نوشته‌ها

دانشمندان نخستین روبات قابل برنامه ریزی و زنده را تولید کردند که قادر به ترمیم خود در برابر آسیب است و از سلول های قورباغه ساخته شده اند و نام آنها Xenobots است بیوتکنولوژی زیست فناوری سعید کارگر

دانشمندان نخستین روبات قابل برنامه ریزی و زنده را تولید کردند

دانشمندان نخستین روبات قابل برنامه ریزی و زنده را تولید کردند که قادر به ترمیم خود در برابر آسیب است و از سلول های قورباغه ساخته شده اند و نام آنها زنوبات Xenobots است