کتاب بیوتکنولوژی دارویی : اصول و کاربردها

(PHARMACEUTICAL BIOTECHNOLOGY _ FUNDAMENTALS AND APPLICATIONS) :

حجم کتاب : 46MB
تعداد صفحات : 509
سال انتشار : 2007
ویرایش : سوم

کتاب بیوتکنولوژی دارویی خرید کتاب بیوتکنولوژی دارویی دانلود کتاب بیوتکنولوژی دارویی دانلود کتاب بیوتکنولوژی فارسی دانلود جزوه بیوتکنولوژی دارویی مجموعه کتاب های etc مقاله بیوتکنولوژی دارویی بیوتکنولوژی دارویی pdf بازار کار بیوتکنولوژی دارویی دکتری بیوتکنولوژی دارویی وزارت بهداشت بیوتکنولوژی پزشکی یا دارویی بیوتکنولوژی دارویی دانشگاه تهران کاربرد بیوتکنولوژی در داروسازی بیوتکنولوژی دارویی نی نی سایت انتشارات پزشکی انتشارات اطمینان کتاب تست etc ژنتیک

در این کتاب در مورد موارد زیر توضیح داده شده است:

  1. تولید و داروی بالینی مونوکلونال آنتی بادی و کاربرد آن در درمان سرطان، درمان سرکوب سیستم ایمنی مربوط به پیوند اعضا و درمان ضدالتهابی بحث شده است
  2. الزامات لازم برای محوصلات دارویی بیوتکنولوژی برای تایید به بازار
  3. ارایه چالش ها و رویکردهای مقابه با پاسخ های ایمنی نامناسب در درمان های پروتئینی
  4. کشف و توسعه بالینی تولید داروهای جدید بیوتکنولوژی

این ویرایش سوم، چارچوبی متعادل را برای درک هر جنبه عمده بیوتکنولوژی دارویی، از جمله توسعه دارو، تولید، فرم های مصرف دارو، مدیریت و پیشرفت های درمانی ارائه داده است. فصل های جدید زمینه های در حال توسعه در زمینه biopharmaceuticals، از جمله الیگونوکلیوتید، siRNA و آنتی بادی های مختلف مونوکلونال، ایمنی زایی و ژن درمان را پوشش می دهد.