Edit Content

درباره ما

بیوتکر سفیر ترویج زیست فناوری و مرجع دانستی های بیوتکنولوژی. اینجا با هم کلی کتاب و مقاله علمی با موضوعات جذاب می خونیم

 

با ما تماس بگیرید

اسوالد ایوری | اسوالد آوری | Oswald Avery

  • خانه
  • -
  • تاریخچه بیوتکنولوژی
  • -
  • اسوالد ایوری | اسوالد آوری | Oswald Avery

اسوالد ایوری | اسوالد آوری | Oswald Avery

زاده ۲۱ اکتبر ۱۸۷۷ – درگذشته ۲۰ فوریه ۱۹۵۵_ یک دانشمند در زمینه زیست‌شناسی مولکولی اهل ایالات متحده آمریکا-کانادا بود.

یکی از مهم‌ترین آزمایش‌ها در تاریخ زیست‌شناسی، آزمایشُ اسوالد ایوری است که به شناسایی عامل ترانسفورماسیون انجامید و ماهیت ماده ژنتیک را آشکار ساخت. ِایوری و همکاران او با انجام این آزمایش، به بحث‌ها و پژوهش‌های چندین ساله دربارٔه ماهیت مادٔه ژنتیک خاتمه دادند و برگ زرینی به تاریخ زیست‌شناسی افزودند. ایوری و همکارانش می‌دانستند که در سلول چهار گروه اصلی از مواد آلی وجود دارد. این مواد عبارت اند از: کربوهیدرات‌ها، لیپیدها، پروتئین‌ها و نوکلئیک اسیدها؛ بنابراین، عامل ترانسفورماسیون هرچه باشد، یکی از این چهار گروه است.

اسوالد ایوری | اسوالد آوری | Oswald Avery| تاریخچه بیوتکنولوژی | تاریخچه زیست فناوری | مقاله بیوتکنولوژی و تاریخچه آن | سعید کارگر


آزمایش ایوری

گروه ایوری، در آن زمان آنزیم‌های تخریب کننده این چهار گروه ماده شیمیایی اصلی را در اختیار داشتند. آنان ابتدا عصارٔه سلولی باکتری‌های کپسول دار کشته شده را استخراج کردند.

عصاره سلولی، همه مواد شیمیایی درون باکتری را در بردارد. آنها عصاره سلولی را به چند قسمت تقسیم و به هر قسمت آنزیم‌های تخریب کننده آن ماده آلی را اضافه کردند و کوشیدند با هر قسمت، به طور جداگانه، باکتری بدون کپسول زنده را وادار به ترانسفورماسیون کنند. ایوری و همکارانش مشاهده کردند که ترانسفورماسیون فقط هنگامی رخ می‌دهد که DNA تخریب نشده باشد و به این ترتیب دریافتند که عامل ترانسفورماسیون، همان DNA موجود در باکتری‌های کپسول دار است.

ایوری برای تحکیم ادعای خود، DNA باکتری‌های کپسول دار را به طور خالص تهیه کرد. وی دریافت که اگر به باکتری‌های بدون کپسول، DNA خالص مربوط به باکتری‌های کپسول دار، اضافه کنیم، باکتری‌های بدون کپسول به باکتری‌های کپسول دار تبدیل می‌شوند. به این ترتیب دیگر تردیدی باقی نماند که عامل ترانسفورماسیون، DNA است. در واقع DNA اطلاعات و دستورالعمل‌های لازم برای ساختن کپسول را به باکتری‌های بدون کپسول منتقل می‌کند و باکتری‌های بدون کپسول براساس این اطلاعات و دستورالعمل‌ها، کپسول می‌سازند.

ایوری، بعدِ از ۱۶ سال آزمایش در سال ۱۹۴۴، گزارش نتایج پژوهش‌های خود را منتشر کرد. با انتشار گزارش ایوری، توجه سایر دانشمندان نیز به DNA جلب شد و آنان با انجام آزمایش‌های دیگری اهمیت نقش DNA را به عنوان عامل ترانسفورماسیون، یا به عبارت دیگر ماده ژنتیک، بیش از پیش استوار کردند.

اسوالد آوری | Oswald Avery | تاریخچه بیوتکنولوژی | تاریخچه زیست فناوری | مقاله بیوتکنولوژی و تاریخچه آن | Biotechnology History | سعید کارگر

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

© کپی رایت . تمامی حقوق مربوط به بیوتکر محفوظ شده است.