفورماسیون ها کامل شد، پپتید ادغام کننده به غشای سلول میزبان متصل ( anchor ) می شود و ویروس می تواند به سمت غشای سلول حرکت کند و نزدیک تر شود و در آخر نوکلئوکپسید را وارد سلول هدف کند.

پروتئین اسپایک چیست؟ اسپایک پروتئین
پروتئین اسپایک چیست؟ اسپایک پروتئین

پروتئین S در ویروس ها به ویژه در ویروس SARS-CoV-2 یک القاگر اصلی آنتی بادی های خنثی گر ( NAbs ) است. Nab ها آنتی بادی های حفاظتی هستند که به طور طبیعی توسط سیستم ایمنی هومورال تولید می شوند. برای انجام عملکرد ضد ویروسی، Nab ها به سطوح اپیتوپی ذرات ویروسی متصل می شوند و از ورودشان به سلول میزبان جلوگیری می کنند. حساسیت پروتئین S در SARS-CoV-2 نسبت به Nab ها باعث شده است که بسیاری از محققان در زمینه توسعه عوامل استانداردی مشغول به تحقیق شوند که بتواند از اتصال و ادغام پروتئین S در SARS-CoV-2 به سلول میزبان جلوگیری کند.
بدون پروتئین S ویروس هایی مانند SARS-CoV-2 جدید نمی توانند با سلول های میزبان های مستعد انسانی و حیوانی میانکنش دهند و باعث عفونت شوند. در نتیجه پروتئین S نشانگر یک هدف ایده آل برای تحقیقات ضدویروسی و همچنین تولید واکسن است.

اتصال عاشقانه دو نورون در زیر میکروسکوپ - بیوتکر

اتصال عاشقانه دو نورون در زیر میکروسکوپ

داستان اتصال دو نورون در زیر میکروسکوپ

این ویدیو متعلق به دکتر لیلا لندوفسکی (Dr Lila Landowski) هست او که تصمیم داشت این ظرف کشت را بیرون بندازد، بعد از نگاه کردن مجدد به ظرف متوجه اتفاق جالبی شد که در شرف وقوع در ظرف کشت بود. ویدیو تسریع شده زیر در 20 دقیقه رخ داده است.

ویدیو بالا مربوط به دو نورون است که یکدیگر را حس می کنند و بهم متصل می شوند 😍

هشتاد و شش میلیارد نورون در مغز انسان وجود دارد، چطور وقتی که بدن ما در حال توسعه است این نورون ها متوجه می شوند که به یکدیگر یا قسمت های بدن متصل شوند؟؟

نورون ها بدین منظور از ساختارهای شبکه ای انگشت مانند استفاده می کنند. این برجستگی های انگشت مانند به طور فعال محیط اطراف خود را حس می کنند.

هنگامی که ما در حال رشد در رحم هستیم، این “مخروط های رشد” در نوک هر نورون وجود دارد که به طور فعالی در حال جستجو بین سلول ها هستند تا محل اتصال درست و مناسب خود را پیدا کنند.

مترجم : مهرناز محمدی
ویراستار : سعید کارگر

کلیدواژه ها : نوروساینس، نوروبیولوژی، سیناپس

آلودگی هوا به جنین درون رحم مادر هم رحم نمی کند.

آلودگی هوا به جنین درون شکم مادر هم رحم نمی کند.

زنانی که در معرض آلودگی های شدید هوایی طی دوره بارداری خود هستند، مستعد بدنیا آوردن کودکانی هستند که به آسم مبتلا می شوند. این برای اولین باری است که ارتباط بین آسم و آلودگی هوا در دوره جنینی مشخص شده است.

در مقایسه با %7 از تمام کودکانی که در آمریکا به آسم متولد می شوند، حدود %18 از کودکانی که از چنین مادر هایی متولد می شوند مستعد ابتلا به آسم در دوره پیش از ورود به دبستان هستند.

