نوشته‌ها

ورود کرونا ویروس به مغز به مغز 10 نکته که در مورد ماریجوانا باید بدانید | فواید ماریجوانا | ترک ماری جوانا | پرورش ماری جوانا

میدانستید کروناویروس می تواند وارد مغز شما بشود؟!


OVID-19 virus enters the brain, research strongly suggests

A new study shows how spike protein crosses the blood-brain barrier

Date:December 17, 2020Source:University of Washington Health Sciences/UW MedicineSummary:The SARS-CoV-2 virus, like many viruses before it, is bad news for the brain. In a new study, researchers found that the spike protein, often depicted as the red arms of the virus, can cross the blood-brain barrier in mice. The spike proteins alone can cause brain fog. Since the spike protein enters the brain, the virus also is likely to cross into the brain.

ورود کرونا ویروس به مغز

در مطالعه ای که در 15 دسامبر در نیچر نوروساینس منتشر شد قویا نشان داده شد که کرونا می‌تواند وارد مغز شود. پروتئین اسپایکی که S1 نامیده می‌شود مشخص می‌کند که ویروس می‌تواند وارد چه سلول‌هایی بشود.
این پروتئین معمولا با جدا شدن از ویروس به خودی خود باعت التهاب می‌شود. محققان با تزریق داخل وریدی پروتئین S1 به موش‌های نر مشاهده کردند که این پروتئین‌ها به راحتی از سد خونی مغزی عبور می‌کنند.
پروتئینS1 باعث آزادسازی سایتوکین‌ها و فراورده‌های التهابی می‌شود و موجب طوفانی سایتوکینی می‌شود. سیستم ایمنی بدن به محض مواجه با ویروس‌ها و پروتئین‌ها با عکس العمل‌های زیاد در تلاش برای کشتن ویروس مهاجم برمی آید. به همین دلیل است افراد آلوده شده دچار مه مغزی، خستگی و … می شوند.

ورود کرونا ویروس به مغز به مغز 10 نکته که در مورد ماریجوانا باید بدانید | فواید ماریجوانا | ترک ماری جوانا | پرورش ماری جوانا
ورود کرونا ویروس به مغز


تایید تست تشخیص کرونا ویروس در 45 دقیقه توسط FDA سازمان جهانی دارو و غذا آمریکا تست Coronavirus rapid COVID-19 کروناویروس

تایید تست تشخیص کرونا ویروس در 45 دقیقه توسط FDA

☑️تایید تست تشخیص کرونا ویروس در 45 دقیقه توسط FDA

سازمان جهانی دارو و غذا آمریکا، تست Coronavirus rapid که می تواند COVID-19 را در 45 دقیقه تشخیص دهد تایید کرد. این تست که توسط شرکت California-based Cepheid انجام شده، 8 روز پس ازاینکه شرکت Roche اعلام کرد تشخیص کروناویروس در طی سه ساعت را امکان پذیر کرده است ارائه شد. شرکت thermos fisher نیز در بازار کیت تشخیص کرونا را ارائه داده است.
تست Cepheid هفته آینده دربیمارستانها مورد استفاده قرار می گیرد. نتیجه آزمایش دقیق که به بیمار ارائه می شود می تواند تحول آمیز باشد و به کاهش فشارهای ایجاد شده با شیوع 2019-nCoV بر روی مراکز درمانی جهت تشخیص سریع، کمک کند.

تایید تست تشخیص کرونا ویروس در 45 دقیقه توسط  FDA سازمان جهانی دارو و غذا آمریکا  تست Coronavirus rapid  COVID-19 کروناویروس
تایید تست تشخیص کرونا ویروس در 45 دقیقه توسط FDA

رفرنس :

https://www.sciencealert.com/fda-just-approved-a-rapid-new-test-that-can-diagnose-covid-19-in-45-minutes