نوشته‌ها

هشتمین همایش بیوانفورماتیک ایران | هفتمین همایش بیوانفورماتیک ایران | ششمین همایش بیوانفورماتیک ایران | رشته بیوانفورماتیک | آموزش بیوانفورماتیک | بیوانفورماتیک دانشگاه تهران

هشتمین همایش بیوانفورماتیک ایران

هشتمین همایش بیوانفورماتیک ایران | هفتمین همایش بیوانفورماتیک ایران | ششمین همایش بیوانفورماتیک ایران | رشته بیوانفورماتیک | آموزش بیوانفورماتیک | بیوانفورماتیک دانشگاه تهران
هشتمین همایش بیوانفورماتیک ایران | هفتمین همایش بیوانفورماتیک ایران | ششمین همایش بیوانفورماتیک ایران | رشته بیوانفورماتیک | آموزش بیوانفورماتیک | بیوانفورماتیک دانشگاه تهران

هشتمین همایش بیوانفورماتیک ایران

هشتمین همایش بیوانفورماتیک ایران

تاريخ برگزاري: ۲۹ بهمن الی ۱ اسفند ۱۳۹۷

آخرين مهلت ارسال چکیده مقالات: ۳۰ آبان ۹۷

آخرین مهلت ثبت نام: ۲۰ آذر ۹۷برگزار کننده: انجمن بیوانفورماتیک ایران ، دانشگاه زابلمکان برگزاري: زابل –  دانشگاه زابل

دبیر علمی کنفرانس: دکتر عباسعلی امام جمعه

دبیر اجرایی کنفرانس: دکتر زیبا سوری نظامی

وب سايت همايش: icb8.uoz.ac.ir

محورهای همایش:

  1. داده کاوی در زیست شناسی
  2. زیست شناسی تکاملی محاسباتی
  3. بیو انفورماتیک ساختاری
  4. کشف و طراحی محاسباتی دارو
  5. آنالیز شبکه های زیستی
  6. آنالیز داده های نسل جدید توالی یابی
  7. مدل سازی ریاضی و آماری در زیست شناسی