نوشته‌ها

عبدالله صابری

شماره تلفن: 09396740550
پست الکترونیکی: Abdollahsaberi@gmail.com
کارشناسی ارشد دانشگاه تهران در رشته بیوتکنولوژی
رتبه 20 و 29 در رشته بیوتکنولوژی و میکروبیولوژی در آزمون کارشناسی ارشد سال 95

عنوان پایان نامه: بررسی زیست توده و مورفولوژی قارچ های رشته ای در محیط مایع به روش امپدانس سنجی به راهنمایی دکتر حسن جلیلی

عبداله صابری سعید کارگر بیوتکنولوژی زیست فناوری بیوتکنولوژیست بیولوژیست بیوتکنولوژی میکروبی دانشگاه تهران بیوتکنولوژی صنعتی دانشگاه تهران
عبداله صابری

نویسنده اصلی فصل Bioinformatics as a subsidiary tool for the production of protein hydrolysates with health effects از کتاب protein hydrolysates, uses, properities and health effects چاپ شده در Nova science publishers

مترجم اصلی (اول) کتاب بیوتکنولوژی مولکولی، دستورالعمل های آزمایشگاهی برای سیستم های باکتریایی چاپ شده در انتشارات اطمینان

عضو انجمن علمی دانشجویی علوم بیوتکنولوژی از سال 95 تا 98
عضو شورای کانون تئاتر دانشجویی از سال 95 تا 98

همکاری در کانال علمی بیوتکنولوژی:
https://t.me/Biotecher
همکاری در وبسایت علمی مهندسی علوم زیستی (بیوتکنولوژی):
https://bio-engineering.ir
همکاری با صفحه علمی بیوتکنولوژی در اینستاگرام:
https://instagram.com/biotechnology12