نوشته‌ها

کارگاه طراحی واکسن و طراحی دارو

کارگاه فوق‌العاده طراحی واکسن 💉 و طراحی دارو 💊 ۲۳ و ۲۴ مرداد برگزار خواهد شد.

🎁 به مناسبت همراهی شما عزیزان کد تخفیف ۵۰ درصدی 🌟 با عنوان FirstTen برای ۱۰ نفر اول شرکت‌کننده ثبت‌شده است.
(امکان حضور مجازی نیز فراهم است 😉)

💥ثبت‌نام در کارگاه طراحی واکسن و طراحی دارو👇

https://evnd.co/Y87hu

کارگاه فوق‌العاده طراحی واکسن 💉 و طراحی دارو 💊 ۲۳ و ۲۴ مرداد برگزار خواهد شد.  🎁 به مناسبت همراهی شما عزیزان کد تخفیف ۵۰ درصدی 🌟 با عنوان FirstTen برای ۱۰ نفر اول شرکت‌کننده ثبت‌شده است. (امکان حضور مجازی نیز فراهم است 😉)  💥ثبت‌نام در کارگاه طراحی واکسن و طراحی دارو👇 https://evnd.co/Y87hu
کارگاه فوق‌العاده طراحی واکسن 💉 و طراحی دارو 💊 ۲۳ و ۲۴ مرداد برگزار خواهد شد.

هرگونه سوال با عضویت در کانال‌های👇
@computerResearchers
@BioinfCamp