میکروبیوم ، تحت تأثیر تفاوت ژنتیکی در سیستم ایمنی! ترکیب جمعیت باکتریایی در افراد مختلف، متفاوت است متأثر از فاکتورهای مختلفی نظیر نوع تولد، شیر دهی و رژیم غذایی می باشد. محققان دانشگاه شیکاگو نشان داده اند تفاوت ژنتیکی در سیستم ایمنی می تواند در انواع جمعیت باکتریایی که در سیستم گوارشی کلنیزه می شوند تأثیر گذارد. از آنجا که سیستم گوارش با مکانیسم های مختلف با پاتوژن ها برخورد می کند و از T وB سل ها برای هدف قراردادن مهاجمان بهره میگیرد، احتمالاً میکروبیوم توسط مکانیسمهای مختلف ایمنی ذاتی و اکتسابی شکل می گیرد.

میکروبیوم ، تحت تأثیر تفاوت ژنتیکی در سیستم ایمنی!

میکروبیوم ، تحت تأثیر تفاوت ژنتیکی در سیستم ایمنی!

ترکیب جمعیت باکتریایی در افراد مختلف، متفاوت است متأثر از فاکتورهای مختلفی نظیر نوع تولد، شیر دهی و رژیم غذایی می باشد. محققان دانشگاه شیکاگو نشان داده اند تفاوت ژنتیکی در سیستم ایمنی می تواند در انواع جمعیت باکتریایی که در سیستم گوارشی کلنیزه می شوند تأثیر گذارد. از آنجا که سیستم گوارش با مکانیسم های مختلف با پاتوژن ها برخورد می کند و از T وB سل ها برای هدف قراردادن مهاجمان بهره میگیرد، احتمالاً میکروبیوم توسط مکانیسمهای مختلف ایمنی ذاتی و اکتسابی شکل می گیرد.

محققان یافته اند که اثر ایمنی اکتسابی بر میکروبیوم نسبی است و آنچه که بیشتر باعث تفاوت در میکروبیوم می شود، پلی مورفیسم ژن ها و یا تغییرات مختلف ژن ها در مجموعه سازگاری بافتی (histocompatibility complexes) می باشد و مکانیسم های پلی مورفیسم فرد میزبان اثرگذار است. در حال حاضر محققان در حال تلاش برای یافتن استانداری جهت تجزیه و تحلیل و چگونگی مقایسه تفاوت ترکیب جمعیت باکتریایی می باشند.

رفرنس

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید