کتاب بیوتکنولوژی دارویی : اصول و کاربردها | بیوتکنولوژی دارویی | مقاله بیوتکنولوژی دارویی | بازار کار بیوتکنولوژی دارویی | کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی دارویی | بیوتکنولوژی دارویی کتاب | بیوتکنولوژی دارویی دانشگاه تهران | منابع ارشد بیوتکنولوژی دارویی | منابع دکتری بیوتکنولوژی دارویی وزارت بهداشت | بیوتکنولوژی دارویی انستیتو پاستور

Pharmaceutical Biotechnology: Fundamentals and Applications

Author(s): Ronald S. Oosting Ph.D. (auth.), Daan J. A. Crommelin, Robert D. Sindelar, Bernd Meibohm (eds.)

Publisher: Springer-Verlag

Year: 2013

Edition: 4

Language: English

Pages (bibliotech): 544551

Size: 84 MB (87993849 bytes)

Extension: pdf

کتاب بیوتکنولوژی دارویی : اصول و کاربردها

این متن مقدماتی،شامل علوم پایه و کاربرد داروهای حاصل از بیوتکنولوژی را با تأکید ویژه ای بر استفاده بالینی آن ها توضیح می دهد. این کتاب یک منبع کامل برای فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد، دانشجویان علوم دارویی و کسانی که در صنعت داروسازی هستند، می باشد.
نسخه چهارم به طور کامل نسخه قبلی را به روز می کند و پوشش بیشتری را در مورد رویکردهای جدیدتر از قبیل oligonucleotides، siRNA، ژن درمانی و نانوتکنولوژی نیز شامل خواهد شد.


دانلود کتاب با لینک مستقیم

کلید واژه :

بیوتکنولوژی دارویی | مقاله بیوتکنولوژی دارویی | بازار کار بیوتکنولوژی دارویی | کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی دارویی | بیوتکنولوژی دارویی کتاب | بیوتکنولوژی دارویی دانشگاه تهران | منابع ارشد بیوتکنولوژی دارویی | منابع دکتری بیوتکنولوژی دارویی وزارت بهداشت | بیوتکنولوژی دارویی انستیتو پاستور