نوشته‌ها

خوک ترانسژنیک (بیوتکنولوژی)

خوک ترانسژنیک

خوک ترانسژنیک

خوک سمت راست یک بچه خوک معمولی می باشد. خوک سمت چپ برای بیان ژن سازنده پروتیئن فلورسنت سبز عروس دریایی مهندسی ژنتیکی شده است. رنگ بینی بچه خوک به دلیل بیان این ژن می باشد. چنین حیوان ترنسژنیکی ماهیت عمومی بودن کدهای ژنتیکی را نشان می دهد.