|پانل تخصصی زیست فناوری|

📣 نخستین برنامه پانل تخصصی حوزه زیست فناوری مسابقه ملی ره‌نشان

✍🏼 تراریخته، از خواسته تا واقعیت

🔹 آشنایی علمی با محصولات تراریخته

🔸 بررسی مزایا و معایب احتمالی

🔹قوانین مربوطه در ایران و جهان

🔸استانداردها و آزمایشات جهانی این محصولات

🎤 با ارائه جناب آقای دکتر باغبان، عضو کمیته ایمنی زیستی وزارت علوم و تحقیقات و عضو هیئت مدیره انجمن ایمنی زیستی ایران

💬 به همراه پرسش و پاسخ آنلاین

🗓 شنبه ۱۵ ام آذر ماه

🕰 ساعت ۱۶

پانل‌تخصصی زیست‌فناوری

برای ثبت نام رایگان در سلسله برنامه های پانل تخصصی با موضوع محصولات تراریخته اینجا اقدام فرمایید.

تراریخته، از خواسته تا واقعیت بیوتکنولوژی پزشکی زیست فناوری