معرفی بیوراکتور و فرمانتور - فرمانتور چیست

بومی شدن تولید زانتان در ایران

/
به گزارش خبرگذاری بیوتکر ، «زانتان» به عنوان قوام دهنده و سفت کنن…
تولید سوخت‌های زیستی | bacterial microcompartments | سوخت زیستی | مهندسی علوم زیستی | به کار گیری باکتری‌ها در جهت تولید سوخت‌های زیستی

به کار گیری باکتری‌ها در جهت تولید سوخت‌های زیستی

/
به کار گیری باکتری‌ها در جهت تولید سوخت‌های زیستی وجود ساختارها…
ساخت باتری‌های زیستی مبتنی بر کاغذ | باتری‌های زیستی | Binghamton | زیست تخریب | باتری زیستی | زیست سازگاری | biodegradable | Scientists create biodegradable, paper-based biobatteries

ساخت باتری‌های زیستی مبتنی بر کاغذ

/
ساخت باتری‌های زیستی مبتنی بر کاغذ تولید روز افزون پسماندهای الکترونیکی یکی…
یک مثال بارز از سیستم پرفیوژن بیوراکتورها، هالوفایبر بیوراکتورها می باشد. که سلول های درون بیوراکتور به وسیله‌ی لوله های غشایی نازک تغذیه می شوند

پرفیوژن بیوراکتور | Perfusion bioreactor | بیوراکتور تزریقی

/
پرفیوژن بیوراکتور : در فرآیند پرفیوژن محیط کشت یا ماده مغذی به سلول …
معرفی بیوراکتور و فرمانتور - فرمانتور چیست

معرفی بیوراکتور و فرمانتور

/
فرمانتور چیست؟ فرمانتور دستگاهی است که شرایط بهینه را برای رشد میک…