لیگ ده تایی ها

آخرین اخبار جالب جهان

ماریجوانا و اپی ژنتیک

زیست شناسی

 
کشف اندامک جدید بنام نیتروپلاست

تکامل

  • در جستجوی سپیده‌دم تکامل: شاهدی جدید برای فرضیه RNA world [ادامه مطلب]
 

علوم گیاهی و جانوری

  • دستاوردی شگفت‌انگیز: تولید رشته‌های شبیه به گوشت از جلبک‌ها! آماده گوشت سبز باشید [ادامه مطلب].

 

  • خوک‌های انقلابی: تولید خوک های مقاوم به ویروس کشنده PRRS [ادامه مطلب].

 

  • احیای گیاهان تقریباً مرده: سرنخ‌هایی برای مبارزه با پیری [ادامه مطلب].

مطالب ویژه

آموزشی

  • List Item 1 زطظزظطزظطزظط
  • List Item 2 زظطزظطزظط
  • List Item 3