نوشته‌ها

دوره جدید آموزش مبانی بیوانفورماتیک

دوره جدید بایوانفورماتیک

دوره جدید آموزش بایوانفورماتیک

آموزش منطق و مبانی علم بایوانفورماتیک

تخیف 50 درصدی با استفاده از کد Biostu

پشتیبانی شش ماهه رایگان بعد از دوره

اعطای مدرک بین المللی معتبر

ثبت نام در دوره با استفاده از لینک زیر:

https://evnd.co/2OADz

اطلاعات بیشتر در پیج کمپ بیوانفورماتیک

Telegram