تصویری از پارامسی با مژه مصنوعی

سنتتیک بیولوژی

ایده اصلی سنتتیک بیولوژی شامل کاربرد اصول مهندسی در اجزای اساسی زیست شناسی می باشد.

سنتتیک بیولوژی یعنی:

الف) طراحی و ساخت بخش ها ، ابزار و سیستم های جدید زیستی و یا طراحی مجدد سیستم های بیولوژیکی طبیعی موجود در جهت اهداف مفید

“سنتتیک بیولوژی یک رشته علمی کاملی است که ترکیبی از علوم و مهندسی به منظور طراحی و ساخت قابلیت های جدید زیستی و سیستم های زیستی تازه است. این شامل طراحی و ساخت اجزاء ، ابزار و سیستم های زیستی جدید (به عنوان مثال، میکروب های جستجوگر تومور برای درمان سرطان .)، و همچنین طراحی مجدد ، سیستم های بیولوژیکی طبیعی (که در حال حاضر وجود دارند ) برای اهداف مفید (به عنوان مثال، سیستم فتوسنتزی برای تولید انرژی) .

 

سیستم ویرایش ژنومی کریسپر/Cas
سیستم ویرایش ژنومی کریسپر/Cas
ذخیره اطلاعات یک GIF در ژنوم باکتری با استفاده از تکنیک کریسپر/Cas
ذخیره اطلاعات یک GIF در ژنوم باکتری با استفاده از تکنیک کریسپر/Cas
نانوذره
نانوذره
چگونگی استفاده از سیستم ویرایش ژنومی Cre/lox یا Flp/FRT
چگونگی استفاده از سیستم ویرایش ژنومی Cre/lox
سنجاقک دستکاری ژنتیکی شده ی سایبورگ
سنجاقک دستکاری ژنتیکی شده ی سایبورگ
بررسی فرضیه جهان RNA
بررسی فرضیه جهان RNA
10 جهش ژنتیکی که موجب می شود انسان یک سوپر انسان بشود
10 جهش ژنتیکی که موجب می شود انسان یک سوپر انسان بشود