کنگره بین المللی جنبه های نوین زیست شناسی کاربردی - دانشگاه خوارزمی کرج

کنگره بین المللی جنبه های نوین زیست شناسی کاربردی ( International Congress on New Aspects of Applied Biology ) :

زمان برگزاری: 21 الی 22 تیر1397

مکان برگزاری: دانشگاه خوارزمی کرج

مهلت ارسال خلاصه مقالات تا 31 اردیبهشت ماه تمدید شد
سایت همایش

تلفن تماس : 02634575010

 

 

نگرش محوری کنگره، هم اندیشی بین زیست شناسان و دانش پژوهان علوم مرتبط با زیست شناسی در خصوص کاربردی شدن و ارتباط بیشتر با پزشکی و صنعت؛ همچنین آشنایی محققین با پتانسیل تحقیقاتی دانشگاه خوارزمی می باشد. از محورهای اصلی کنگره دعوت از دانشمندان زیست شناسی سراسر کشور و پژوهشگران خارجی و بررسی و آنالیز تحقیقات جدید در زمینه فناوری سلولهای بنیادی، زیست فناوری و ترکیبات طبیعی خواهد بود.
بیولوژی و زیست فناوری سلولهای بنیادیدر رابطه با محورهای کنگره بیولوژی کاربردی، تم اصلی “زیست فناوری ترکیبات طبیعی”  در نظر گرفته شد و به ترتیب محورهای زیر به عنوان محورهای اصلی کنگره مشخص شدند:

  1. زیست فناوری نانو
  2. زیست فناوری فراورده های طبیعی
  3. سلول درمانی
  4. مهندسی بافت
  5. بیوتوریسم
  6. زیست فناوری میکروارگانیسم ها
  7. ذخایر ژنتیک
  8. طب سنتی (اتنوفارماکولوژی)
  9. آلودگی زیست محیطی
  10. ساختار مولکولی ترکیبات طبیعی