دانلود کتاب مروری جامع بر میکروبیولوژی عمومی

نام مؤلف/گردآورنده: حسین رحیمی
تعداد صفحات: ۳۴۴ صفحه
تاریخ : ۱۳۹۵

مروری بر میکروبیولوژی عمومی پیام نور برگرفته از کتاب میکروبیولوژی عمومی دکتر محبوبه میرحسینی

فهرست مطالب؛
– تاریخچه و قلمروی میکروبیولوژی
– انواع باکتری‌ها
– اکتیونومیست‌ها