در زیر مجموعه ای از کتابخانه فایل های pdf آموزشی پیشگیری و مقابله با کروناویروس آمده است (در حال بروز رسانی)