داستان بیوتکر شاید به خیلی وقت قبل تر اون چیزی که فکر می کنید برگرده، ترم آخر کارشناسی تصمیم به چاپ یک مجله گرفتم، تصمیم گرفتم یک اثر موندگار از حودم در دانشکده به جا بزارم، شاید در اون زمان این یکی از راه هاش بود.

برای تبادل اطلاعات با فضای مجازی تلگرام آشنا شدیم، زمانی که در تلگرام شروع به فعالیت کردم تعداد مخاطبینی که در تلگرام داشتم شاید زیر انگشت های یک دست بود. به دنبال رشد زیاد تلگرام در ایران، شروع به نشر محتوای علمی که داشتم در فضای مجازی تلگرام کردم و یکی از بزرگترین کانال تلگرامی بیوتکر تشکیل شد.

بدنبال وضعیت نامشخص شبکه های مجازی در ایران به علت فیلترینگ، فعالیت خود را به فضای اینستاگرام گسترش دادیم، ولی بدنبال یک فضای امن تر بودیم، این شد که با اسم بیواینجرینگ در سایت سپس با اسم بیوتکر در خدمت شما هستیم. شروع این داستان به آخر سال 1393 بر میگشت.

در این مسیر افراد زیاد به اندازه خودشان همکاری هایی داشتیم : از جمله رضا رخشی، سپیده محسنی، ژیلا ذوالفقاریان، عبدالله صابر و…

Saeed Kargar:

Date of Birth: 1991/12/23

Phone : +989034687540

E.mail : Saeedkargar@ut.ac.ir

              Saeed.kargar.biotech@gmail.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/saeed-kargar-68862687/

Website: https://biotecher.ir/

Honors and awards:

 • Ranked 13th of 15144 entrants in National University Entrance Exam in 2015 in the field of Microbial Biotechnology (M.Sc.). The number of admissions in this exam was 1343 people.
 • Ranked 2nd in the National Biology Olympiad for school students in Khuzestan Province. (2010)
 • Reaching the national stage of the Student Biology Olympiad (2010)

Work Experience:

 • Molecular Analysis Expert at Livogen Pharmed (January 2019 – March 2020):

Real-time PCR – PCR – Flow cytometry – DNA and RNA Extraction from viruses, bacteria, and cells- plasmid DNA extraction – cDNA synthesis – gel electrophoresis – Recovery of DNA from agarose gel – Preparation of Competent bacteria – Gene Cloning – Familiar with principles of GLP and GMP – Principles of Validation – Familiar with standards IS0 9001:2015.

Bioinformatics Skills:

CLC, Chromas, Snap gene, Gene Runner, MEGA4, Primer designing and analyzing tools, AutoDimer

More information:

  • Scientific Societies Membership, Secretary of the Association, University of Tehran, 2 years (2016-2017)
  • Launching “biotecher.ir” website, Scientific Website (this Website is involved in Biotechnology scientific news and biology techniques, translating selected news and publishing them) (2017- Present).
  • Holding the third national biotechnology student festival, in collaboration with the Iranian Biotechnology Development Headquarters
  • Editor-in-Chief of the first journal of biotechnology at Kurdistan University (2016)
  • Scientific Societies Membership, Responsible for science and research, University of Kurdistan, 2 years (2015-2016)
  • Content production in the field of biotechnology in social networks:

  Admins:

  Telegram : https://t.me/Biotecher (9K followers) (2015 to Present)

  Instagram: https://www.instagram.com/biotecher.ir/ (10K followers) (2017 to Present)