لیست خدمات داکینگ مولکولی و شبیه سازی مولکولی

پس از پر کردن فرم ثبت درخواست، طی 24 تا 72 ساعت برآورد هزینه و زمان پروژه به شما اطلاع خواهد داده شد.

محتواهای آموزشی مرتبط:

- مقدمه ای بر داکینگ مولکولی و شبیه سازی مولکولی

ثبت

آنلاین

درخواست

سعید کارگر

سعید کارگر

در صورت داشتن سوال، از اینکه با من تماس بگیرید، تردید نکنید. 09367305950