اگر شما توانایی این را در زمینه های مختلف بیولوژی از جمله بیوانفورماتیک، آزمایشگاه، سمینار و … پروژه انجام دهید، با تکمیل فرم زیر به ما اطلاع بدهید که در چه زمینه هایی توانایی انجام دادن پروژه دارید.

 

 

پروژه های موجود

بهبود توانایی

با انجام دادن پروژه های مختلف تخصص و مهارت خود را افزایش می دهید.

دور کاری

در هر نقطه ای که از ایران باشید، می توانید متناسب با تخصص خود پروژه انجام دهید.

90% هزینه

بیوتکر به عنوان واسط تنها 10% مبلغ پروژه را بر می دارد و 90% هزینه هر کار به حساب شما واریز می گردد.

7 گام ثبت خدمات تا پایان پروژه

1

تکمیل فرم

2

ارسال پروژه به شما

3

پیشنهاد قیمت و زمان مورد نیاز

و ارسال آن برای متقاضی

4

گرفتن پروژه

در صورت تایید مشتری پروژه به شما داده خواهد شد

5

پایان پروژه

و تایید مشتری از درستی کار شما

5

واریز هزینه

90% هزینه پس از پایان کار به حساب شما واریز می گردد.

فرم ثبت ارائه خدمات

  • در قسمت مهارت ها زمینه هایی که توانایی همکاری دارید به ترتیب الویت خود بنویسید.
  • در صورت تمایل رزومه خود را برای ما بارگذاری کنید
  • در صورت درست نبودن اطلاعات، ترتیب اثر داده نخواهد داده شد.