نوشته‌ها

استفاده از پپتیدهای مهندسی شده در درمان زیکا | پپتیدهای مهنسی شده | درمان زیکا | ویروس زیکا | دانشگاه نانیانگ سنگاپور | پوشش لیپیدی ویروس | دنگو | تب زرد | بیوتکنولوژی | زیست فناوری | الکتروفورز ژل آگارز

استفاده از پپتیدهای مهندسی شده در درمان زیکا

استفاده از پپتیدهای مهندسی شده در درمان زیکا

ویروس زیکا متعلق به خانواده Flaviviridae ، ضمن حمله به سیستم عصبی مرکزی انواع مختلفی از بیماری‌ها را به وجود می‌آورد. گسترش این ویروس در سال 2016 منجربه یکی از بزرگترین اپیدمی‌های چند دهه اخیر شد و به این ترتیب زمینه ساز تحقیقات گسترده‌ای در جهت مقابله با آن گردید.

پژوهشگران دانشگاه نانیانگ سنگاپور NTU Singapore در همین راستا موفق به ابداع روشی نوین در مقابله با این ویروس شده‌اند. این روش بر خلاف روش‌های معمول مقابله با ویروس که تکثیر ویروس در بدن را هدف قرار می‌دهند، اقدام به شناسایی و از بین بردن خود ویروس می‌کند. محققان این دانشگاه پپتید کاملا جدیدی را سنتز کرده‌اند که ضمن شناسایی ذره ویروسی و اتصال به آن، باعث ایجاد منافذ بسیار در پوشش لیپیدی ویروس شده و به این ترتیب آن را از بین خواهد برد.

بازده بالای این پپتید در مقابله با ویروس مولد بیماری زیکا، توانایی آن در عبور از سد خونی مغزی و فعالیت اختصاصی آن در برابر ذرات ویروسی (تمیز غشای سلولی پستانداران از غشای ویروسی)، آن را به یکی از موثرترین روش‌های درمانی ابداع شده تاکنون بدل نموده است. محققان امیدوارند با مهندسی این پپتید بتوانند آن را در مقابله با سایر ویروس‌های غشادار مانند ویروس مولد دنگو و تب زرد بکار بگیرند.

کانال بیوتکنولوژی وان

سایت مهندسی علوم زیستی

لینک مقاله

استفاده از پپتیدهای مهندسی شده در درمان زیکا | پپتیدهای مهنسی شده | درمان زیکا | ویروس زیکا | دانشگاه نانیانگ سنگاپور | پوشش لیپیدی ویروس | دنگو  | تب زرد | بیوتکنولوژی | زیست فناوری | الکتروفورز ژل آگارز

استفاده از پپتیدهای مهندسی شده در درمان زیکا | پپتیدهای مهنسی شده | درمان زیکا | ویروس زیکا | دانشگاه نانیانگ سنگاپور | پوشش لیپیدی ویروس | دنگو | تب زرد | بیوتکنولوژی | زیست فناوری

ویرایش ژنی کریسپر | مگس سرکه | ریزتزریقی | CRISPR-Cas9 | ReMOT | پپتید P2C | دست ورزی ژنتیکی در بندپایان | بهبود روش ویرایش ژنی کریسپر- Cas9 در مگس سرکه

 بهبود روش ویرایش ژنی کریسپر- Cas9 در مگس سرکه

 بهبود روش ویرایش ژنی کریسپر- Cas9 در مگس سرکه

روش اجرای تکنولوژی CRISPR-Cas9 در بندپایان به صورت ریزتزریقی microinjection به سلول‌های تخم است که یک فرایند دشوار با کارامدی پایین محسوب می‌شود . به تازگی محققان موفق به طراحی سیستمی تحت عنوان Receptor-Mediated Ovary Transduction of Cargo یا ReMOT شده‌اند که در آن آنزیم Cas9 را وارد گردش خون بندپایان می‌کنند و با استفاده از گیرنده های اختصاصی تخمدان آنزیم مورد نظر را به تخم‌های در حال رشد می‌رسانند.

در این پژوهش دانشمندان دانشگاه پنسیلوانیا با بهره برداری از پپتید P2C به عنوان یکی از لیگاندهای تخمدان، موفق به ارسال اختصاصی آنزیم Cas9 به سلول‌های تخم در حال رشد شده‌اند. این پپتید به صورت طبیعی دارای رسپتورهای اختصاصی در پشه Aedes aegypti است که مولد بیماریی‌های تب زرد، زیکا و دنگو می‌باشد.

نتایج این تحقیق می‌تواند موجب تسهیل فرایند دست ورزی ژنتیکی در بندپایان و برخی از پستانداران شود و در کنترل بیماری‌ هایی همچون مالاریا و تب زرد، کنترل آفت‌های گیاهی و در آینده احتمال ژن درمانی در حیوانات کاربرد داشته باشد.

کانال تلگرامی بیوتکنولوژی وان

سایت مهندسی علوم زیستی

 لینک مقاله

ویرایش ژنی کریسپر | مگس سرکه | ریزتزریقی | CRISPR-Cas9 | ReMOT | پپتید P2C | دست ورزی ژنتیکی در بندپایان | بهبود روش ویرایش ژنی کریسپر- Cas9 در مگس سرکه
ویرایش ژنی کریسپر | مگس سرکه | ریزتزریقی | CRISPR-Cas9 | ReMOT | پپتید P2C | دست ورزی ژنتیکی در بندپایان | بهبود روش ویرایش ژنی کریسپر- Cas9 در مگس سرکه