در این مطالعه ذرات خیلی کوچک آلودگی های هوایی بررسی شده ند. تا به امروز به این دسته از آلودگی ها توجه خاصی نشده بود. دسته دیگر از آلودگی های هوایی ناشی از ذرات بزرگ و آلاینده های گازی مثل دی اکسید نیتروژن هستند که به طور جدی مورد بررسی قرار گرفته ند.

ذرات خیلی کوچک دسته ای هستند که اندازه آن ها از عرض تار مو انسان کوچک تر هستند و می توانند به نقاط عمیق تری از ریه نفوذ کنند و با ورود به جریان خون سلامتی انسان را تهدید کنند، به همین دلیل محققان عقیده دارند که اثرات سمی این دسته گسترده تر از سایر دسته هاست.

یکی از دلایلی که ذرات خیلی کوچک آلودگی را نمی توان پایش کرد چالش هایست که در راه انداز گیری دقیق آن ها وجود دارد. خوشبختانه روش هایی برای اندازه گیری چنین موادی توسعه یافته است که می توانند کمک کننده باشند.

در این مطالعه از 376 مادر و کودک استفاده شده است که لاتین یا سیاه پوست هستند و در متروپولیتانا بوستون زندگی می کنند.این مادر ها اکثرا نزدیک جاده هایی ساکن بودند که دارای ترافیک های شدید بوده و مقدار ذرات خیلی کوچک بالایی داشتند.

محققان با پایش مادران متوجه شدند که کودکان شان به آسم مبتلا هستند یا خیر. بیشترین موارد تشخیص آسم دقیقا پس از 3 سالگی اتفاق افتاده است.

آلودگی حتی در رحم مادر نیز می تواند سلامت و رشد سیستم تنفسی را تهدید کند و بیماری هایی مثل آسم را به ارمغان بیاورد.

اینکه ذرات خیلی کوچک چگونه این کار را انجام می دهند هنوز مشخص نیست اما می تواند باعث تغییراتی در سیستم ایمنی و اندوکراین شود که مرتبط با پدید آمدن آسم هستند.

در این مطالعه جنسیت کودکان نیز بررسی شد و به این نتیجه رسیدند که کودکان دختر بیش از پسران مستعد هستند.

ورود کرونا ویروس به مغز به مغز 10 نکته که در مورد ماریجوانا باید بدانید | فواید ماریجوانا | ترک ماری جوانا | پرورش ماری جوانا

میدانستید کروناویروس می تواند وارد مغز شما بشود؟!


OVID-19 virus enters the brain, research strongly suggests

A new study shows how spike protein crosses the blood-brain barrier

Date:December 17, 2020Source:University of Washington Health Sciences/UW MedicineSummary:The SARS-CoV-2 virus, like many viruses before it, is bad news for the brain. In a new study, researchers found that the spike protein, often depicted as the red arms of the virus, can cross the blood-brain barrier in mice. The spike proteins alone can cause brain fog. Since the spike protein enters the brain, the virus also is likely to cross into the brain.

ورود کرونا ویروس به مغز

در مطالعه ای که در 15 دسامبر در نیچر نوروساینس منتشر شد قویا نشان داده شد که کرونا می‌تواند وارد مغز شود. پروتئین اسپایکی که S1 نامیده می‌شود مشخص می‌کند که ویروس می‌تواند وارد چه سلول‌هایی بشود.
این پروتئین معمولا با جدا شدن از ویروس به خودی خود باعت التهاب می‌شود. محققان با تزریق داخل وریدی پروتئین S1 به موش‌های نر مشاهده کردند که این پروتئین‌ها به راحتی از سد خونی مغزی عبور می‌کنند.
پروتئینS1 باعث آزادسازی سایتوکین‌ها و فراورده‌های التهابی می‌شود و موجب طوفانی سایتوکینی می‌شود. سیستم ایمنی بدن به محض مواجه با ویروس‌ها و پروتئین‌ها با عکس العمل‌های زیاد در تلاش برای کشتن ویروس مهاجم برمی آید. به همین دلیل است افراد آلوده شده دچار مه مغزی، خستگی و … می شوند.

