نوشته‌ها

میتوکندری، عامل مقاومت سلول‌های سرطانی به دارو | تامین انرژی سلول | القای آپوپتوز | درمان سرطان | داروهای ضد سرطان | میتوکندری | مقاومت سلول‌های سرطانی به دارو | بیوتکنولوژی | زیست فناوری

میتوکندری، عامل مقاومت سلول‌های سرطانی به دارو

میتوکندری، عامل مقاومت سلول‌های سرطانی به دارو

نقش آفرینی میتوکندری در تامین انرژی سلول و القای آپوپتوز در مواقع ضروری، این اندامک را به یکی از اهداف مهم درمان سرطان تبدیل کرده است. با این حال سلول‌های مختلف (از بافت‌های مختلف) با وجود ژنوم یکسان به داروهای ضد سرطان پاسخ‌های متفاوتی نیز می‌دهند. یافته‌های محققین نشان می‌دهد که یکی از دلایل احتمالی این رفتار، تفاوت در تعداد میتوکندری‌های موجود در سلول‌ها است.

بررسی محققان بر روی سلول‌های سرطانی گوناگون در شش غلظت مختلف از داروهای ضد سرطانی نشان از افزایش مقاومت این سلول‌ها با افزایش تعداد میتوکندری آنها داشت. در ادامه این پژوهش برای تائید معنا دار بودن این ارتباط یک الگوریتم کامپیوتری تحت عنوان DEPICTIVE طراحی شد. آنالیز نتایج این آزمایش به کمک الگوریتم، 30٪ از تفاوت حساسیت سلول‌های مختلف را ناشی از فراوانی میتوکندری در آنها می‌داند. این یافته می‌تواند یک معیار مهم در طراحی اختصاصی داروهای نسل آینده برای هر بافت باشد.

Key to greater efficacy in cancer treatment

Mitochondria are found to be associated with the effectiveness of oncological drug therapies

Date: March 21, 2019
Source: The Mount Sinai Hospital / Mount Sinai School of Medicine
Summary:
Researchers reveal that the number of mitochondria in a cell is, in great part, associated with how the cancer responds to drug therapy.

ابداع روش نوین در تشخیص سرطان | تشخیص سرطان برپایه پروتئین مالاریایی | تشخیص سرطان | پروتئین مالاریایی | دانشگاه کوپنهاگن دانمارک | انگل مالاریا | بیومارکر | سلول‌های سرطانی

تشخیص سرطان برپایه پروتئین مالاریایی

ابداع روش نوین در تشخیص سرطان

تشخیص سرطان برپایه پروتئین مالاریایی

یکی از اصلی ترین علل نرخ بالای مرگ و میر بیماری سرطان در جهان تشخیص دیر هنگام آن است که موجب ناکارآمدی روش‌های درمانی می‌شود. اخیرا تیم تحقیقاتی از دانشگاه کوپنهاگن دانمارک موفق به ابداع روشی شده‌اند که به وسیله آن تقریبا تمامی انواع سرطان را می‌توان در مراحل اولیه شناسایی کرد.

روش‌های تشخیص سرطان امروزه عمدتا مبتنی بر ردیابی بیومارکرهایی هستند که عمومیت ندارند به این معنا که همه سلول‌های سرطانی آنها را بیان نمی‌کنند. در روشی که به تازگی توسط محققان این دانشگاه ابداع شده است از یکی از پروتئین‌های انگل مالاریا به نام VAR2CSA استفاده می شود.

این پروتئین به عنوان یک گیرنده به یکی از مولکول‌های قندی سطح سلول‌های سرطانی واقع در نمونه خونی فرد مشکوک به بیماری، متصل می‌شود. قند مذکور بر روی بیش از 95 درصد از سلول‌های سرطانی بیان می‌شود.

از جمله مزیت‌های این روش ابداع شده میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
علاوه بر توانایی شناسایی طیف وسیعی از سرطان‌ها،اختصاصیت و حساسیت بالای آن در شناسایی سلول‌های سرطانی و شناسایی آنها در مراحل ابتدایی و قبل از متاستاز سرطان ها ، امکان جداسازی سلول‌های شناسایی شده به منظور مطالعه تاثیرات درمانی بر آنها

ابداع روش نوین در تشخیص سرطان | تشخیص سرطان برپایه پروتئین مالاریایی | تشخیص سرطان | پروتئین مالاریایی | دانشگاه کوپنهاگن دانمارک | انگل مالاریا | بیومارکر | سلول‌های سرطانی

ابداع روش نوین در تشخیص سرطان | تشخیص سرطان برپایه پروتئین مالاریایی | تشخیص سرطان | پروتئین مالاریایی | دانشگاه کوپنهاگن دانمارک | انگل مالاریا | بیومارکر | سلول‌های سرطانی

کانال بیوتکنولوژی وان

 سایت مهندسی علوم زیستی

لینک مقاله

ابداع روش جدید دارو رسانی به سلول‌های سرطانی | دارو رسانی کورکومین

ابداع روش جدید دارو رسانی به سلول‌های سرطانی

ابداع روش جدید دارو رسانی به سلول‌های سرطانی

یکی از موانع اصلی در دارورسانی به بافت‌ها، لزوم انحلال پذیری داروها در آب می‌باشد در غیر اینصورت در جریان خون باقی نخواهد ماند. به تازگی طی همکاری مشترکی بین دانشگاه های Utah و Illinois محققان موفق به ساخت کمپلکس‌ متالوسیلیک از پلاتین شده‌اند که علاوه بر انحلال پذیر کردن کورکومین، موجب اثر درمانی سینرژیستی دارو تا 100 برابر بر انواع سرطان‌ها مانند سرطان پستان می شود در مقایسه با اینکه هر دو ترکیب کورکومین و پلاتین جدا استفاده بشود.

یافته‌های حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که بعد از لود نمودن کورکومین در کمپلکس طراحی شده و قرار گرفتن در جریان خون فرایند فسفریله شدن مسیر سیگنال دهی STAT3 که به عنوان آغازگر رشد نامحدود سلول‌های سرطانی شناخته می شود، متوقف شده و در نهایت شکست‌های ایجاد شده در DNA سلول‌های مذکور موجب مرگ آنها می‌شود.

محققان امیدوارند علاوه بر کارایی کمپلکس طراحی شده در انحلال پذیری سایر داروهای سرطانی بتوانند از این روش برای تحویل دادن داروها به سلو‌ل‌های بنیادین سرطانی استفاده کنند و از این طریق امکان برگشت پذیری این بیماری را از بین ببرند.

کانال بیوتکنولوژی وان

سایت مهندسی علوم زیستی 

ابداع روش جدید دارو رسانی به سلول‌های سرطانی | دارو رسانی کورکومین

ابداع روش جدید دارو رسانی به سلول‌های سرطانی | دارو رسانی کورکومین