نوشته‌ها

کنترل بیان ژن به وسیله ی امواج رادیویی - بیوتکنولوژی

کنترل بیان ژن به وسیله ی امواج رادیویی

کنترل بیان ژن به وسیله ی امواج رادیویی

استفاده از رادیو کنترل ها برای مدت هاس برای اسباب بازی بچه ها ، کنترل هلی کوپترها در دسترس می باشد. بر خلاف نور مرئی، امواج رادیویی می توانند از بافت های زنده عبور کنند اما به وسیله ی بسیاری از فلزات جذب می شوند.

برای استفاده از این مزیت باید نانوذرات را به سلول یا بافت هدف رساند. هنگامی که این سلول ها یا بافت در معرض امواج رادیویی قرار بگیرند آن را جذب می کنند و به صورت موضعی گرما ایجاد می شود و انواعی از پاسخ ها را ایجاد می کند. به طور خاص پروتیئن های حساس به دما با نانوذرات آهن جفت می شوند.

مکانیسم کاربرد امواج رادیویی برای کنترل بیان ژن

یک کار هوشمندانه استفاده از این مزیت در رابطه با کانال پروتیئنی حساس به دما که کنترل ورود یون های کلسیم (TRPV1) به سلول های عصبی کنترل می کند، می باشد. به کانالTRPV1  برچسب His متصل شده است. و ما به نوبه خود از نانوذرات اکسید آهن که آنتی بادی لازم برای اتصال به برچسب His حمل می کنند استفاده می کنیم. وقتی که این سلول ها در معرض امواج رادیویی قرار می گیرند این نانوذرات تابش را جذب می کنند و گرم می شوند. این عمل موجب باز شدن کانال ها مربوطه می شود در نتیجه یون های کلسیم بیشتری وارد سلول های عصبی می شود و راه اندازی برخی از واکنش ها را موجب می شود. ورود یون های کلسیم همچنین فعالیت ژن ها را تنظیم می کند.

کنترل بیان ژن دلخواه با پروموتور حساس به کلسیم

محققین یک نسخه تغییریافته از ژن انسولین که پروموتور حساس به کلسیم را حمل می کند ایجاد کرده اند. نتیجه کلی تابش امواج رادیویی فعال سازی بیان ژن انسولین می شود. سلول حاوی این سیستم به موش تزریق می شود. وقتی که موش در معرض امواج رادیویی قرار می گیرد انسولین آزاد می شود و گلوکز خون کاهش می یابد.

 

نویسنده : سعید کارگر

عضویت در کانال تلگرامی بیوتکنولوژی