تاثیر مجیک ماشروم بر مغز انسان

مجیک ماشروم واقعا چه اثری بر مغز می گذارد؟ تاریخچه مصرف این قارچ در انسان ها به بالای ۹۰۰۰ سال می رسد. ماده اصلی موجود در این قارچ که باعث ایجاد توهم میشه سیلوسایبین است. وقتی این ماده وارد بدن می شود مغز آن را به ماده فعال سیلوسین می کند که موجب افزایش سروتونین در جغز می شود، علاوه براین سیلوسین ساختاری شیمیایی بسیار مشابه با سروتونین دارد که باعث می شود این مولکول بتواند به گیرنده های عصبی در مغز متصل شود. این افزایش بی سابقه سروتونین موجب می شود فرد احساسات یا ادراکاتی داشته باشد

تبدیل سلول های پوست انسان به سلول های بافت قلب

دانشمندان با استفاده از تکنیک مشابه قدرت شگرف آور بازسازی (regeneration) حیوانی مانند سلمندر

انیمیشن زندگی درون سلول Inner Life A Cell

بسته بندی پروتئین (مستند درون سلول )

سخنرانی های TED در زمینه ی علوم زیستی

دوبله فارسی

آینده بیوتکنولوژی - آینده زیست فناوری The Future of Biotechnology

مکانیسم آپاپتوز

تولید انرژی در سلول – میتوکندری

انیمیشن سلول های بنیادی پستان

این ویدیو مروری کلی بر غدد پستانی انسان با تمرکز بر نقش سلول های بنیادی پستان در دوران بارداری شده است. فعالیت اولیه غدد پستان تولید شیر برای نوزاد می باشد. غدد پستان از سه نوع سلول اصلی تشکیل شده است؛ سلول های آلوئولار، دیواره و میئوپیتلیال. به علت فعالیت سلول های پستانی در طول بارداری که می توانند به هر سه نوع سلول غدد پستانی تبدیل بشوند اندازه غدد پستانی افزایش می یابند.

غیر فعال شدن کروموزوم x و اپی ژنتیک

انیمیشن ویتامین خورشید

ویتامین نور خورشید نشان می دهد که چگونه ویتامین D حاصل از اشعه های خورشید می تواند تمام فرآیندهای مهم در بدن را تغییر دهد مانند تولید پروتئین هایی که استخوان را محکم می کند.

سخنرانی های TED در زمینه ی علوم زیستی

دوبله فارسی

آینده بیوتکنولوژی - آینده زیست فناوری The Future of Biotechnology