تکنیک نوردرن بلات | Northern Blotting

تکنیک‌های نوردرن بلات نیز مانند Southern blotting بر پایه هیبریداسیون اسیدهای نوکلئیک هستند و تفاوت‌شان در آن است که مولکول‌های هدف، RNA های هضم‌نشده (معمولا mRNAها) می‌باشند. این تکنیک‌ها به منظور سنجش اندازه رونوشت‌ها و نیز دستیابی به الگوی بیان ژن‌های موردنظر، به کار می‌روند. وجود تفاوت اندازه در رونوشت‌ها، اطلاعاتی مبنی بر ایزوفورم‌های مختلف مانند ایزوفورم‌های حاصل از alternative promoters، splice sites و polyadenilation sites فراهم می‌کند. همچنین اطلاعات حاصله از این روش‌ها، می‌توانند به ما در تعیین انواع سلول‌هایی که ژن موردنظر در آن‌ها بیان می شود، و یا فراوانی نسبی رونوشت‌ها، که تعیین آن بر اساس شدت نوارهای هیبریداسیون صورت می‌گیرد، کمک کند.

در یوکاریوت‌ها، بررسی mRNA بسیار موثرتر از DNA ژنومی است. زیرا به دلیل وجود اینترون‌های فراوان در DNA ژنومی، اتصال پروب به توالی صحیح مختل می‌شود. درنتیجه استفاده از این تکنیک بهتر از بررسی کل ژنوم می‌باشد. البته به علت پیشرفت تکنیک real-time RT-PCR، تکنولوژي microarray و توالی یابی نسل جدید RNA، تکنیک نوردرن بلات ، به ندرت مورداستفاده قرار می گیرد.