ورود کرونا ویروس به مغز به مغز 10 نکته که در مورد ماریجوانا باید بدانید | فواید ماریجوانا | ترک ماری جوانا | پرورش ماری جوانا
ورود کرونا ویروس به مغز


10 نکته که در مورد ماریجوانا باید بدانید | فواید ماریجوانا | ترک ماری جوانا | پرورش ماری جوانا

10 نکته که در مورد ماریجوانا باید بدانید | فواید ماریجوانا | ترک ماری جوانا | پرورش ماری جوانا

موزائیسم چیست موزاییسم چیست mosaicism چیست (3)

موزائیسم چیست موزاییسم چیست mosaicism چیست

موازییسم در موجودات مختلف :

اطلاعات بیشتر در مورد موزاییسم

نانولوله ها بین سلول های آلوده شده با ویروس‌های مهندسی شده درمانی ارتباط برقرار می کنند. این نانوله ها سلول های سرطانی مزوتلیوما که یک سویه درمانی ویروس هرپس سیمپلکس (NV1066) دارند را متصل می کند، که منجر به مرگ سلول ها در اثر لیز سلول ها می‌شود. این نانولوله ها انتقال مستقیم سلول به سلول پروتئین آپوپتوز کاسپاز 3 (کاسپاز 3 ، قرمز و GFP ، سبز) را تسهیل می کنند.

آدمکشی در دنیای سلول ها

نانولوله ها بین سلول های آلوده شده با ویروس های مهندسی شده درمانی ارتباط برقرار می کنند. این نانوله ها سلول های سرطانی مزوتلیوما که یک سویه درمانی ویروس هرپس سیمپلکس (NV1066) را متصل می کند، که منجر به مرگ سلول ها در اثر لیز سلول ها می شود.
این نانولوله ها انتقال مستقیم سلول به سلول پروتئین آپوپتوز کاسپاز 3 (کاسپاز 3 ، قرمز و GFP ، سبز) را تسهیل می کنند.

نانولوله ها بین سلول های آلوده شده با ویروس‌های مهندسی شده درمانی ارتباط برقرار می کنند. این نانوله ها سلول های سرطانی مزوتلیوما که یک سویه درمانی ویروس هرپس سیمپلکس (NV1066) دارند را متصل می کند، که منجر به مرگ سلول ها در اثر لیز سلول ها می‌شود.  این نانولوله ها انتقال مستقیم سلول به سلول پروتئین آپوپتوز کاسپاز 3 (کاسپاز 3 ، قرمز و GFP ، سبز) را تسهیل می کنند.
آدمکشی در دنیای سلول ها

Cancer Cells Make the Long-Distance Call

Nanotubes create connections between cells infected with therapeutically engineered viruses. Tunneling nanotubes connect groups of mesothelioma cancer cells (MSTO-211H) harboring a therapeutic strain of oncolytic herpes simplex virus (NV1066), which induces cell death upon lysis of cells. The nanotubes facilitate direct cell-to-cell transport of the apoptotic protein caspase 3 (caspase 3, red, and GFP, green).

تماس کشنده تصویر میکروسکوپ الکترونی از اینترکشن بین سلول های ایمنی (سبزآبی) و سلول سرطانی (نارنجی) در حضور ستوکسیماب و پروکلرپرازین را نشان میدهد، که به عنوان یک مهار کننده اندوسیتوز استفاده می شود. تصویر با استفاده TEMبدست آمده است که دستی با نرم افزار فتوشاپ رنگ آمیزی شده است. Deadly Contact An electron microscopy image showing the interphase of the interaction between the immune cell (PBMC, cyan) and the cancer cell (A431, orange) in the presence of cetuximab and prochlorperazine, which was used as an endocytosis inhibitor.

تماس کشنده بین سلول های ایمنی و سلول سرطانی

تصویر میکروسکوپ الکترونی از اینترکشن بین سلول های ایمنی (سبزآبی) و سلول سرطانی (نارنجی) در حضور ستوکسیماب و پروکلرپرازین را نشان میدهد، که به عنوان یک مهار کننده اندوسیتوز استفاده می شود. تصویر با استفاده TEMبدست آمده است که دستی با نرم افزار فتوشاپ رنگ آمیزی شده است.

تماس کشنده   تصویر میکروسکوپ الکترونی از اینترکشن بین سلول های ایمنی (سبزآبی) و سلول سرطانی (نارنجی) در حضور ستوکسیماب و پروکلرپرازین را نشان میدهد، که به عنوان یک مهار کننده اندوسیتوز استفاده می شود. تصویر با استفاده TEMبدست آمده است که دستی با نرم افزار فتوشاپ رنگ آمیزی شده است.  Deadly Contact  An electron microscopy image showing the interphase of the interaction between the immune cell (PBMC, cyan) and the cancer cell (A431, orange) in the presence of cetuximab and prochlorperazine, which was used as an endocytosis inhibitor.
تماس کشنده

Deadly Contact

An electron microscopy image showing the interphase of the interaction between the immune cell (PBMC, cyan) and the cancer cell (A431, orange) in the presence of cetuximab and prochlorperazine, which was used as an endocytosis inhibitor.

A431 cells were incubated with cetuximab-HRP and PBMCs for 10 min. HRP was reacted with DAB, showing electron-dense distribution of cetuximab on the tumor cell surface. NK cells form multiple long synapses with the tumor cell.

Images were acquired using a transmission electron microscope fitted with a CCD camera under the control of iTEM software. The image was colored manually using Adobe Photoshop.

تازه‌ترین تحقیقات دانشمندان در مورد توانایی‌های بینایی مرغ های مگس خوار نشان داده که این پرنده‌ها رنگ‌هایی را می‌بینند که انسان‌ها در رویاهای خود هم نمی‌توانند آن‌ها را تصور کنند. مرغ های مگس خوار پرنده‌های فوق‌العاده زیبا و مخصوصی هستند که به تازگی مرکز توجه دانشمندان قرار گرفته‌اند؛

‍ مرغ های مگس خوار رنگ‌هایی را می‌بینند که حتی تصور آن‌ها ممکن نیست!

تازه‌ترین تحقیقات دانشمندان در مورد توانایی‌های بینایی مرغ های مگس خوار نشان داده که این پرنده‌ها رنگ‌هایی را می‌بینند که انسان‌ها در رویاهای خود هم نمی‌توانند آن‌ها را تصور کنند. مرغ های مگس خوار پرنده‌های فوق‌العاده زیبا و مخصوصی هستند که به تازگی مرکز توجه دانشمندان قرار گرفته‌اند؛

تازه‌ترین تحقیقات دانشمندان در مورد توانایی‌های بینایی مرغ های مگس خوار نشان داده که این پرنده‌ها رنگ‌هایی را می‌بینند که انسان‌ها در رویاهای خود هم نمی‌توانند آن‌ها را تصور کنند. مرغ های مگس خوار پرنده‌های فوق‌العاده زیبا و مخصوصی هستند که به تازگی مرکز توجه دانشمندان قرار گرفته‌اند؛
تازه‌ترین تحقیقات دانشمندان در مورد توانایی‌های بینایی مرغ های مگس خوار نشان داده که این پرنده‌ها رنگ‌هایی را می‌بینند که انسان‌ها در رویاهای خود هم نمی‌توانند آن‌ها را تصور کنند. مرغ های مگس خوار پرنده‌های فوق‌العاده زیبا و مخصوصی هستند که به تازگی مرکز توجه دانشمندان قرار گرفته‌اند؛

Hummingbirds Can See Colours We Can’t Even Imagine, Experiment Reveals

نخستین مشاهده کروناویروس در شیر مادر محققان آلمانی به اولین نمونه وجود کروناویروس جدید موجود در شیر مادر رسیده‌اند. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آمریکا اعلام کرد: ما نمی‌دانیم مادرانی که به کووید-۱۹ مبتلا هستند، می‌توانند ویروس را از طریق شیر خود منتقل کنند یا نه، اما داده‌های محدود موجود نشان می‌دهد که شیر مادر ممکن است منبع انتقال نباشد. یک مادر مبتلا به کووید-۱۹ باید برای جلوگیری از انتقال ویروس به فرزند خود تمام اقدامات احتیاطی از جمله رعایت بهداشت دست و ماسک زدن را انجام دهد.

