توضیحات کتاب هندبوک اکسترموفیل ها (Extremophiles Handbook) :

کتابچه ی راهنما اکستروموفیل اطلاعات به سرعت در حال رشد و پراکنده زندگی میکروبی در رنج تمام محیط های اکسترموفیل را جمع آوری کرده است. این کتاب مرجع مفید برای پیدا کردن سرنخ های ابتدایی از حیات و بررسی پتانسیل بیوتکنولوژی این موجودات شگفت انگیز می باشد.

دانلود هندبوک اکسترموفیل ها
دانلود هندبوک اکسترموفیل ها

دانلود به وسیله تلگرام

دانلود کتاب با لینک مستقیم

ارسال دیدگاه