body { background-color: #FFFFFF; }

بیوتکر

لوگو بیوتکر

امید جدید برای درمان زخم های دیابتی

درمان قطعی زخم پای دیابتی | داروی گیاهی برای زخم های دیابتی | درمان گیاهی زخم پای دیابتی | درمان انتی بیوتیکی زخم پای دیابتی | درمان زخم پای دیابتی با عسل | پماد برای زخم پای دیابتی | درمان زخم پای دیابتی با زالو | انواع زخم پای دیابتی

شناسایی نوعی پروتئین که از بهبود زخم های دیابتی جلوگیری می کند  مطالعه ای جدید در دانشگاه Yale نقش پروتئینی ویژه را در ماندگاری زخم ها نشان داده است و پیشنهاد می کند که معکوس کردن اثرات این پروتئین می تواند به درمان التیام زخم های دیابتی کمک کند. در حال حاضر بیش از 26 میلیون آمریکایی […]