نخستین مشاهده کروناویروس در شیر مادر

نخستین مشاهده کروناویروس در شیر مادر

محققان آلمانی به اولین نمونه وجود کروناویروس جدید موجود در شیر مادر رسیده‌اند.

مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آمریکا اعلام کرد: ما نمی‌دانیم مادرانی که به کووید-۱۹ مبتلا هستند، می‌توانند ویروس را از طریق شیر خود منتقل کنند یا نه، اما داده‌های محدود موجود نشان می‌دهد که شیر مادر ممکن است منبع انتقال نباشد. یک مادر مبتلا به کووید-۱۹ باید برای جلوگیری از انتقال ویروس به فرزند خود تمام اقدامات احتیاطی از جمله رعایت بهداشت دست و ماسک زدن را انجام دهد.

این مطالعه در مجله The Lancet منتشر شده است.

کسب و کارهای فعال در داده‌های زیستی حمایت شدند رییس مرکز فناوری‌های همگرا معاونت علمی از حمایت‌ها و اقدامات لازم برای توسعه کسب و کارها در حوزه داده‌های زیستی خبر داد و گفت: تنها راه توسعه بازار این حوزه در کشور، جلوگیری از خروج نمونه‌ها به خارج است. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، نسل جدید توالی‌یابی (NGS) یکی از حوزه‌های همگرایی است که توسعه آن از برنامه‌های مرکز فناوری‌های همگرا معاونت علمی است. علی محمد سلطانی رییس مرکز فناوری‌های همگرا معاونت علمی گفت: نسل جدید توالی‌یابی به مجموعه فناوری‌هایی گفته می‌شود که می‌توانند حجم زیادی از DNA را در مدت‌زمانی کوتاه و با هزینه کم توالی‌یابی کنند.

کسب و کارهای فعال در داده‌های زیستی حمایت شدند

رییس مرکز فناوری‌های همگرا معاونت علمی از حمایت‌ها و اقدامات لازم برای توسعه کسب و کارها در حوزه داده‌های زیستی خبر داد و گفت: تنها راه توسعه بازار این حوزه در کشور، جلوگیری از خروج نمونه‌ها به خارج است.

به گزارش سایت مهندسی علوم زیستی به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، نسل جدید توالی‌یابی (NGS) یکی از حوزه‌های همگرایی است که توسعه آن از برنامه‌های مرکز فناوری‌های همگرا معاونت علمی است.

کسب و کارهای فعال در داده‌های زیستی حمایت شدند رییس مرکز فناوری‌های همگرا معاونت علمی از حمایت‌ها و اقدامات لازم برای توسعه کسب و کارها در حوزه داده‌های زیستی خبر داد و گفت: تنها راه توسعه بازار این حوزه در کشور، جلوگیری از خروج نمونه‌ها به خارج است. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، نسل جدید توالی‌یابی (NGS) یکی از حوزه‌های همگرایی است که توسعه آن از برنامه‌های مرکز فناوری‌های همگرا معاونت علمی است. علی محمد سلطانی رییس مرکز فناوری‌های همگرا معاونت علمی گفت: نسل جدید توالی‌یابی به مجموعه فناوری‌هایی گفته می‌شود که می‌توانند حجم زیادی از DNA را در مدت‌زمانی کوتاه و با هزینه کم توالی‌یابی کنند.
کسب و کارهای فعال در داده‌های زیستی حمایت شدند