تکنیک نوردن بلاتینگ | Northern Blotting | تصویر ۱ . هیبریداسیون Northern blotting ؛ در تکنیک Northern blotting از RNA توتال و یا mRNA های خالص شده از بافت‌ها و سلول‌های موردنظر استفاده می‌شود. RNAهای استخراج‌شده توسط الکتروفورز و بر اساس اندازه از یکدیگر تفکیک، به غشا منتقل و با پروب نوکلئیک اسیدی لیبل‌شده مناسب، هیبرید می‌شوند. در این مورد، پروب، یک cDNA لیبل‌شده از ژن FMR1 است. نتایج نشان‌دهنده مقایسه بیان FMR1 در بافت‌های مختلف می‌باشد: بیشترین میان بیان در مغز و کمترین آن در بیضه مشاهده شده است. همچنین بیان ژن در جفت، ریه و کلیه کاهش پیدا کرده و در کبد، عضلات اسکلتی و پانکراس، تقریبا غیرقابل ردیابی است. | ٬ مبانی بیوانفورماتیک . بیوانفورماتیک چیست . رشته بیو انفورماتیک . بیوانفورماتیک pdf . بیوانفورماتیک در ایران . رشته بیوانفورماتیک در ایران . بیوانفورماتیک به زبان ساده . نرم افزارهای بیوانفورماتیک . کاربرد بیوانفورماتیک در بیوتکنولوژی ٬ مبانی بیوانفورماتیک . طراحی دارو چیست . کارگاه طراحی دارو ٬ . آموزش طراحی دارو ٬ طراحی واکسن ٬ نرم افزار های طراحی دارو ٬ طراحی دارو با کامپیوتر ٬ کتاب طراحی دارو ٬ بیوانفورماتیک pdf ٬ دانلود کتاب بیوانفورماتیک به زبان ساده فارسی . دانلود کتاب بیوانفورماتیک . دانلود رایگان کتاب بیوانفورماتیک به زبان فارسی . آموزش بیوانفورماتیک . بیوانفورماتیک دانشگاه تهران . نرم افزارهای بیوانفورماتیک . سعید کارگر . انجمن بیوتکنولوژی . بیوتکنولوژی . ارشد بیوتکنولوژی . دکترای بیوتکنولوژی . بازار کار بیوتکنولوژی ٬ بیوتکنولوژی حیوانات . بیوتکنولوژی دارویی . رتبه لازم برای بیوتکنولوژی . بیوتکنولوژی دانشگاه تهران . بیوتکنولوژی مهندسی شیمی . بیوتکنولوژی میکروبی . بیوتکنولوژی پزشکی . بیوتکنولوژی چیست . بیوتکنولوژی گیاهی . زیست فناوری . زیست فن آوری . مهندسی علوم زیستی . دانشگاه تهران . کارنامه ارشد بیوتکنولوژی پزشکی . کریسپر . متاژنومیکس . بیومارکر . تراریخته . ترانس ژنیک ٬ ترانسژنیک٬ اینستاگرام بیوتکنولوژی٬ کانال تلگرامی بیوتکنولوژی٬ گروه تلگرامی بیوتکنولوژی ٬ کانال بیوتکنولوژی دانشگاه تهران ٬ فلورسنس ٬ فلوسایتومتری ٬ مهندسی ژنتیک ٬ میکروارگانیسم ٬ میکروبیوم ٬ پیگمنت ٬ ژن درمانی ٬ ژن گزارشگر ٬ فلورسنت ٬ باکتری٬ آنتی بادی منوکلونال ٬ آلزایمر٬ سرطان ٬ ترانسژنیک ٬ ابریشم ٬ پروموتور ٬ حشرات سایبورگ ٬ بیونیک سنتتیک بیولوژی ٬ CRISPR، crispr چیست؟، pre-crRNA، spacer، تکنیک کریسپر، روش crispr، ساختار ژنی کریسپر، سیستم CRISPR/Cas، سیستم ویرایش ژنومی کریسپر/Cas، فناوری کریسپر، کریسپر، کریسپر pdf، کریسپر چیست؟، کریسپر+ppt، کمپلکس Cas، مکانیسم کریسپر، نقش سیستم کریسپر/Casدر باکتری ٬ بیوتکنولوژی دانش آموزی٬ بازار کار بیوتکنولوژی ٬ بیوتکنولوژی دانشگاه تهران ٬ بیوتکنولوژی ارشد ٬ تعریف بیوتکنولوژی ٬ بیوتکنولوژی چیست ٬ رتبه لازم برای بیوتکنولوژی ٬ بیوتکنولوژی پزشکی ٬ بیوتکنولوژی میکروبی ٬ زیست فناوری به زبان ساده ٬ کاربرد زیست فناوری ٬ رشته زیست فناوری ٬ داروهای زیست فناوری ٬ جشنواره زیست فناوری ٬ زیست فناوری کشاورزی ٬ الفبای زیست فناوری چیست ٬ زیست فناوری پزشکی چیست ٬ زیست شناسی چیست ٬ تحقیق زیست شناسی ٬ معنی زیست شناسی ٬ نام دیگر زیست شناسی ٬ زیست شناسی کنکور ٬ زیست شناسی دبیرستان ٬ روز جهانی زیست شناسی ٬ رشته زیست شناسی ٬ بیوتکنولوژی دارویی ٬ مقاله بیوتکنولوژی دارویی ٬ منابع دکتری بیوتکنولوژی دارویی وزارت بهداشت ٬ بازار کار بیوتکنولوژی دارویی ٬ بیوتکنولوژی دارویی دانشگاه تهران ٬ منابع آزمون دکتری بیوتکنولوژی دارویی ٬ ارشد زیست فناوری دارویی ٬ بیوتکنولوژی دارویی انستیتو پاستور ٬٬ بیوتکنولوژی میکروبی چیست ٬ بازار کار رشته بیوتکنولوژی میکروبی ٬ دکتری بیوتکنولوژی میکروبی ٬ منابع کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی میکروبی ٬ دروس دکتری بیوتکنولوژی میکروبی ٬ زیست فناوری گرایش صنعت و محیط زیست ٬ رشته بیوتکنولوژی در مقطع کارشناسی ارشد ٬ کتاب بیوتکنولوژی میکروبی ٬ بازار کار بیوتکنولوژی پزشکی ٬ بیوتکنولوژی پزشکی دانشگاه تهران ٬ بازار کار دکتری بیوتکنولوژی پزشکی ٬ دروس ارشد بیوتکنولوژی پزشکی ٬ کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی دانشگاه آزاد ٬ ظرفیت ارشد بیوتکنولوژی پزشکی ٬ رتبه لازم برای رشته بیوتکنولوژی ٬ کارشناسی زیست فناوری ٬بیوتکنولوژی کشاورزی چیست؟ ٬ بیوتکنولوژی کشاورزی استخدام ٬ بازار کار بیوتکنولوژی کشاورزی ٬ گرایش های دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی ٬ ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی ٬ پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی اصفهان ٬ دروس ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی ٬ پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران ٬٬ پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی کرج ٬ آدرس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی کرج ٬ پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی شمال کشور ٬ پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی اصفهان ٬ بیوتکنولوژی گیاهی چیست ٬ پژوهشکده بیوتکنولوژی رشت ٬ پژوهشکده زیست فناوری گیاهی ٬ پژوهشگاه ملی ژنتیک و زیست فناوری ٬

تکنیک نوردن بلاتینگ | Northern Blotting | تصویر ۱ . هیبریداسیون Northern blotting ؛ در تکنیک Northern blotting از RNA توتال و یا mRNA های خالص شده از بافت‌ها و سلول‌های موردنظر استفاده می‌شود. RNAهای استخراج‌شده توسط الکتروفورز و بر اساس اندازه از یکدیگر تفکیک، به غشا منتقل و با پروب نوکلئیک اسیدی لیبل‌شده مناسب، هیبرید می‌شوند. در این مورد، پروب، یک cDNA لیبل‌شده از ژن FMR1 است. نتایج نشان‌دهنده مقایسه بیان FMR1 در بافت‌های مختلف می‌باشد: بیشترین میان بیان در مغز و کمترین آن در بیضه مشاهده شده است. همچنین بیان ژن در جفت، ریه و کلیه کاهش پیدا کرده و در کبد، عضلات اسکلتی و پانکراس، تقریبا غیرقابل ردیابی است.

