نوشته‌ها

مركز ملي ذخاير ژنتيکی و زيستي ايران . مرکز ملی ذخایر ژنتیکی کرج استخدام مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران بانک ذخایر زیستی چیست بانک میکروبی مرکز ذخایر ژنتیکی مركز ملي ذخاير ژنتيكي و زيستي بانک سلولی جهاد دانشگاهی ژن ایران تماس مرکز ملی ذخایر

استخدامی مركز ملي ذخاير ژنتيکی و زيستي ايران

مركز ملي ذخاير ژنتيکی و زيستي ايران جهت انجام امور بازاريابي و فروش به دو كارشناس و كارشناس ارشد ميكروبيولوژي (ترجيحا دانشجو) نياز دارد.

شرايط:
با محيط هاي كشت ميكربي و اصول بازاريابي و فروش آشنايي كامل داشته باشد.
متقاضي ساكن تهران باشد.
محل فعاليت وي در داخل و خارج از مركز ملي ذخاير ژنتيكي و زيستي ايران مي باشد.

اطلاعات شما محرمانه تلقي مي گردد. ليكن متقاضي به هيچ وجه حق شكايت از مركز ملي ذخاير ژنتيكي و زيستي ايران و يا اعضاي شاغل در آن را ندارد.

جهت كسب اطلاعات بيشتر فقط با شماره تلفن
02188172505
تماس گرفته شود.