نسل جدید گوشت تولید گوشت در آزمایشگاه بدون حضور حیوانات ☑️ آیا حاضر به خوردن گوشت آزمایشگاهی هستید؟ استارت آپ گوشت تمیز Memphis Meats موج جدیدی از گوشت گاو و مرغی که در آزمایشگاه تولید می شود را راه انداخته است. این شرکت 17 میلیون دلار از سرمایه گذارانی از جمله بیل گیتس و ریچارد برانسون جمع کرده است تا روش خوردن گوشت را تغییر دهد. برخی از جنبه های دامپروری از جمله سهم حدود 18 درصد در انتشار گازهای گلخانه ای جهانی، جنگل زدایی، از بین رفتن زیستگاه ها و استفاده بی رویه از آنتی بیوتیک‌ و رنجی که حیوانات می‌برند، مشکل ساز هستننسل جدید گوشت تولید گوشت در آزمایشگاه بدون حضور حیوانات ☑️ آیا حاضر به خوردن گوشت آزمایشگاهی هستید؟ استارت آپ گوشت تمیز Memphis Meats موج جدیدی از گوشت گاو و مرغی که در آزمایشگاه تولید می شود را راه انداخته است. این شرکت 17 میلیون دلار از سرمایه گذارانی از جمله بیل گیتس و ریچارد برانسون جمع کرده است تا روش خوردن گوشت را تغییر دهد. برخی از جنبه های دامپروری از جمله سهم حدود 18 درصد در انتشار گازهای گلخانه ای جهانی، جنگل زدایی، از بین رفتن زیستگاه ها و استفاده بی رویه از آنتی بیوتیک‌ و رنجی که حیوانات می‌برند، مشکل ساز هستن
بیوتکنولوژی | ژنتیک |زیست | بیوتک | استخدامی بیوتکنولوژی | مهندسی ژنتیک | داروسازی | کنکور | آزمایشگاه | استخدامی | نانو | نانوتکنولوژی | سعید کارگر | تلگرام | بیوانفورماتیک | میکروبیولوژی | زیست_فناوری | تراریخته | آزمایشگاه | کنگره | همایش | genetic | استخدامی | کریسپر |crispr |biotechnology | microbiology | biology | biochemestry | molecularbiology | nanobiotechnology | microbiology
تار ابریشم | فیبرونئین | نانو الیاف کربن | ابریشم فلورسنت |مکانیسم شکل گیری ابریشم عنکبوت | رفع اشکال الکتروفورز آگارز | الکتروفورز ژل پلی اکریل آمید | الکتروفورز ژل آگارز | تئوری و مبانی کامل ژل الکتروفورز | آگارز | الکتروفورز | ژل الکتروفورز آگارز | Agarose Gel Electrophoresis | آموزش انجام تکنیک الکتروفورز DGGE | آموزش الکتروفورز DNA | ژل آگارز | الکتروفورز عمودی کوچک | آموزش تئوری تکنیک SDS-PAGE | الکتروفورز عمودی | الکتروفورز اتوماتیک برای RNA و DNA | آموزش تئوری اساس تکنیک الکتروفورز دو بعدی 2D | الکتروفورز عمودی بزرگ | الکتروفورز عمودی بزرگ | الکتروفورز عمودی | الکتروفورز افقی کوچک | لودینگ بافر ژل | راه‌اندازی ژل | راه‌اندازی و آنالیز ژل | اتیدیوم بروماید | بافر تریس استات
گامی دیگر به سوی تحقق رؤیای پیوند اعضای خوک به انسان به کمک کریسپر
استفاده از تکنیک کریسپر برای درمان ناشنوایی ارثی | مقاله کریسپر | کریسپر در ایران | کریسپر pdf | مکانیسم کریسپر | تاریخچه کریسپر | کریسپر به زبان ساده | سیستم کریسپر | کریسپر چیست؟