نوردرن بلات نیز همانند Southern blotting، با استخراج و سپس الکتروفورز مولکول‌های mRNA بر اساس اندازه آغاز می شود. مولکول‌های mRNA به علت وجود ریبونوکلئازهای داخل سلولی بسیار ناپایدار هستند. استفاده از مهارکننده‌های ریبونوکلئاز، امکان استخراج مولکول‌های mRNA قابل انتقال به غشا را فراهم می‌کنند. بافر الکتروفورز باید از نوع denaturing باشد (حاوی فرمالدهید) تا از عدم وجود جفت‌بازهای داخل مولکولی یا بین مولکولی اطمینان حاصل کنیم. در غیر این صورت، ممکن است سرعت مهاجرت مولکول‌ها در ژل تحت تاثیر قرار بگیرد.


مقاله های مرتبط :

تکنیک های بلاتینگ

تکنیک وسترن بلات

تکنیک ساترن بلاتینگ


سپس مولکول‌های mRNA به غشای نایلونی منتقل (blotting) و با پروب‌های DNA تک‌رشته‌ای لیبل‌شده، انکوبه می‌گردند. همانند Southern blotting، پروب می‌تواند با بیوتین، دیگوکسی‌ژنین و مواد رادیواکتیو لیبل شود. غشا پردازش شده و در معرض فیلم یا سوبسترای کروموژن قرار می‌گیرد. پروب‌های مورداستفاده در Northern blotting، مانند Southern blotting، قسمتی از خود ژن بوده و یا الیگونوکلئوتیدی سنتزشده می‌باشند.

در صورتی که از ژن کلون شده به عنوان پروب استفاده شود، نوار ظاهرشده در اتورادیوگراف، رونوشت آن ژن است. اندازه رونوشت نیز می‌تواند از روی موقعیت آن در ژل تعیین شود. درصورتی که RNA استخراج شده از بافت‌های مختلف، به صورت همزمان در ستون‌های مختلفی الکتروفورز شود، می‌توان تغییر بیان ژن موردنظر را در اثر تمایز سنجید. همچنین پس از معین شدن رونوشت، با سنتز cDNA از آن، می‌توان mRNA را به کپی‌های DNA دورشته‌ای تبدیل کرد. این مولکول‌ها می توانند بعدا کلون و توالی‌یابی شوند.

تکنیک نوردن بلاتینگ | Northern Blotting | تصویر ۲ . هیبریداسیون Northern؛ سه نمونه RNA استخراج‌شده از بافت‌های مختلف در ژل آگارز الکتروفورز شده‌اند. این نمونه‌ها حاوی مولکول‌های RNA فراوانی با طول‌های مختلف هستند و درنتیجه در اثر الکتروفورز اسمیری از RNA ها به دست می‌آید. دو نوار واضح وجود دارند که مربوط به RNAهای ریبوزومی می‌باشند. اندازه این مولکول‌ها مشخص است و درنتیجه می‌توانند به عنوان مارکرهای داخلی سایز استفاده شوند. ژل به غشا انتقال داده می شود، با ژن کلون شده پروب می‌گردد و نتایج با روش‌هایی مانند اتورادیوگرافی، قابل مشاهده می‌شوند. تنها در ستون اول نوار تشکیل می‌شود که نشان‌دهنده بیان ژن کلون شده، تنها در بافتی است که RNA استخراج شده از آن تهیه شده است.

نوردرن بلاتینگ | تکنیک نوردن بلاتینگ | Northern Blotting | تصویر ۲ . هیبریداسیون Northern؛ سه نمونه RNA استخراج‌شده از بافت‌های مختلف در ژل آگارز الکتروفورز شده‌اند. این نمونه‌ها حاوی مولکول‌های RNA فراوانی با طول‌های مختلف هستند و درنتیجه در اثر الکتروفورز اسمیری از RNA ها به دست می‌آید. دو نوار واضح وجود دارند که مربوط به RNAهای ریبوزومی می‌باشند. اندازه این مولکول‌ها مشخص است و درنتیجه می‌توانند به عنوان مارکرهای داخلی سایز استفاده شوند. ژل به غشا انتقال داده می شود، با ژن کلون شده پروب می‌گردد و نتایج با روش‌هایی مانند اتورادیوگرافی، قابل مشاهده می‌شوند. تنها در ستون اول نوار تشکیل می‌شود که نشان‌دهنده بیان ژن کلون شده، تنها در بافتی است که RNA استخراج شده از آن تهیه شده است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید