نوشته‌ها

تامین نیروی برق وسایل با الهام گرفتن از مارماهی

تامین نیروی برق وسایل با الهام گرفتن از مارماهی

تامین نیروی برق وسایل با الهام گرفتن از مارماهی

مارماهی به وسیله سلول هایی به نام الکتروسیت شوک الکتریکی ایجاد میکند.دانشمندان توانستند آناتومی این سلول ها را با استفاده از 4تا هیدروژل مختلف شبیه سازی بکنند و سیستمی بسازند که میتواند در تماس با بدن، نیروی لازم برای وسایلی مثل “ضربان ساز قلب”را تامین بکند.

 

منبع

 

کانال تلگرامی بیوتکنولوژی