نوشته‌ها

حذف رشته بیوتکنولوژی از مقطع کارشناسی

حذف رشته بیوتکنولوژی از مقطع کارشناسی | زیست فناوری

آیا رشته بیوتکنولوژی از تمام دانشگاههای کشور حذف شد؟

بر طبق اطلاعات درج شده در سایت دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وضعیت رشته بیوتکنولوژی در مقطع کارشناسی فعال می باشد و منسوخ نشده است.

براساس اخبار منتشرشده در فضای مجازی، رشته بیوتکنولوژی از تمام دانشگاههای کشور در مقطع کارشناسی حذف شد!
خبرهای تکمیلی دراین خصوص بزودی منتشر خواهد شد.

حذف رشته بیوتکنولوژی از مقطع کارشناسی

 

 

 

حذف رشته بیوتکنولوژی از مقطع کارشناسی | زیست فناوری

حذف رشته بیوتکنولوژی از مقطع کارشناسی | زیست فناوری