نوشته‌ها

مصاحبه شرکت لیوژن فارمد با رادیو تهران در برنامه تهران کلینیک گفتگوی: - مدیر عامل : جناب دکتر رامین فاضل - مسؤل فنی آزمایشگاه : دکتر مریم دانشپور - مدیر تضمین کیفیت : نگین محمدی ➖ هم اکنون در صفحه اینستاگرامی لیوژن فارمد

مصاحبه شرکت لیوژن فارمد با رادیو تهران در برنامه تهران کلینیک

مصاحبه شرکت لیوژن فارمد با رادیو تهران در برنامه تهران کلینیک

گفتگوی:

  • مدیر عامل : جناب دکتر رامین فاضل
  • مسؤل فنی آزمایشگاه : دکتر مریم دانشپور
  • مدیر تضمین کیفیت : نگین محمدی

➖ هم اکنون در صفحه اینستاگرامی لیوژن فارمد👇
https://instagram.com/livogenpharmed