علی محمد سلطانی رییس مرکز فناوری‌های همگرا معاونت علمی گفت: نسل جدید توالی‌یابی به مجموعه فناوری‌هایی گفته می‌شود که می‌توانند حجم زیادی از DNA را در مدت‌زمانی کوتاه و با هزینه کم توالی‌یابی کنند. با توجه به اینکه در این حوزه تحقیقات در دنیا به سرعت در حال انجام است، اقداماتی را برای گسترش آن انجام دادیم. انتشار فراخوان حمایت از کسب‌وکارهای داده‌های زیستی نخستین اقدام این مرکز در این حوزه است. در این فراخوان که با همکاری ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی منتشر شد، هم‌اکنون ۳ گروه با حمایت‌ها و پیگیری‌های لازم فعالیت‌های خود را دنبال می‌کنند و در حال توسعه محصول و کسب‌وکار خود هستند.

وی همچنین حمایت برای تولید و تجاری‌سازی کیت cell free DNA را اقدامی دیگر از مرکز همگرا در این حوزه دانست و افزود: این محصول برای نخستین بار در کشور با تلاش‌های انجام شده در یکی از شرکت‌های دانش بنیان تولید شد. آزمون‌های تأیید کیفیت آن در یکی از آزمایشگاه‌های ژنتیک پزشکی انجام شده است. این شرکت فناور در حال حاضر تعدادی از این کیت را وارد بازار کرده است و در سال جاری و با حمایت‌های بیشتر مرکز راهبردی فناوری همگرا حجم تولید و فروش خود را افزایش می‌دهد.

موانع گسترش کسب و کارهای داده‌های زیستی بررسی شد

سلطانی ادامه داد: مطالعه و بررسی موانع گسترش کسب‌وکارهای حوزه داده های زیستی در کشور اقدام دیگر مرکز برای توسعه این حوزه در کشور است. بررسی‌ها و مطالعات میدانی نشان داد که یکی از موانع اصلی شکل‌گیری کسب‌وکارهای این حوزه، خروج بی‌رویه نمونه‌ها به خارج از کشور است و تنها راه توسعه بازار آن در کشور، جلوگیری از خروج این نمونه‌ها است. در مورد این موضوع نیازمند سیاست‌ها و برنامه‌های تنظیم‌گری در سطح ملی و همچنین برنامه‌های توسعه فناوری و محصول در کنار هم هستیم.

وی در ادامه از اولویت‌ها سال جاری برای توسعه کسب و کارهای داده‌های زیستی گفت و بیان کرد: امسال دومین فراخوان حمایت از کسب‌وکارهای داده‌های زیستی برای راه‌اندازی کسب‌وکارهای جدید در دو بخش کیت‌ها و تحلیل داده منتشر می‌شود.

روز جهانی DNA (به انگلیسی: DNA Day) که در تاریخ ۲۵ آوریل قرار دارد، روز گرامیداشت انتشار مقاله‌ای است که در آن ساختار مارپیچ دوگانهٔ دی‌ان‌ای توضیح داده شد. این مقاله را جیمز واتسون، فرانسیس کریک، و موریس ویلکینس در روز ۲۵ آوریل ۱۹۵۳ در نشریهٔ نیچر منتشر کردند. روز جهانی دی‌ان‌ای در روز ۲۵ام آوریل ۲۰۰۳ میلادی برای اولین بار بر اساس مصوبه مجلس سنا و مجلس نمایندگان ایالات متحده در روزی که پروژهٔ ژنوم انسان به سرانجام رسید در تاریخ ثبت شد

روز جهانی DNA | ۲۵ آوریل

روز جهانی DNA (به انگلیسی: DNA Day) که در تاریخ ۲۵ آوریل قرار دارد، روز گرامیداشت انتشار مقاله‌ای است که در آن ساختار مارپیچ دوگانهٔ دی‌ان‌ای توضیح داده شد. این مقاله را جیمز واتسون، فرانسیس کریک، و موریس ویلکینس در روز ۲۵ آوریل ۱۹۵۳ در نشریهٔ نیچر منتشر کردند.

