نوشته‌ها

ساخت محیط کشت ارزان برای سلول های بنیادی  Culturing cheaper stem cells محیط کشت سلول های بنیادی

ساخت محیط کشت ارزان برای سلول های بنیادی پلوری پوتنت انسانی

ساخت محیط کشت ارزان برای سلول های بنیادی 

Culturing cheaper stem cells

سلول های بنیادی پلوری پوتنت انسانی میتوانند به طور بی نهایتی خود را تجدید بکند و به انواع سلول های اصلی بدن ما تبدیل بشوند. این امر آن ها را برای بازسازی و جایگزینی اندام ها مهم میکند.
اما کشت این سلول ها در مقیاس وسیع خیلی پرهزینه می باشد. اکنون محققین دانشگاه کیوتو ژاپن با همکارانشان از هند و ایران؛ یک محیط کشت مقرون به صرفه با استفاده از ترکیب جدید مواد شیمیایی توسعه داده اند.
این محیط کشت جدید توانایی این را دارد تا بدون اضافه کردن به عوامل گران قیمت مثل فاکتورهای رشد، سلول های بنیادی پلوری پوتنت انسانی برای دراز مدت نگداری بکند. برای ساخت این محیط کشت از سه ترکیب 1-azakenpaullone , ID-8, and tacrolimus استفاده شده است. نتایح این تحقیقلت در ژورنال Nature Biomedical Engineering چاپ شده است.

نویسنده : سعید کارگر

منبع

کانال تلگرامی بیوتکنولوژی

 

محیط کشت سلول محیط کشت سلول محیط کشت سلول