• تحصیلات:
  کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی دانشگاه گلستان، دانشکده علوم و فناوری های نوین 1399
  کارشناسی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده پیرادامپزشکی، همدان 1398-1394
 • شغل:
  نویسنده سایت تجهیزات آزمایشگاهی لب آزما
 • پل ارتباطی:
  تلفن: 09362671844
  ایمیل: reza.rakhshi21@gmail.com
رضا رخشی Reza Rakhshi بیوتکنولوژی پزشکی گلستان

مهارت ها:

 • کار با حیوانات آزمایشگاهی “موش سوری، موش balb-c، Rat”
 • نمونه برداری، خالص سازی و کلونینگ باکتری
 • کشت ویروس در تخم مرغ جنین دار
 • HA و HI
 • سرچ مقاله
 • کلونینگ قارچ
 • تشخیص انگل ها “بندپا، ترماتود، سستود، نماتود، تک یاخته”
 • استخراج DNA از باکتری و خون
 • PCR و ژل الکتروفورز
 • نمونه برداری و کشت بافت
 • نمونه برداری از انواع حیوانات سنگین و سبک
 • خون گیری از انسان
 • الایزا
 • تسلط به آزمایش های بخش هماتولوژی، بیوشیمی،هورمون، میکروب و بانک خون
 • تسلط به کار با دستگاه های Cell Counter ، Auto Analyze، Elisa Reader
 • ساخت انواع محیط های کشت باکتری و بافت
 • تسلط به آزمایش های بخش تجزیه خوراک دام
 • بازرسی گوشت گاو، گوسفند و مرغ
 • برنامه های مجموعه office
 •  دیگر فعالیت ها:
  عضو انجمن علمی دانشجویی دانشکده پیرادامپزشکی سال 1394
  دبیر انجمن علمی دانشجویی دانشکده پیرادامپزشکی سال 1395 الی 1398
  مسئول برگزاری جشنواره تازه های دامپزشکی سال 1396 – 1397
  مسئول برگزاری کارگاه علمی “باستان انگل شناسی در ایران”، “نحوه ی سرچ مقاله”، “PCR” و…
  مسئول آزمایشگاه بیوشیمی-هماتولوژی دانشکده پیرادامپزشکی سال 1398
  دستیار استاد در آزمایشگاه حیوانات آزمایشگاهی سال 1398
  دستیار مسئول آزمایشگاه میکروبیولوژی سال 1397
 • ادمین کانال علمی بیوتکنولوژی:
  https://t.me/biotecher
 • ادمین صفحه علمی بیوتکنولوژی در اینستاگرام:
  https://www.instagram.com/biotecher.ir/