روز جهانی دی‌ان‌ای در روز ۲۵ام آوریل ۲۰۰۳ میلادی برای اولین بار بر اساس مصوبه مجلس سنا و مجلس نمایندگان ایالات متحده در روزی که پروژهٔ ژنوم انسان به سرانجام رسید در تاریخ ثبت شد

روز جهانی DNA (به انگلیسی: DNA Day) که در تاریخ ۲۵ آوریل قرار دارد، روز گرامیداشت انتشار مقاله‌ای است که در آن ساختار مارپیچ دوگانهٔ دی‌ان‌ای توضیح داده شد. این مقاله را جیمز واتسون، فرانسیس کریک، و موریس ویلکینس در روز ۲۵ آوریل ۱۹۵۳ در نشریهٔ نیچر منتشر کردند. روز جهانی دی‌ان‌ای در روز ۲۵ام آوریل ۲۰۰۳ میلادی برای اولین بار بر اساس مصوبه مجلس سنا و مجلس نمایندگان ایالات متحده در روزی که پروژهٔ ژنوم انسان به سرانجام رسید در تاریخ ثبت شد
روز جهانی DNA (به انگلیسی: DNA Day) که در تاریخ ۲۵ آوریل قرار دارد

National DNA Day is a United States holiday celebrated on April 25. It commemorates the day in 1953 when James Watson, Francis Crick, Maurice Wilkins, Rosalind Franklin and colleagues published papers in the journal Nature on the structure of DNA. Furthermore, in early April 2003 it was declared that the Human Genome Project was very close to complete, and “the remaining tiny gaps [we]re considered too costly to fill.”

In the United States, DNA Day was first celebrated on April 25, 2003 by proclamation of both the Senate and the House of Representatives. However, they only declared a one-time celebration, not an annual holiday. Every year from 2003 onward, annual DNA Day celebrations have been organized by the National Human Genome Research Institute (NHGRI), starting as early as April 23 in 2010, April 15 in 2011 and April 20 in 2012. April 25 has since been declared “International DNA Day” and “World DNA Day” by several groups. Genealogical DNA testing companies and genetic genealogy publishers run annual sales around DNA Day, seeking interest from the public and promoting their services.

فرق زیست فناوری و بیوتکنولوژی در واقع هیچ فرقی بین بیوتکنولوژی و زیست فناوری وجود ندارد. زیست فناوری معادل فارسی کلمه بیوتکنولوژی (biotechnology) است. در پذیرش رشته های دانشگاهی، در بعضی دانشگاه کلمه بیوتکنولوژی بکار رفته و در برخی زیست فناوری، که هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند.

فرق زیست فناوری و بیوتکنولوژی

واژه‌ بیوتکنولوژی نخستین بار در سال ۱۹۱۹ از سوی کارل ارکی (Karl Ereky ) به مفهوم کاربرد دانش‌های پزشکی و زیستی و اثر متقابل آن در فناوری‌های ساخت بشر، به کار برده شد. و عده او را به عنوان پدر علم بیوتکنولوژی می شناسند.

بیوتکنولوژی چیست؟ كلمه بیوتكنولوژی از دو كلمه زنده و زندگی یا سامانه زنده و تكنولوژی به معنای یك روش علمی به منظور دستیابی به یك هدف علمی شكل گرفته است. بیوتكنولوژی به طور كلی به مجموعه‌ای از فناوریها اطلاق می‌شود كه سامانه‌های زنده یا بیولوژیكی گیاه، حیوان، میكروارگانیسم یا تركیبات مخصوص مشتق شده از این سامانه‌ها را به منظور تولید كالاها و خدمات صنعتی بكار می‌گیرد.

در واقع هیچ فرقی بین بیوتکنولوژی و زیست فناوری وجود ندارد. زیست فناوری معادل فارسی کلمه بیوتکنولوژی (biotechnology) است. در پذیرش رشته های دانشگاهی، در بعضی دانشگاه کلمه بیوتکنولوژی بکار رفته و در برخی زیست فناوری، که هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند.