نوشته‌ها

داروی ضد آنفولانزا جدید | قرص برای آنفولانزا | داروهای ضد ویروسی جدید | درمان سریع آنفولانزا | آنفولانزای جدید 97 | آنتی بیوتیک برای آنفولانزا | بیوتکنولوژی | زیست فناوری | biotechnology

داروی ضد آنفولانزا جدید

ويروس آنفولانزا تا حد زيادي در برابر داروهاي موجود از خود مقاومت نشان مي دهد. هماگلوتينين HA و نورآمينيداز NA دو پروتئين سطحي اين ويروس هستند که ویروس از آن ها برای اتصال و ورود به سلول های میزبان استفاده میکند. این دو پروتیین به صورت پیوسته جهش پيدا كرده و روش هاي درماني را خنثي مي كنند. دانشمندان اخيراً قطعه Fc آنتي بازي مهندسي شده اي را طراحي كرده اند كه ناحيه اتصالي حفاظت شده Conserved اين پروتئين ها را هدف قرار داده و به اين ترتيب آنها را از اتصال به سلول هاي پستانداران باز خواهد داشت.

New anti-influenza drugs

Summary:
Researchers have designed drugs which could help combat any potential new flu pandemic, by targeting the receptors of the cells by which the virus gains entry to the human body.
Both HA and NA target a sugar called sialic acid, that is found in abundance on the receptors of cells lining the mammalian respiratory tract, which the virus uses to gain entry into the body. The sialic acid-binding contacts on HA and NA do not mutate readily, otherwise the virus would not be able to infect human cells.

The team has engineered antibody Fc fragments with enhanced sialic acid that target these conserved parts of both HA and NA, binding influenza viruses and thus blocking their interactions with human cells.